سومین شماره دوفصلنامه علمی – تخصصی تفکر و کودک منتشر شد

۲۱ خرداد ۱۳۹۱ | ۱۳:۲۰ کد : ۲۹۱۴ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۵۵۶
   سومین شماره دوفصلنامه علمی – تخصصی تفکر و کودک منتشر شد

   

این نشریه به مدیرمسئولی دکتر حمیدرضا آیت اللهی و سردبیری دکتر مسعود صفایی مقدم منتشر شد  

در این شماره می خوانیم :

-          سخن سردبیر/مسعود صفایی مقدم

-          بررسی و مقایسه شیوه آموزش تفکر نزد فرید الدین عطار و متیو لیپمن/مهین پناهی

-          ضرورت وساطت هنر در آموزش تفکر فلسفی به کودکان/محمدرضا سوداگر، سید موسی دیباج، و سیدغلامرضا اسلامی

-          آموزش فلسفه به کودکان در موزه های تعاملی علم/ملیحه صابری نجف آبادی

-          بررسی تأثیر برنامه فلسفه برای کودکان در پرسشگری و تفکر انتقادی دانش آموزان پایه های سوم تا پنجم ابتدایی (9-11ساله) دبستان علوی شهر ورامین/زهرا طباطبایی و مرضیه موسوی

-            فلسفه ویتگنشتاین و برنامه فلسفه برای کودکان/یحیی قائدی و سحر سلطانی

-          "فلسفه برای کودکان" و  کنترل پرخاشگری /مهرنوش هدایتی

-          تبیین و نقد پژوهش های دانشگاهی آموزش فلسفه به کودکان در ایران از منظر روش پژوهش و نتایج آ نها /مراد یاری دهنوی و عماد حاتمی

فایل های ضمیمه


نظر شما :