کتاب ها


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عکسعنواننویسندهتاریخ
6.jpgداستان هایی برای فکر کردنرابرت فیشر۱۲ خرداد ۱۳۹۴
17.jpgدیدگاه هایی درباره سرشت آدمیراجر ترینگ۰۷ دی ۱۳۹۴
2.jpgکتاب تفکر انتقادی در کلاس درسری برینک باجن۱۲ خرداد ۱۳۹۴
3.jpgکندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانانسعید ناجی۱۲ خرداد ۱۳۹۴
16.jpgلیلاسعید ناجی با همکاری زهره صادقی ابدی و رومینا سادات کرمانی۱۲ خرداد ۱۳۹۴
1.jpgلیزامتیو لیپمن۱۲ خرداد ۱۳۹۴
5.jpgپیکسیمتیو لیپمن۱۲ خرداد ۱۳۹۴
8.jpgغایب بزرگ مدرسه: کندوکاو اخلاقیمتیو لیپمن و آن مارگارت شارپ۱۵ تیر ۱۳۹۴
9.jpgغایب بزرگ مدرسه: کندوکاو اخلاقیمتیو لیپمن و آن مارگارت شارپ۱۵ تیر ۱۳۹۴
7.jpgبه کودکان اعتماد کنیممهرنوش هدایتی۳۱ خرداد ۱۳۹۴