کتاب ها


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عکسعنواننویسندهتاریخ
1.jpgلیزامتیو لیپمن۱۲ خرداد ۱۳۹۴
2.jpgکتاب تفکر انتقادی در کلاس درسری برینک باجن۱۲ خرداد ۱۳۹۴
3.jpgکندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانانسعید ناجی۱۲ خرداد ۱۳۹۴
4.jpgفصلنامه فرهنگ۱۲ خرداد ۱۳۹۴
5.jpgپیکسیمتیو لیپمن۱۲ خرداد ۱۳۹۴
6.jpgداستان هایی برای فکر کردنرابرت فیشر۱۲ خرداد ۱۳۹۴
7.jpgبه کودکان اعتماد کنیممهرنوش هدایتی۳۱ خرداد ۱۳۹۴
8.jpgغایب بزرگ مدرسه: کندوکاو اخلاقیمتیو لیپمن و آن مارگارت شارپ۱۵ تیر ۱۳۹۴
9.jpgغایب بزرگ مدرسه: کندوکاو اخلاقیمتیو لیپمن و آن مارگارت شارپ۱۵ تیر ۱۳۹۴
10.jpgداستانهایی برای کندوکاو فلسفیدکتر سعید ناجی۱۲ آبان ۱۳۹۴