نکوداشت

نکوداشت استاد دکتر مصطفی عاصی

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۲:۵۱ کد : ۱۸۱۲۵ خبر و اطلاعیه اخبار
تعداد بازدید:۵۱۸

نکوداشت استاد دکتر مصطفی عاصی زبان شناس سرشناس و رئیس پژوهشکده زبان شناسی برگزار می شود. همچنین جشن نامه دکتر عاصی در این مراسم رونمایی خواهد شد.

شماری از آثار دکتر عاصی به شرح زیر است:

  • پیشنهاد شما چیست؟ برخی از واژه‌های رایانه‌ای (تالیف گروهی)، تهران: فرهنگستان زبان ایران، ۱۳۵۵
  • سیستم رایانه‌ای و برنامه‌های واژه‌نامه‌ای بسامدی (تالیف گروهی)، تهران: فرهنگستان زبان ایران، ۱۳۵۵
  • سیستم رایانه‌های و برنامه‌های واژه‌نامه‌های چندزبانی و ریشه‌شناسی، تهران: فرهنگستان زبان ایران، ۱۳۵۵
  • استاندارد کد تبادل اطلاعات ۸ بیتی فارسی (تالیف گروهی)، تهران: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ۱۳۷۲
  • استاندارد صفحه کلید فارسی کامپیوتر (تالیف گروهی)، تهران: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ۱۳۷۳
  • واژگان گزیده زبانشناسی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵
  • استاندارد نحوه ارائه کد زبان‌ها (تالیف گروهی)، تهران: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ۱۳۸۲


نظر شما :