مطالب مرتبط با کلید واژه " کرسی مطالعات راهبردی "


برگزاری هفتمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی دکتر راضیه حسنی

  گزارش جلسه کرسی مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی با عنوان «چالشهای قومی-مذهبی در ایران؛  دلایل ریشه‌ها و راهجوئی برای برون‌رفت(مطالعه موردی مناطق کرد نشین غرب ایران)» ارائه شده توسط دکتر راضیه حسنی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مورخ سه ...

برگزاری هفدهمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی شاخص‌سازی - دکتر مهدی رجبیون

گزارش نشست کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی با موضوع « ضرورت طراحی نظام جامع تولید آمارهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران» با ارائه آقای دکتر مهدی رجبیون در تاریخ  سه شنبه ۴-۸-۹۵   در این نشست علمی که در پژوهشگاه علوم انسانی و ...