برگزاری سیزدهمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی - آقای علیرضا زاهدیان

تعداد بازدید:۱۱۹

 

گزارش جلسه کرسی مطالعات راهبردی  شاخص سازی با موضوع « معرفی و اولویت بندی شاخص های جنسیتی» با ارائه آقای علیرضا زاهدیان، در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۲/۲۸

 

در این جلسه که در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید، علیرضا زاهدیان به بررسی شاخصها و اولویتهای جنسیتی پرداخت. این ارائه بر روی بررسی و شناخت وضعیت فرهنگی و اجتماعی زنان در حوزه های مختلف تمرکز داشت. دکتر زاهدیان با بیان آمارهای مختلف به دست آمده از شاخصهای احصاء شده، تحول در جایگاه و وضعیت زنان در جامعه ایرانی را تبیین نموده و برخی از آثار تحولات مذکور را بر ساختار نهاد خانواده ایرانی برشمردند. یکی از نمونه های بارز این تحول را میتوان در نرخ باروی یا ضریب افزایش جمعیت مشاهده کرد که در دهه ۶۰ بیش از ۶ و در سالهای اخیر حدود ۱/۸ و ۱/۹ بوده است. شاخصهای احصاء شده با تمرکز بر حوزه های برنامه پنجم توسعه زنان و خانواده و با اهدافی راهبردی نظیر تحکیم بنیان خانواده، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی -معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، اوقات فراغت،  پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد، ارتقاء توانمندی های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین المللی و همچنین تعمیق باورهای دینی استنتاج شده اند.

به واقع، توجه به امور زنان و افزایش سطح کیفی حیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنان موجب خواهد شد تا این قشر که به لحاظ کمّی نیمی از جامعه ایرانی را به خود اختصاص داده اند به لحاظ عملی نیز در نیمی از روابط اجتماعی جامعه خود سهیم باشند. حوزه مربوط به زنان مدیر، نخبه و فرهیخته به دلیل تاثیر گذاری این قشر از بانوان بر آینده جامعه به صورت عام و ایفای نقش آنها به عنوان الگو و پیشرو برای سایر بانوان، یکی از حوزه های کلیدی در برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده می باشد. منظور از زنان مدیر، نخبه و فرهیخته طیف گسترده ای از زنان ممتاز جامعه که در عرصه های مدیریتی، علمی و پژوهشی، حوزوی و دانشگاهی، فرهنگی، اجتماعی، کارآفرینی و نظایر آن در بخشهای دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی فعالیت دارند را شامل می شود. در پایان جناب آقای محمد علی مینایی، دبیر کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی، با اشاره به اهمیت این موضوع خاطر نشان ساختند یکی از مهمترین ابعاد مقوله امنیت اجتماعی منتسب به کیفیت جایگاه زنان در عرصه اجتماعی می‌ باشد و ارتقاء جایگاه زنان در افزایش سطح کیفی امنیت اجتماعی در ایران امروز نقش به سزایی خواهد داشت.

کلید واژه ها: شاخص سازی شاخص های جنسیتی کرسی مطالعات راهبردی