طیبه محمدی کیا

تعداد بازدید:۱۸۱

1633246171-1526889552-daryaft.jpg

 

 

مشخصات فردی

نام

طیبه

نام خانوادگی

محمدی کیا

مرتبه علمی

استادیار پژوهش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پست الکترونیک

t.mohammadi@ihcs.ac.ir

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/ksedaghat

  

مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی (Ph.D.)  روابط بین الملل، دانشگاه  علامه طباطبائی، عنوان رساله: «تقابل گرایی گروه های سلفی با نظم بین الملل بر پایه غیریت سازی»

سمت: عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - پژوهشکده مطالعات سیاسی و روابط بین الملل و حقوق

· کتاب

-کتاب شناخت حقوق اسلامی(1392)، ناشر: کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ترجمه- تالیف.

-رقابت استراتژیک میان ایالات متحده و چین(1400)، موسسه مطالعات بین الملل ابرار معاصر تهران، ترجمه.

·طرح

-الزامات سیاسی کارآمدی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران بنیادی- کاربردی( 1395)، پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، تهران.

- مفاهیم بنیادین حکمت سیاسی اسلامی(1392)، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران.

- دانشنامه مفهومی فلسفه سیاسی اسلامی(1392)، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران.

- صداقت در تراث سیاسی اسلام(1397)، پژوهشگاه علوم و اندیشه اسلامی، قم.

مقاله ·

- «مفهوم نبی و جایگاه آن در اندیشه سیاسی ابن سینا»(1386)، فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم ( علمی پژوهشی حوزه علمیه ) 10، 37: 141-170.

- «نگاهی به آرمان شهر سینوی»(1394)،  دوفصلنامه حکمت سینوی(مشکوه النور) (علمی) 19، 53: 111-130.

- «مفهوم دولت در گفتمان داعش»(1396)، فصلنامه دولت پژوهی (علمی) 3، 9: 121-156

- «جهاد و نظم بین الملل»(1396)، فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (علمی پژوهشی حوزه علمیه) 20، 78: 65-87.

- «سیاست خارجی منطقه ای ایران از منظر عربستان بر اساس رویکرد سازه انگاری»(1396)، فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی ( علمی ) 9، 2: 123-142.

- «گفتمان به مثابه روش شناسی کارآمد در مطالعات روابط بین الملل»(1397)، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی (علمی پژوهشی دانشگاه آزاد) 14، 43: 31-53.

- «رویکرد گروه های جهادی به متن نص»(1397)، فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) (علمی پژوهشی) 21، 83: 157-176.

- «توضیح نحوه حضور گروه های جهادی در عرصه بین الملل بر اساس غیریت سازی»(1398)، فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی (علمی) 10، 3: 114-135.

- «شهر مطلوب «غزالی»: آرمان شهری بر مدار اصلاح»(1398)، دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری (علمی) 1، 25: 225-247.

-«الهیات سیاسی شیعه و تاثیر سیاسی و اجتماعی مفهوم انتظار»(1399)، فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی ( علمی ) 12، 1: 153-172.

- «حضور گروه‌های جهادی در جهان آینده»(1399)، فصلنامه سیاست متعالیه (علمی پژوهشی) 8، 31: 325-340.

- «خیال معنایی متفاوت در اندیشه سیاسی ابن سینا»(1389)، فصلنامه پژوهش سیاست (علمی) 12، 29: 255-276.

- «نبوت در اندیشه سیاسی فارابی»(1388)، کتاب ماه فلسفه ( علمی تخصصی ) 28، 28: 36-57.

- «سیاست، فقه و مصلحت در اندیشه سیاسی غزالی»(1392)، فصلنامه مطالعات افکار عمومی (علمی تخصصی) 2، 5: 85-94.

-«جایگاه مردم در اندیشه سیاسی ابن سینا»(1392)، فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا (علمی تخصصی) 8، 8: 113-126

-«همگرایی پایدار میان مذهبی در تاریخ معاصر: مطالعه ای نمونه ای؛ روابط منجر به همگرایی پایدار میان مذاهب در تاریخ معاصر ایران»(1394)، فصلنامه مطالعات روابط فرهنگی بین المللی (علمی تخصصی) 1، 1: 51-68.

-«اندیشه های اصلاحی محمد عبده»(1389)،  همایش دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران.

- «اندیشه سیاسی فارابی آغازی بر نظریه حکومت دینی»(1389)، همایش ملی فارابی و تاسیس فلسفه اسلامی، مجموعه مقالات منتخب همایش فارابی و تأسیس فلسفه اسلامی، بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

-«مولفه های اجتماعی شهید صدر»(1389)، همایش نواندیشی دینی- دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

-«سید جمال الدین اسدآبادی و اندیشه اصلاح»(1389)، همایش نواندیشی دینی- دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

- «زنان حقوق بشر دوستانه بین المللی و اسلام»(1385)، همایش اسلام و حقوق بشردوستانه، قم،

-«نسبت سنجی میان علم و فرهنگ»(1383)، همایش سراسری تولید علم، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم.

-«بررسی مدینه فاضله فارابی»(1382)، همایش دولت و چالشهای نظری آن، دانشگاه مفید، قم.

-«اندیشه های اصلاحی سید جمال الدین اسد آبادی»(1388)، دومین همایش نو اندیشی دینی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

-«جایگاه مردم در حکومت مطابق متن نهج البلاغه»(1380)، همایش سال امام علی (ع)،دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم.

-«اسلام زنان آزادی های اساسی»(1398)، همایش رویکرد متعالی فقه اسلامی به حقوق بشر، موسسه امام خمینی(ره)، قم.

-«مفهوم نبی و جایگاه آن در اندیشه سیاسی ابن سینا»(1383)، همایش هزاره بوعلی سینا دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

-«ملکم خان ارمنی و جنبش مشروطه ایران»(1387)، اولین همایش ارمنی شناسی، اصفهان.

-«مشارکت بنیان دموکراسی»(1387)، نشست دموکراسی جهانشمولی و نسبیت، کرسی صلح و حقوق بشر- دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

-«عدالت در اندیشه سیاسی ابن سینا»(1389)، همایش ملی عدالت و سیاست، دانشگاه فردوسی، مشهد.

-«نسبت سنجی مفهوم انقلاب و نواندیشی دینی»(1389)، همایش نواندیشی دینی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم.

-«اعتدال در اندیشه سیاسی امام محمد غزالی»(1393)، نخستین همایش ملی اعتدال، کتابخانه ملی، تهران.

-«خیال، معنایی متفاوت در اندیشه سیاسی ابن سینا»(1389)، همایش معناگرایی در سیاست، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

-«خوانشی متفاوت ازماهیت حقوق شهروندی ذیل توجه به آزادی های اساسی»(1396)، کنگره بین المللی حقوق شهروندی، تهران.

-«انسان شناسی سینوی»(1393)،همایش ملی ابعاد وجودی انسان، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

-«ادبیت و نواندیشی: میرزاده عشقی و آغاز نقشی متفاوت برای ادبیات»(1389)، همایش ملی ادبیات و جهانی شدن، دانشگاه آزاد، ورامین.

-«هویت و تنوع فرهنگی»(1384)، همایش ملی جنبش نرم افزاری و تولید علم و آزاداندیشی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم.

-«پیش بینی اطلاعات استراتژیک و مخاطرات پیشگویی»(1393)، سازمان دفاع از قربانیان خشونت.

-«جنگ قره باغ، ناکامی نظم وستفالیایی»(1399)، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران.

-«اخوان آباد؛ پایه ریزی آرمانشهری بر اساس تصوف»(1399)، همایش ملی تاملی بر زندگی، آثار و اندیشه محی الدین قطب- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.

-«حقوق شهروندی و بحران کرونا»(1/1/1399)، مرکز بین المللی مطالعات صلح.

-«مذاکرات هسته‌ای ایران به مثابه فرایند»(1394)، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

-«جلیقه زردها و خیابان: خاطره ای ماندگار»(1397)، مرکز بین المللی مطالعات صلح.

-«چرایی ضرورت پرداختن به مطالعات صلح در میراث اسلامی»(1397)، مرکز بین المللی مطالعات صلح.

-«سلفیسم و رویکرد حذف و اسلام هراسی»(1397)، موسسه آینده پژوهی جهان اسلام.

- «آمریکای پس از ترامپ و خاورمیانه»(1400)، مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

(1400)، مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه.«طالبان و نمایش قدرت»-

-Prophecy and politics in Imam Mohammad Ghazali’s political thought, 2015, ICEHM Conferences, Dubai (UAE) .

- Relations between Shia Jurisprudence and the Modernization of Iran, 2012, Exeter university, Mardin (Turkey).

- Explaining the Presence of Jihadist Groups in the International World on the basis of Otherness Making, 2019, – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH),  Mauritius.

-Three Possible Scenarios for Iran's Nuclear Talks (2014), ww.iranreview.org, MONDAY, NOVEMBER 24, 2014.

-Iran's Nuclear Agreement and the Process of Iran-West Détente (2015), ww.iranreview.org, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2015.

· همکاری با نشریات

- دبیر تحریریه علمی فصلنامه خردنامه همشهری

- سرویراستاری و دبیر تحریریه علمی فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا

- ارزیاب علمی مجله علمی- پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

· مهارت های زبان

- انگلیسی: حرفه ای

- آلمانی: پیشرفته

- ترکی استانبولی (A2)

- فرانسوی (A2)

-اوستایی

-عربی

· راهنمایی پایان نامه

-«دولت توسعه خواه و اقتصاد سیاسی: ایران و کره جنوبی 2000-2018»(1398)، دانشجو الهه برغشی، کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، قم.

-«روابط ایران و عربستان در دولت حسن روحانی،(از 2013 تا 2020)، امیررضا نظری، کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، قم.

· پیشینه تدریس

-دانشگاه های محل تدریس:

دانشگاه مفید، دانشگاه رازی، دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه پیام نور

-عنوان درس های ارائه شده:

1- «حقوق سازمان های بین المللی» 3 واحد درسی- کارشناسی ارشد

2- «سیاست و حکومت در خاورمیانه» 2 واحد درسی- کارشناسی ارشد

3- «مطالعات منطقه ای» 2 واحد درسی- کارشناسی ارشد

4-«حقوق بین الملل اسلامی»، 2 واحد درسی.

5-«دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام» 2 واحد درسی.

6-«مسائل سیاسی اقتصادی خلیج فارس»، 3 واحد درسی.

7-«تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب الف»، 2 واحد درسی.

8-«تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب ب»، 2 واحد درسی.

9-«مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام»، 2 واحد درسی.

10-«اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران»، 2 واحد درسی.

11-«اندیشه های سیاسی قرن بیستم»، 2 واحد درسی.

12-«نظام سیاسی و دولت در اسلام»، 3 واحد درسی.

13-«حقوق بین الملل اسلامی»، 2 واحد درسی.

14-«جنبش های اسلامی  معاصر»، 2 واحد درسی.

15-«مبانی علم سیاست»، 2 واحد درسی.

16-«جامعه شناسی جنگ»، 2 واحد درسی.

17-«جامعه شناسی سیاسی»، 2 واحد درسی.

18-«جامعه شناسی حقوق»، 2 واحد درسی.

19-«سیاست های اجتماعی»، 2 واحد درسی.

20-«حقوق بین الملل عمومی یک و دو»، 2 واحد درسی.

21-«حقوق بین الملل خصوصی»، 2 واحد درسی.

22-«حقوق اساسی»،2 واحد درسی.

23-«حقوق داری»، 2 واحد درسی.

24-«ریشه های انقلاب اسلامی»، 2 واحد درسی.

25-«کلیات علم حقوق»، 2 واحد درسی.

26-«حقوق بشر در آموزه های اسلامی»،1واحد درسی.

27-«حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»،2 واحد درسی.

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۴۰۰