محمد علی فتح الهی

تعداد بازدید:۹۶۴۰

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: محمد علی فتح الهی

سال تولد: 1341

مرتبه علمی: دانشیار

آدرس محل کار: تهران بزرگراه کردستان ،خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴غربی) ،جنب ساختمانهای asp، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده مطالعات سیاسی وروابط بین الملل و حقوق

مدارک تحصیلی

 •  کارشناسی، علوم سیاسی، دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشگاه تهران
 •  دکتری تخصصی، علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سوابق شغلی

 • معاون سیاسی استانداری اردبیل ۱۳۷۲-۱۳۷۶
 • عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از تاریخ ۱۳۷۶ تا کنون
 • رییس مرکز اسناد فرهنگی آسیا ۱۳۸۱-۱۳۸۷
 • معاون سیاسی دفتر رییس جمهور ۱۳۸۴-۱۳۸۸
 • معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ۱۳۸۸- ۱۳۹۰
 • مشاور دفتر رئیس جمهور 1390-1392
 • رییس پژوهشکده مطالعات سیاسی و روابط بین المل و حقوق از ۱۳۸۷ تا کنون

عضویت ها

 • عضویت در انجمن ها و نشریات علمی
 • عضو هیئت مؤسس انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه فرهنگ
 • عضو هیئت تحریریه دو فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر
 • عضو شورای علمی مرکز تحقیقات امام علی(ع)
 • عضو شورای سیاستگذاری اجلاس بین المللی ناشران جهان اسلام
 • عضو هیئت علمی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

آثار تالیفی

کتاب

 • شکل گیری ملیت ایرانی.تهران:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،1391.
 • تکاپوی ملیت ایرانی در قرن دوازدهم هجری.تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1395.
 • تخیّل سیاسی در زیست جهان ایرانی اسلامی.تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1399.

مقالات چاپ‌شده در نشریات ادواری

مقالات مشترک

 • کیخا، نجمه و محمد علی فتح الهی. "سرشت سیاست در حکمت متعالیه." فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر ( علمی ) 4، 1 (1392): 65-83.
 •  لک زایی، شریف و محمد علی فتح الهی. "حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی ایران." فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر ( علمی ) 4، 2 (1392): 125-144.
 • فتح الهی، محمد علی و معصومه حسینی. "فلسفه سیاسی خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی." دو فصلنامه پژوهشهای سیاست اسلامی ( علمی ) 1، 3 (1392): 113-142.
 • حسینی، سیده معصومه و محمد علی فتح الهی. "فرهنگ سیاسی در ادبیات تمثیلی ایران و جهان." فصلنامه مطالعات میان فرهنگی ( علمی ) 9، 22 (1393): 85-115.

    

مقالات انفرادی

 • latifi, seyed ali, and mohammad ali fathollahi. "Evaluating Mohammad Ismail Mahallati's Political thought based on Thomas A. Spragens theoretical framework." Islamic Political Thought ( d ) 10 - 1, no. 19 (2023): 1-15.
 • مبانی اجتماعی تحولات قدرت سیاسی در ایران (قرن دوازدهم هجری)." دوفصلنامه فرهنگ ( علمی مروری ) 7، 27 (1377): 101-110.
 • حرمت قانون اساسی. ناظر امین ( سایر ) 2، 1314 (1382): 12.
 • جایگاه تاریخی اندیشه سیاسی شهید مطهری. ناظر امین ( سایر ) 3، 15 (1383): 28..
 • امام خمینی (ره)، انقلاب اسلامی و بازسازی هویت ملی در ایران معاصر. فصلنامه پانزده خرداد ( سایر ) 1، 1 (1383): 27-33.
 • جایگاه علوم انتظامی در طبقه بندی علوم. فصلنامه امنیت و نظم ( علمی ) سال دوم، 1 (1384): 11-16.
 • بنیان های شکل گیری ملیت ایرانی. پژوهشگران ( علمی تخصصی ) 3، 10 - 11 (1385): 6.
 • حس ملی محصول دوران جدید." پنجره ( سایر ) 2، 53 (1389): 58.
 • تحلیل فکری- سیاسی سده های دهم، یازدهم و دوازدهم هجری. فصلنامه سیاست متعالیه ( علمی پژوهشی حوزه علمیه ) 1، 2 (1392): 119-132.
 • تحلیلی بر نسبت سیاست با عالم خیال. فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر ( علمی ) 7، 4 (1395): 47-65.
 • جنگ فقر و غنا در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)." فصلنامه سیاست متعالیه ( علمی پژوهشی حوزه علمیه ) 5، 17 (1396): 63-80.
 •  ماهیت قدرت مآبانه علوم انسانی. فصلنامه تخصصی اعتلای علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور ( علمی تخصصی ) 1، 2و3 (1397): 40.
 •  سیاست ایرانی در کتاب «تذکره شاه طهماسب»." دوفصلنامه سیاست کاربردی ( علمی تخصصی ) 1، 2 (1397): 73-85.
 • هویّت فلسفی تهران، نمادی برای هویت ملی ایرانی." فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر ( علمی ) 11، 1 (1399): 1.
 • «عقل مدنی» چگونه عقلانیتی است؟(اعتماد به درک عمومی مردم)." روزنامه ایران ( سایر ) 29، 7868 (1400): 29.
 • درک سیاست اسلامی در نسبت با مصیبت عاشورا." فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر ( علمی ) 13، 1 (1401): 3-20.
 • دوران جدید جمهوری." ماهنامه گفتمانی راهبردی برداشت اول ( سایر ) 1، 2-3 (1401): 26.
 • انقلاب و تمدن نوین اسلامی." کیهان فرهنگی ( سایر ) 39، 424-425 (1401): 42.
 • متفکری که خالی از سیاست نیست." روزنامه ایران ( سایر ) 8194، 8194 (1402): 12.
 • ولایت و شریعت و نسبت آن با مردمسالاری در حکمت متعالیه." فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر

مجموعه مقالات

 • امام خمینی و ملیت دینی مبنای تجدد ایرانی و توسعه آن، 169-179،1379/09/15
 • دلایل سیاسی، اجتماعی اقبال به فلسفه صدرالمتألهین 2، 247، 1390/11/15
 • چگونگی تأسیس تهران و علل رشد فلسفه در آن، 1، 79، 1394/10/15
 • نسبت فرهنگ با فناوری دینی، 1، 175، 1397/02
 • جایگاه الامیین در قرآن کریم و نسبت آن با مردم سالاری دینی، 1، 1401،12/01/16
 • خوانش فرهنگی از تأسیس پایتختی تهران، 1، 123، 1401/12/07،
 • جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظم جدید، 1، 16، 1401/12/15
 • سیر اهمیت یابی فرهنگ در اندیشه ایرانی، 1، 89، 1402/03/06
 • تبدیل تهدید مغولان به فرصت بازسازی هویت ایران، 1، 44، 1402/04/20

سخنرانی ها

 • فراز و فرود انتخابات در ایران، نشست تخصصی مردم و مشارکت در انتخابات، جشنواره، 1398/10/14، 1398/10/14
 • چرا ایران، یک ایده است.، نشست مسئله و ایده ایران (چرا ایران، یک ایده است)، نشست تخصصی، 1398/02/09، 1398/02/09
 • سیاست و عالم خیال، سیاست و عالم خیال، مربی، 1394/02/01، 1394/02/01
 •   اعتلای علوم انسانی، ماهیت قدرت مآبانه علوم انسانی، جشنواره، 1397/02/23، 1397/02/23
 •   اندیشه سیاسی، نگاه به گذشته از منظر ایران امروز(بازخوانی روایت مطهری از خدمات متقابل اسلام و ایران)، هم اندیشی;سمینار، 1397/01/29، 1397/01/29
 •   ملیت به مثابه تخیل سیاسی، سمینار ناسیونالیسم ایرانی: نگاهی به روایت های کلاسیک متقدم و متاخر، نشست تخصصی، 1397/10/30، 1397/10/30
 • جایگاه تخیل در فلسفه سیاسی، نشست تخصصی گروه علمی فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسلامی، نشست تخصصی، 1397/10/26، 1397/10/26
 • هویت ملی ایرانی و نظم نوین جهانی، هویت ملی ایرانی و نظم نوین جهانی، نشست تخصصی، 1401/09/14، 1401/09/14
 •  جایگاه فلسفی تهران و نقش آن در تحول هویت ملی ایرانی، جایگاه فلسفی تهران و نقش آن در تحول هویت ملی ایرانی، مربی، 1397/06/20، 1397/06/20
 • برسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر فلسفه سیاسی، بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر فلسفه سیاسی، مربی، 1397/10/16، 1397/10/16
 • نقش ترکیه در بحران سوریه، همایش«نقش نخبگان در تحکیم مقاومت مردم سوریه» (مؤتمر «دور المثقفین فی تعزیز صمود الشعب السوری»)، سایر، 1392/08/05، 1392/08/06
 • جستجوی فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، همایش تبیین و تشریح بیانیه گام دوم انقلاب، سایر، 1397/12/16، 1397/12/16
 • خوانش کتاب «تذکره شاه طهماسب»، خوانش کتاب «تذکره شاه طهماسب»، مربی، 1398/02/10، 1398/02/10
 • مواجهه انقلاب اسلامی با نظام دیوانسالاری، نشست تخصصی انقلاب اسلامی ایران در آستانه دهه پنجم، جشنواره، 1397/11/14، 1397/11/14
 • عداوت، وصف وضعیّت هبوط و راه برون رفت از آن از منظر قرآن کریم، پنجمین هم اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در اعتلای علوم انسانی، هم اندیشی;سمینار، 1397/12/01، 1397/12/01
 • فرهنگ شدن سرمایه معنوی عاشورا در اربعین حسینی، نشست تخصصی الهامات قدسی اربعین حسینی سالار شهیدان، جشنواره، 1398/07/22، 1398/07/22
 • بررسی برخی زمینه های حقوقی - سیاسی قیام عاشورا و تحولات پس از آن، بررسی برخی زمینه های حقوقی - سیاسی قیام عاشورا و تحولات پس از آن، مربی، 1396/07/04، 1396/07/04
 • دلایل سیاسی و اجتماعی اقبال به فلسفه صدرا در قرن دوازدهم، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، جشنواره، 1387/06/28، 1387/06/28
 • تخیّل، حد واسط پژوهش و امر سیاسی، تخیّل، حد واسط پژوهش و امر سیاسی، مربی، 1396/09/19، 1396/09/19
 • بیداری اسلامی مقدمه حکمرانی اسلامی، بیداری اسلامی مقدمه حکمرانی اسلامی (اولین همایش ملی حکمرانی)، سایر، 1398/08/20، 1398/08/20
 • نسبت فرهنگ با فناوری دینی، نشست تخصصی دین، فرهنگ و فناوری، جشنواره، 1396/12/26، 1396/12/26
 •   امام خمینی(ره) و علوم انسانی در ایران، امام خمینی(ره) و علوم انسانی در ایران، مربی، 1398/10/05، 1398/10/05
 •   جنگ فقر و غنا در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، جنگ فقر و غنا در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، مربی، 1394/03/19، 1394/03/19
 • فتح الهی محمد علی، تأثیر نگاه به فرد و جامعه در سیاست، تأثیر نگاه به فرد و جامعه در سیاست، مربی، 1391/07/30، 1391/07/30
 • عمومی شدن روشنفکری در ایران، نشست تخصصی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، جشنواره، 1398/09/23، 1398/09/23
 • فاطمه زهرا(س) زمینه ساز حیات سیاسی ائمه اطهار علیهم السلام، نشست تخصصی فاطمه زهرا(س) زمینه ساز حیات سیاسی ائمه اطهار علیهم السلام، جشنواره، 1394/01/23، 1394/01/23
 • ولایت مطلقه علوی و مردمسالاری، ولایت مطلقه علوی و مردمسالاری، مربی، 1392/06/25، 1392/06/25
 • سیاست ایران در عصر صفوی، ایران متحول، غرب جدید، جشنواره، 1389/08/30، 1389/08/30
 • تأملی بر وضعیت سیاسی منطقه خلیج فارس و راههای پیش روی ایران، تأملی بر وضعیت سیاسی منطقه خلیج فارس و راههای پیش روی ایران، جشنواره، 1395/02/25، 1395/02/25
 • انقلاب اسلامی، چالشهای گفتمانی و آینده، نشست تخصصی انقلاب اسلامی، چالشهای گفتمانی و آینده، جشنواره، 1393/11/21، 1393/11/21
 • قاسم سلیمانی و ایران، قاسم سلیمانی و ایران، مربی، 1398/11/21، 1398/11/21
 • بایسته های علمی - اجرایی سازمان سمت در تراز انقلاب اسلامی، نشست تخصصی هفته پژوهش سازمان سمت، نشست تخصصی، 1400/09/21، 1400/09/21
 • بررسی بحران از منظر تحولات منطقه ای غرب آسیا، نشست تخصصی بررسی تحولات سیاسی منازعه قفقاز با تمرکز بر بحران قره باغ، جشنواره، 1399/07/13، 1399/07/13
 • تحقق علوم انسانی جهانی، الگویی برای نظم بین‌المللی جدید، نشست تخصصی مسئولیت اجتماعی علوم انسانی برای شکل‌دهی به نظم بین‌المللی جدید، جشنواره، 1399/09/22، 1399/09/22
 • از عقلانیت تا آرمان شهر: واقعگرایی سیاسی، نشست تخصصی از عقلانیت تا آرمان شهر، جشنواره، 1400/06/07، 1400/06/07
 • شورای مغان، گسستی از گذشته و شروعی برای آینده، مسائل در تغییر سلسله‌ها (نادر و شورای مغان)، نشست تخصصی، 1400/11/24، 1400/11/24
 • جایگاه الامیین در قرآن کریم و نسبت آن با مردمسالاری، همایش بین‌المللی تفسیر اجتماعی قرآن در جهان اسلام: ظرفیت‌ها، چالش‌ها، همایش;کنگره، 1400/12/18، 1400/12/19
 • تحلیل کتاب «تخیل سیاسی در زیست جهان ایرانی اسلامی»، نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب «تخیل سیاسی در زیست جهان ایرانی اسلامی»، نشست تخصصی، 1400/09/24، 1400/09/24
 • بررسی و تحلیل تاریخ فرهنگی دفاع مقدس بر اساس تعبیر «جنگ فقر و غنا»، نشست تخصصی تاریخ فرهنگی دفاع مقدس، نشست تخصصی، 1400/09/23، 1400/09/23
 • نسبت عقل مدنی با آرمانشهر، «بازخوانی اندیشه آرمانشهری در سنت اسلامی»، هم اندیشی;سمینار، 1401/09/08، 1401/09/08
 • تبدیل تهدید مغولان به فرصت شکل گیری هویت ایرانی، همایش علمی کریم مجتهدی، فیلسوف ایرانی
 • سیر اهمیت یابی فرهنگ در اندیشه ایرانی، «داوری در ترازوی داوری»، همایش;کنگره، 1402/03/06، 1402/03/06
 • تحلیل نظریه پردازانه وقایع اخیر ایران (ریشه ها و روایت ها)، نشست «گفتگوی انتقادی»، نشست تخصصی، 1401/07/12، 1401/07/12
 • تهدید کرونا، فرصتی برای تأملات دینی، وظایف فردی و اجتماعی مسلمانان در مواجهه با بیماری کرونا، هم اندیشی;سمینار، 1399/09/09، 1399/09/09
 • مکتب شهید سلیمانی در سیاست خارجی، مکتب شهید سلیمانی در سیاست خارجی، جشنواره، 1399/08/27، 1399/08/27
 • ابداع گفتمان اصلاح طلبی و یا نمایندگی حزبی آن، نشست نقد و بررسی کتاب ناسازه های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح طلبی، جشنواره، 1397/12/12، 1397/12/12
 • کارآمدی دولت در نسبت با نظریه دولت اسلامی، سلسله نشستهای فلسفه سیاسی و دولت کارآمد، نشست تخصصی، 1398/09/02، 1398/09/02

دروس ارائه شده

 • اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، 1395-96
 • اندیشه سیاسی و مبانی انقالب اسالمی، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1401-02
 • مباحث نقلی اندیشه سیاسی در اسلام، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، 1395-96
 • تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام، دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391-92
 • تحقیق بنیادین، دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1400-01
 • فقه سیاسی، دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390-91
 • نظام سیاسی و دولت در اسلام، دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391-92

راهنمایی راهنمایی پایان نامه/رساله

 • تأثیر مدرنیسم بر اندیشه سیاسی معاصر ایران از دهه چهل تا انقلاب اسلامی، سید مهدی ساداتی نژاد، پژوهشکده مطالعات سیاسی و روابط بین الملل و حقوق، دکتری تخصصی، 1388/04/21
 •  تأثیر مهدویت در تکامل نظریه سیاسی شیعه، عبدالله تاجفر، دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناسی ارشد، 1388/11/13
 • بررسی اندیشه اصلاحات اصولی در ارتباط با نظام سازی شیعه(طی دو قرن اخیر)، فرهاد زیویار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری، 1390/04/01
 • نسبت فعل اخلاقی با فعل سیاسی در حکمت متعالیه، نجمه کیخا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری تخصصی، 1391/05/15
 • نگرشهای فلسفی سیاسی در آرای صدرالمتالهین، شریف لک زایی، پژوهشکده مطالعات سیاسی و روابط بین الملل و حقوق، دکتری تخصصی، 1391/07/05
 • بررسی تطبیقی دو الگوی حکومت دینی: تئوکراسی و خلافت اسلامی، ذبیح اله نعیمیان، پژوهشکده مطالعات سیاسی و روابط بین الملل و حقوق، دکتری تخصصی، 1392/07/01
 • سیاست در داستانهای تمثیلی ایران با تاکید بر کلیله و دمنه، سیده معصومه حسینی، پژوهشکده مطالعات سیاسی و روابط بین الملل و حقوق، دکتری تخصصی، 1394/11/04
 • چالشهای جهانی شدن (فضای مجازی) برای هویت ملی و چگونگی مقابله با آنها در ایران، مجید عباس زاده مرزبالی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری، 1397/12/20
 • بررسی و نقد نظریه انحطاط ایران در اندیشه سیاسی معاصر، ابوذر مظاهری، موسسه اموزش و پژوهشی امام خمینی، کارشناسی ارشد
 • تبیین ناکارآمدی علم سیاست غربی در تحلیل نهضت امام خمینی(ره)، مهدی ابوطالبی، موسسه اموزش و پژوهشی امام خمینی، کارشناسی ارشد

مشاوره پایان نامه/رساله

 • بازشناسی مفهوم «قدرت» در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، سید عبدالحسین حجت زاده دزفولی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری، 1387/11/02
 • تطور اندیشه های سیاسی تشیع در دوران معاصر (با تاکید بر تحولات پنجاه ساله اخیر مکتب های نجف و جبل عامل)، محمد مهدی اسماعیلی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری، 1388/09/23
 • منطق تحول در فقه سیاسی شیعه (مطالعه موردی: دوران معاصر)، سید کاظم سید باقری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری، 1389/04/16
 • گام های نظری تشیع برای گذار از حاشیه به هسته قدرت سیاسی، احمد رهدار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری تخصصی، 1392/08/08
 • مبانی فقهی سیاست خارجی در اندیشه مقام معظم رهبری، عباس واعظی دهنوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری تخصصی، 1392/10/18
 • روش شناسی تحلیل«اندیشه های رجال دینی - سیاسی در سده اخیر ایران»، ذبیح الله نعیمیان، موسسه اموزش و پژوهشی امام خمینی، کارشناسی ارشد
 • سیر تحول شناخت علمای شیعه از غرب در تاریخ معاصر ایران، احمد رهدار، موسسه اموزش و پژوهشی امام خمینی، کارشناسی ارشد

طرحهای تحقیقاتی

 • انجام طرح "رابطه حکومت و مذهب از سقوط اصفهان تا شروع حکومت قاجاریه"
 • نظارت بر طرح "امام علی(ع) و اهل کوفه"

 طرح‌های در حال اجرا

 •  تبیین وجه تخیلی در مصادیق فقه سیاسی(تحزّب سیاسی در نظام ولایت فقیه)، جاری، 1398/05/15
 •  جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظم جدید بین المللی، جاری، 1401/02/15

طرح‌های پایان‌یافته

 •  رابطه حکومت و مذهب از سقوط اصفهان تا شروع حکومت قاجاریه، پایان یافته، 1393/08/24
 •   تکاپوی هویت ملی در ایران از تاسیس قاجاریه تا سلطنت ناصرالدین شاه، پایان یافته، 1398/11/05
 •   تحلیل جایگاه تخیل سیاسی متناسب با زیست جهان ایرانی اسلامی، پایان یافته، 1398/12/27
 •   تکاپوی استعمار با توجه به مناسبات بین المللی غرب آسیا و جنگ های ایران و روس، پایان یافته، 1404/08/13

کرسی های نقد و نظریه پردازی

 • معیارهای عدالت سیاسی از منظر خواجه نصیرالدین طوسی، 1396/11/02، دکتر مرتضی یوسفی راد، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • وجه انضمامی حکمت سیاسی متعالیه در تجربه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، 1399/11/09، رئیس دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

داوری‌های انجام شده

 • کنگره بین المللی الغدیر، 1392/08/01

فعالیت‌های اجرایی

 • رییس مرکز اسناد فرهنگی آسیا ، 1381/07/02، 1387/03/05
 • مدیر گروه اندیشه سیاسی، 1387/03/01، 1392/02/02
 • مدیر گروه پژوهشی مطالعات کاربردی سیاست، 1393/04/15، 1395/04/15
 • رییس پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل، رئیس پژوهشگاه، 1395/04/01، تا کنون
 • نماینده رییس پژوهشگاه در کمیته ترفیعات هیأت علمی پژوهشگاه، 1384/12/12، 1388/03/01
 • عضو هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی پژوهشگاه، 1388/08/03، 1392/08/03
 • عضو شورای علمی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، 1389/04/28، 1392/05/28
 • عضو هیئت علمی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، 1391/10/13، 1392/03/13
 • عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه، 1393/04/17، 1395/04/17
 • ریاست کمیته منتخب ارتقا، 1393/09/17، 1395/02/19
 • عضو کمیته علمی طرح جامع اعتلاء و ساماندهی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور، 1395/11/24
 • عضو مجمع عالی داوران پنجمین جشنواره بین المللی امام علی(ع)پژوهی، 1396/02/19
 • عضو کمیته علمی اولین همایش ملی «علوم انسانی، تولید و صنعت»، 1397/05/16، 1397/12/29
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده اندیشه سیاسی، 1397/10/01
 • جانشین رییس پژوهشگاه در بررسی و تصمیم‌گیری مربوط به برگزاری همایش شمس تبریزی، 1398/09/19، 1398/12/29
 • عضو شورای راهبردی و نظارت پژوهشگاه، 1399/02/31، 1401/02/31
 • عضو کمیته علمی ششمین همایش بین المللی شمس و مولانا، 1399/04/14، 1399/08/30
 • عضو شورای سازمان سمت، 1400/09/07، 1402/09/07
 • عضو هیئت امنای سازمان سمت، 1400/09/20، 1404/09/19
 • عضو کمیته کرسی های علمی و نظریه پردازی، 1401/08/22، 1403/08/22
 • عضو کارگروه نام گذازی و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری، 1401/10/29، 1403/10/29
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1402/07/26، 1404/07/26

کسب رتبه در جشنواره ها(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, ...)

 • تخیل سیاسی در زیست جهان ایرانی اسلامی، ملی، سایر، 1401/12/07

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۴۰۲