فرج الله علی قنبری

تعداد بازدید:۳۱۱۲

 

مشخصات فردی

نام

فرج الله

نام خانوادگی

علی قنبری

سمت

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم سیاسی و مدیر همکاریهای علمی – بین المللی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پست الکترونیک

Falighan@ihcs.ac.ir

مدارک تحصیلی

 • دکتری علوم سیاسی از دانشگاه یوتا - آمریکا سال ۱۳۸۰، عنوان رساله دکتری: نظریه مشروعیت و ثبات اجتماعی در متون آئین مملکت داری: نقد و بررسی ادبیات سیاسی مسلمانان، استاد مشاور: برنارد وایس (دکتری از دانشگاه پرینستون)، استاد و محقق در اندیشه های سیاسی در اسلام، حقوق اسلامی و تاریخ اسلام
 • فوق لیسانس علوم سیاسی - روابط بین الملل از دانشگاه ایالتی یوتاآمریکا در سال ۱۳۷۰، عنوان رساله: ارزیابی سیاست دو ابر قدرت- سیاست آمریکا و شوروی در جنگ ایران و عراق، استاد مشاور: پرفسور- کارلون رودز (دکتری از دانشگاه برندیس) استاد و محقق در سیاست و روابط بین الملل، حقوق و سازمانهای بین الملل، اقتصاد سیاست بین الملل و سیاست خارجی آمریکا
 • لیسانس علوم سیاسی از دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۵۸

گرایشها و عناوین امتحان جامع دوره دکتری

 • سیاست و روابط بین الملل (نظریه های روابط بین الملل، تجزیه و تحلیل سیاست خارجی و اقتصاد سیاست بین الملل)
 • حکومت تطبیقی (دولت و جامعه، تحولات و دگرگونیهای سیاسی و اجتماعی ,جامعه پذیری و فرهنگ سیاسی)
 • اندیشه های سیاسی در اسلام (اندیشه سیاسی فلاسفه و فقهای مسلمان, مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام، تاریخ تحول دولت در اسلام و تاریخ سیاسی اسلام)

سایر اعضای کمیته علمی در دوره دکتری

 • کارلون رودز (دکتری از دانشگاه برندیس)، استاد و محقق در سیاست و روابط بین الملل, حقوق و سازمانهای بین الملل, اقتصاد سیاست بین الملل و سیاست خارجی آمریکا
 • حکان یائوز (دکتری از دانشگاه ویسکانسین)، استاد و محقق در حکومت تطبیقی (جامعه شناسی سیاسی، تجزیه و تحلیل جنبشهای مذهبی - ملی و مسائل سیاسی و اجتماعی جهان سوم)
 • میشل مزاوی (دکتری از دانشگاه پرینستون)، استاد و محقق در مسائل خاورمیانه, تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران , و مذهب و دولت در ایران
 • لوئیس گیفن (دکتری از دانشگاه پرینستون), استاد و محقق در تاریخ تمدن اسلام و عرب , مفاهیم سیاسی در ادبیات عرب, و اندیشه های سیاسی در اسلام

سایر اعضای کمیته علمی دوره فوق لیسانس

 • فیلیپ اسپوری (دکتری از دانشگاه هاروارد)، استاد و محقق در حکومت تطبیقی(حکومت وسیاست در چین، حکومت و سیاست در ژاپن و حکومت و سیاست در شوروی) و تاریخ تفکرات سیاسی در غرب.
 • ادوارد گلدفیلتر (دکتری از دانشگاه شیکاگو)، استاد و محقق در تاریخ سیاسی و اجتماعی روسیه/ شوروی و تاریخ سیاسی و اجتماعی آسیای شرقی

عضویت در مجامع علمی

 • انجمن آمریکایی علوم (APSA)
 • انجمن آمریکایی تاریخ (AHA)
 • انجمن آمریکایی جامعه شناسی (ASA)
 • انجمن مطالعات بین الملل ( ISA)
 • انجمن دو ستان کتابخانه – آمریکا ( SLC -Library of Friends )
 • عضو هیئت مؤسسین انجمن ایرانی مطالعات جهانی شدن ( در حال تأسیس )
 • بورس علمی: بورس تحقیقی بنیاد سنو - دانشگاه یوتا برای یک سال

فعالیتهای اجرائی

 • مدیر دفتر همکاریهای علمی و بین‌المللی پژوهشگاه از ۱۳۸۱
 • کمیته تامین منابع علمی(بزبان انگلیسی) کتابخانه پژوهشگاه از سال ۱۳۸۱ تاکنون
 • عضو گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون پژوهشگاه از سال ۱۳۸۵ تاکنون
 • نماینده پژوهشگاه در شورای سیاستگزاری منابع علمی (شورای سیاستگزاری منابع علمی مدیریت پشتیبانی و خدمات پژوهشی معاونت پژوهشی وزارت علوم) از سال ۱۳۸۵ تاکنون
 • ﻣﺴﺌول کارگروه آشنایی و معرفی منابع علمی شورای سیاستگزاری منابع علمی از سال ۱۳۸۵ تاکنون
 • عضو کارگروه آموزش منابع علمی شورای سیاستگزاری منابع علمی از سال ۱۳۸۵ تاکنون
 • دبیر اجرائی مسابقه مقاله‌نویسی به مناسبت سال رسول اعظم ۱۳۸۶- ۱۳۸۵
 • مدیر همکاریهای علمی و بین‌المللی برنامه ملی جهانی شدن از سال۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴
 • دبیر علمی گفتمان علمی جهانی شدن از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴
 • دبیر علمی گروه سیاسی برنامه ملی مطالعات جهانی شدن از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴
 • عضو کمیته تدوین متن پیشنهادی سیاستهای کلی جمهوری اسلامی ایران در خصوص جهانی شدن
 • سر دبیر علمی پایگاه الکترونیکی برنامه ملی جهانی شدن شدن از سال۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴

فعالیتهای علمی

کتب

 • جهان شمولی اسلام و جهانی شدن /مجمع جهانی تقویت مداهب اسلامی ۱۳۸۲
 • ماو جهانی شدن: (چاپ اول) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۳
 • ماو جهانی شدن: (چاپ دوم) مرکز ملی جهانی شدن ۱۳۸۵
 • سیاستهای کلی نظام در قبال جهانی شدن. به اهتمام دکتر محمد نهاوندیان مرکز ملی مطالعات جهانی شدن. ۱۳۸۵
 • گفتارهایی در جهانی شدن (مجموعه سخنرانی های گفتمان علمی برنامه ملی جهانی شدن) به اهتمام دکتر محمد نهاوندیان مرکز ملی مطالعات جهانی شدن. ۱۳۸۵
 • کتابشناسی جهانی شدن (نمایه مجموعه کتب انگلیسی در مورد جهانی شدن) زیر چاپ
 • جهانی شدن و مذهب (نمایه مجموعه مقالات انگلیسی در مورد جهانی شدن و مذهب)
 • کتابشناسی مجموعه مقالات مجله zygon تا سال ۱۳۸۸
 • کتابشناسی جهانی شدن (نمایه مجموعه کتب، مقالات، رساله‌های دانشگاهی و طرحهای پژوهشی به زبان فارسی) در حال اجرا
 • کتابشناسی فرهنگ (نمایه مجموعه کتب، مقالات ، رساله‌های دانشگاهی و طرحهای پژوهشی به زبان فارسی) در حال اجرا
 • اسلام سیاسی، کتابشناسی توصیفی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1397
 • امام خمینی و نظریه ولایت فقیه، کتابشناسی توصیفی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1397

مقاله

 • سیر تحول مطالعات جهانی شدن در ایران و جهان- ارائه به کارگروه تدوین گزارش جهانی شدن وایران پژوهشگاه علوم انسانی
 • مروری بر نظریات جهانی شدن ارائه به کارگروه تدوین گزارش جهانی شدن وایران پژوهشگاه علوم انسانی
 • کتابخانه دیجیتالی در علوم اجتماعی. پژوهشگران ۱۳۸۷

متون آموزشی

 • آشنائی با منابع و بانکهای اطلاعاتی (پایگاههای الکترونیکی تخصصی ۱۳۸۷-۱۳۸۶
 • جزوه درسی زبان انگلیسی تخصصی برای دوره فوق‌لیسانس ادبیات فارسی ۱۳۸۷
 • جزوه درسی زبان انگلیسی تخصصی برای دوره فوق‌لیسانس ادبیات عربی۱۳۸۷

طرح‌ها

 • راهنمای جهانی شدن فرهنگی از سال ۱۳۸۶ در حال اجرا
 • جهانی شدن و مذهب (عضو کارگروه تدوین و شورای علمی) تا کنون
 • عقلانیت در مدیریت استراتژیک (همکار طرح - تدوین کتابشناسی موضوعی منابع به زبان انگلیسی و فارسی)
 • راه‌کارهایی اجرائی برای توسعه همکاریهای بین‌الملل پژوهشگاه ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲
 • راه اندازی پایگاه الکترونیکی جهانی شدن (برنامه‌های مطالعات جهانی شدن)
 • تدوین سوالات کلیدی جهت مصاحبه با صاحبنظران در مورد جهانی شدن (به زبان فارسی و انگلیسی)
 • جهانی شدن و فرهنگ عضو کارگروه (برنامه‌های مطالعات جهانی شدن) پایان یافته در سال ۱۳۸۴
 • جهانی شدن و سیاست ناظر و همکار (برنامه‌های مطالعات جهانی شدن) پایان یافته در سال ۱۳۸۴
 • تدوین سرفصلهای مطالعاتی جهانی شدن (الگوی و ساختار تحقیق و سر فصل‌ها)
 • تدوین سیاستهای کلی پیشنهادی به مجمع تشخیص مصلحت نظام در قبال جهانی شدن ( برنامه‌های مطالعات جهانی شدن- عضو کارگروه) پایان یافته در سال ۱۳۸۴
 • تدوین الگو و سرفصلهای مطالعاتی جهانی شدن فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی ( برنامه‌های مطالعات جهانی شدن) به زبان فارسی و انگلیسی ۱۳۸۳

نقد و بررسی

 • جهانی شدن و ایران (طرح پژوهشی پژوهشگاه به شورای انقلاب فرهنگی)
 • شیوه برگزاری امتحان دوره دکترای علوم سیاسی پژوهشگاه ورودی ۱۳۸۷
 • خبر نامه جهانی شدن از شماره های ۱ الی ۶ (از انتشارات برنامه ملی مطالعات جهانی شدن )
 • فرهنگ و جهانی شدن (طرح پژوهشی برنامه ملی مطالعه جهانی شدن برای شورای انقلاب فرهنگی
 • کتب ارسالی به گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون ( چهار عنوان)
 • اقتصاد و جهانی شدن (طرح پژوهشی برنامه ملی مطالعه جهانی شدن برای شورای انقلاب فرهنگی

طراحی سوالات امتحانات ورودی

 • دوره فوق‌لیسانس علوم سیاسی – اندیشه سیاسی واحد تحقیقات دانشگاه آزاد سال ۱۳۸۳
 • دوره فوق‌لیسانس علوم سیاسی– اندیشه سیاسی واحد تحقیقات دانشگاه آزاد سال ۱۳۸۶
 • دوره دکترای علوم سیاسی (انگلیسی تخصصی) پژوهشگاه ۱۳۸۶
 • دوره دکترای رشته علم و دین (انگلیسی تخصصی) پژوهشگاه ۱۳۸۶ (همکاری)
 • دوره دکترای رشته تاریخ علم (انگلیسی تخصصی) پژوهشگاه ۱۳۸۶ (همکاری)

داوری مقالات

 • داوری بالغ بر ۹۰۰ صفحه مقالات واصله برای مسابقه مقاله نویسی به مناسبت سال رسول اعظم
 • داوری بالغ بر ده مقاله برای کنگره ملی علوم انسانی ۱۳۸۵

کتابخانه دیجیتالی

 • گردآوری مجموعه مقالات مجله zygon (تمام متن) از سال ۲۰۰۹-۲۰۰۳
 • گردآوری مجموعه مقالات در زمینه فرهنگ به زبان فارسی (تمام متن)
 • گردآوری مجموعه مقالات در زمینه فرهنگ به زبان انگلیسی (تمام متن)
 • گردآوری مجموعه مقالات در زمینه جهانی شدن به زبان انگلیسی (تمام متن)
 • گردآوری مجموعه مقالات در زمینه جهانی شدن به زبان فارسی (تمام متن)
 • مجموعه مصاحبه ها در مورد جهانی شدن
 • متن کامل قرآن با ترجمه کلمه به کلمه انگلیسی (تحقیق و گردآوری)
 • فرهنگ جامعه عربی- انگلیسی در ۸ جلد (تحقیق و جستجو در شبکه اینترنت) ۱۳۸۸
 • فرهنگ عربی- انگلیسی قرآن (جستجو گردآوری) ۱۳۸۸

برگزاری کارگاه های آموزشی

 • آشنائی با کتابخانه‌های دیجیتالی در علوم انسانی کنگره ملی علوم انسانی سال ۱۳۸۵
 • منابع علمی در علوم انسانی ( هفته پژوهش در مدرسه فرهنگ) ۱۳۸۶
 • مولوی در منابع الکترونیکی هفته پژوهش سال ۱۳۸۶

تدریس

 • روانشناسی سیاسی دوره لیسانس
 • جامعه‌شناسی سیاسی دوره لیسانس
 • تاریخ اجتماعی سیاسی ایران دوره لیسانس
 • مسایل شمال و جنوب دوره دکتری
 • زبان انگلیسی تخصصی علوم سیاسی دوره فوق‌لیسانس
 • اندیشه سیاسی در شرق باستان دوره دکتری
 • آشنائی با منابع علمی / بانکهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی
 • کتابخانه های دیجیتالی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • زبان انگلیسی تاریخ ادبیات عرب دوره فوق‌لیسانس
 • زبان انگلیسی تاریخ ادبیات فارسی دوره فوق‌لیسانس
 • کتابخانه های دیجیتالی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • مسایل کشورهای جهان سوم دوره فوق‌لیسانس

مهارتها

 • آشنایی با زبانهای: فارسی ،انگلیسی و عربی (متوسط)
 • کامپیوتر: جستجو در اینترنت، بانکهای اطلاعات علمی، منابع علمی تخصصی علوم انسانی و اجتماعی و نرم افزار ماکروسافت آفیس (WORD,POWER POINT, EXCELL, ACCESS)

 

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۴۰۰