فرج الله علی قنبری

تعداد بازدید:۴۷۷۹

  رزومه در سیماپ    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    

مشخصات فردی

 

نام

فرج الله

نام خانوادگی

علی قنبری

سمت

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم سیاسی و مدیر همکاریهای علمی – بین المللی (دانشیار) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پست الکترونیک

Falighan@ihcs.ac.ir

مدارک تحصیلی

 • دکتری علوم سیاسی از دانشگاه یوتا - آمریکا سال ۱۳۸۰، عنوان رساله دکتری: نظریه مشروعیت و ثبات اجتماعی در متون آئین مملکت داری: نقد و بررسی ادبیات سیاسی مسلمانان، استاد مشاور: برنارد وایس (دکتری از دانشگاه پرینستون)، استاد و محقق در اندیشه های سیاسی در اسلام، حقوق اسلامی و تاریخ اسلام
 • فوق لیسانس علوم سیاسی - روابط بین الملل از دانشگاه ایالتی یوتاآمریکا در سال ۱۳۷۰، عنوان رساله: ارزیابی سیاست دو ابر قدرت- سیاست آمریکا و شوروی در جنگ ایران و عراق، استاد مشاور: پرفسور- کارلون رودز (دکتری از دانشگاه برندیس) استاد و محقق در سیاست و روابط بین الملل، حقوق و سازمانهای بین الملل، اقتصاد سیاست بین الملل و سیاست خارجی آمریکا
 • لیسانس علوم سیاسی از دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۵۸

گرایشها و عناوین امتحان جامع دوره دکتری

 • سیاست و روابط بین الملل (نظریه های روابط بین الملل، تجزیه و تحلیل سیاست خارجی و اقتصاد سیاست بین الملل)
 • حکومت تطبیقی (دولت و جامعه، تحولات و دگرگونیهای سیاسی و اجتماعی ,جامعه پذیری و فرهنگ سیاسی)
 • اندیشه های سیاسی در اسلام (اندیشه سیاسی فلاسفه و فقهای مسلمان, مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام، تاریخ تحول دولت در اسلام و تاریخ سیاسی اسلام)

سایر اعضای کمیته علمی در دوره دکتری

 • کارلون رودز (دکتری از دانشگاه برندیس)، استاد و محقق در سیاست و روابط بین الملل, حقوق و سازمانهای بین الملل, اقتصاد سیاست بین الملل و سیاست خارجی آمریکا
 • حکان یائوز (دکتری از دانشگاه ویسکانسین)، استاد و محقق در حکومت تطبیقی (جامعه شناسی سیاسی، تجزیه و تحلیل جنبشهای مذهبی - ملی و مسائل سیاسی و اجتماعی جهان سوم)
 • میشل مزاوی (دکتری از دانشگاه پرینستون)، استاد و محقق در مسائل خاورمیانه, تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران , و مذهب و دولت در ایران
 • لوئیس گیفن (دکتری از دانشگاه پرینستون), استاد و محقق در تاریخ تمدن اسلام و عرب , مفاهیم سیاسی در ادبیات عرب, و اندیشه های سیاسی در اسلام

سایر اعضای کمیته علمی دوره فوق لیسانس

 • فیلیپ اسپوری (دکتری از دانشگاه هاروارد)، استاد و محقق در حکومت تطبیقی(حکومت وسیاست در چین، حکومت و سیاست در ژاپن و حکومت و سیاست در شوروی) و تاریخ تفکرات سیاسی در غرب.
 • ادوارد گلدفیلتر (دکتری از دانشگاه شیکاگو)، استاد و محقق در تاریخ سیاسی و اجتماعی روسیه/ شوروی و تاریخ سیاسی و اجتماعی آسیای شرقی

عضویت در مجامع علمی

 • انجمن آمریکایی علوم (APSA)
 • انجمن آمریکایی تاریخ (AHA)
 • انجمن آمریکایی جامعه شناسی (ASA)
 • انجمن مطالعات بین الملل ( ISA)
 • انجمن دو ستان کتابخانه – آمریکا ( SLC -Library of Friends )
 • عضو هیئت مؤسسین انجمن ایرانی مطالعات جهانی شدن ( در حال تأسیس )
 • بورس علمی: بورس تحقیقی بنیاد سنو - دانشگاه یوتا برای یک سال

فعالیتهای اجرائی

 • مدیر دفتر همکاریهای علمی و بین‌المللی پژوهشگاه از ۱۳۸۱
 • کمیته تامین منابع علمی(بزبان انگلیسی) کتابخانه پژوهشگاه از سال ۱۳۸۱ تاکنون
 • عضو گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون پژوهشگاه از سال ۱۳۸۵ تاکنون
 • نماینده پژوهشگاه در شورای سیاستگزاری منابع علمی (شورای سیاستگزاری منابع علمی مدیریت پشتیبانی و خدمات پژوهشی معاونت پژوهشی وزارت علوم) از سال ۱۳۸۵ تاکنون
 • ﻣﺴﺌول کارگروه آشنایی و معرفی منابع علمی شورای سیاستگزاری منابع علمی از سال ۱۳۸۵ تاکنون
 • عضو کارگروه آموزش منابع علمی شورای سیاستگزاری منابع علمی از سال ۱۳۸۵ تاکنون
 • دبیر اجرائی مسابقه مقاله‌نویسی به مناسبت سال رسول اعظم ۱۳۸۶- ۱۳۸۵
 • مدیر همکاریهای علمی و بین‌المللی برنامه ملی جهانی شدن از سال۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴
 • دبیر علمی گفتمان علمی جهانی شدن از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴
 • دبیر علمی گروه سیاسی برنامه ملی مطالعات جهانی شدن از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴
 • عضو کمیته تدوین متن پیشنهادی سیاستهای کلی جمهوری اسلامی ایران در خصوص جهانی شدن
 • سر دبیر علمی پایگاه الکترونیکی برنامه ملی جهانی شدن شدن از سال۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴

فعالیتهای علمی

کتب

 • جهان شمولی اسلام و جهانی شدن /مجمع جهانی تقویت مداهب اسلامی ۱۳۸۲
 • ماو جهانی شدن: (چاپ اول) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۳
 • ماو جهانی شدن: (چاپ دوم) مرکز ملی جهانی شدن ۱۳۸۵
 • سیاستهای کلی نظام در قبال جهانی شدن. به اهتمام دکتر محمد نهاوندیان مرکز ملی مطالعات جهانی شدن. ۱۳۸۵
 • گفتارهایی در جهانی شدن (مجموعه سخنرانی های گفتمان علمی برنامه ملی جهانی شدن) به اهتمام دکتر محمد نهاوندیان مرکز ملی مطالعات جهانی شدن. ۱۳۸۵
 • کتابشناسی جهانی شدن (نمایه مجموعه کتب انگلیسی در مورد جهانی شدن) زیر چاپ
 • جهانی شدن و مذهب (نمایه مجموعه مقالات انگلیسی در مورد جهانی شدن و مذهب)
 • کتابشناسی مجموعه مقالات مجله zygon تا سال ۱۳۸۸
 • کتابشناسی جهانی شدن (نمایه مجموعه کتب، مقالات، رساله‌های دانشگاهی و طرحهای پژوهشی به زبان فارسی) در حال اجرا
 • کتابشناسی فرهنگ (نمایه مجموعه کتب، مقالات ، رساله‌های دانشگاهی و طرحهای پژوهشی به زبان فارسی) در حال اجرا
 • اسلام سیاسی، کتابشناسی توصیفی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1397
 • امام خمینی و نظریه ولایت فقیه، کتابشناسی توصیفی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1397

مقاله

 • سیر تحول مطالعات جهانی شدن در ایران و جهان- ارائه به کارگروه تدوین گزارش جهانی شدن وایران پژوهشگاه علوم انسانی
 • مروری بر نظریات جهانی شدن ارائه به کارگروه تدوین گزارش جهانی شدن وایران پژوهشگاه علوم انسانی
 • کتابخانه دیجیتالی در علوم اجتماعی. پژوهشگران ۱۳۸۷

متون آموزشی

 • آشنائی با منابع و بانکهای اطلاعاتی (پایگاههای الکترونیکی تخصصی ۱۳۸۷-۱۳۸۶
 • جزوه درسی زبان انگلیسی تخصصی برای دوره فوق‌لیسانس ادبیات فارسی ۱۳۸۷
 • جزوه درسی زبان انگلیسی تخصصی برای دوره فوق‌لیسانس ادبیات عربی۱۳۸۷

طرح‌ها

 • راهنمای جهانی شدن فرهنگی از سال ۱۳۸۶ در حال اجرا
 • جهانی شدن و مذهب (عضو کارگروه تدوین و شورای علمی) تا کنون
 • عقلانیت در مدیریت استراتژیک (همکار طرح - تدوین کتابشناسی موضوعی منابع به زبان انگلیسی و فارسی)
 • راه‌کارهایی اجرائی برای توسعه همکاریهای بین‌الملل پژوهشگاه ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲
 • راه اندازی پایگاه الکترونیکی جهانی شدن (برنامه‌های مطالعات جهانی شدن)
 • تدوین سوالات کلیدی جهت مصاحبه با صاحبنظران در مورد جهانی شدن (به زبان فارسی و انگلیسی)
 • جهانی شدن و فرهنگ عضو کارگروه (برنامه‌های مطالعات جهانی شدن) پایان یافته در سال ۱۳۸۴
 • جهانی شدن و سیاست ناظر و همکار (برنامه‌های مطالعات جهانی شدن) پایان یافته در سال ۱۳۸۴
 • تدوین سرفصلهای مطالعاتی جهانی شدن (الگوی و ساختار تحقیق و سر فصل‌ها)
 • تدوین سیاستهای کلی پیشنهادی به مجمع تشخیص مصلحت نظام در قبال جهانی شدن ( برنامه‌های مطالعات جهانی شدن- عضو کارگروه) پایان یافته در سال ۱۳۸۴
 • تدوین الگو و سرفصلهای مطالعاتی جهانی شدن فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی ( برنامه‌های مطالعات جهانی شدن) به زبان فارسی و انگلیسی ۱۳۸۳

نقد و بررسی

 • جهانی شدن و ایران (طرح پژوهشی پژوهشگاه به شورای انقلاب فرهنگی)
 • شیوه برگزاری امتحان دوره دکترای علوم سیاسی پژوهشگاه ورودی ۱۳۸۷
 • خبر نامه جهانی شدن از شماره های ۱ الی ۶ (از انتشارات برنامه ملی مطالعات جهانی شدن )
 • فرهنگ و جهانی شدن (طرح پژوهشی برنامه ملی مطالعه جهانی شدن برای شورای انقلاب فرهنگی
 • کتب ارسالی به گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون ( چهار عنوان)
 • اقتصاد و جهانی شدن (طرح پژوهشی برنامه ملی مطالعه جهانی شدن برای شورای انقلاب فرهنگی

طراحی سوالات امتحانات ورودی

 • دوره فوق‌لیسانس علوم سیاسی – اندیشه سیاسی واحد تحقیقات دانشگاه آزاد سال ۱۳۸۳
 • دوره فوق‌لیسانس علوم سیاسی– اندیشه سیاسی واحد تحقیقات دانشگاه آزاد سال ۱۳۸۶
 • دوره دکترای علوم سیاسی (انگلیسی تخصصی) پژوهشگاه ۱۳۸۶
 • دوره دکترای رشته علم و دین (انگلیسی تخصصی) پژوهشگاه ۱۳۸۶ (همکاری)
 • دوره دکترای رشته تاریخ علم (انگلیسی تخصصی) پژوهشگاه ۱۳۸۶ (همکاری)

داوری مقالات

 • داوری بالغ بر ۹۰۰ صفحه مقالات واصله برای مسابقه مقاله نویسی به مناسبت سال رسول اعظم
 • داوری بالغ بر ده مقاله برای کنگره ملی علوم انسانی ۱۳۸۵

کتابخانه دیجیتالی

 • گردآوری مجموعه مقالات مجله zygon (تمام متن) از سال ۲۰۰۹-۲۰۰۳
 • گردآوری مجموعه مقالات در زمینه فرهنگ به زبان فارسی (تمام متن)
 • گردآوری مجموعه مقالات در زمینه فرهنگ به زبان انگلیسی (تمام متن)
 • گردآوری مجموعه مقالات در زمینه جهانی شدن به زبان انگلیسی (تمام متن)
 • گردآوری مجموعه مقالات در زمینه جهانی شدن به زبان فارسی (تمام متن)
 • مجموعه مصاحبه ها در مورد جهانی شدن
 • متن کامل قرآن با ترجمه کلمه به کلمه انگلیسی (تحقیق و گردآوری)
 • فرهنگ جامعه عربی- انگلیسی در ۸ جلد (تحقیق و جستجو در شبکه اینترنت) ۱۳۸۸
 • فرهنگ عربی- انگلیسی قرآن (جستجو گردآوری) ۱۳۸۸

برگزاری کارگاه های آموزشی

 • آشنائی با کتابخانه‌های دیجیتالی در علوم انسانی کنگره ملی علوم انسانی سال ۱۳۸۵
 • منابع علمی در علوم انسانی ( هفته پژوهش در مدرسه فرهنگ) ۱۳۸۶
 • مولوی در منابع الکترونیکی هفته پژوهش سال ۱۳۸۶

تدریس

 • روانشناسی سیاسی دوره لیسانس
 • جامعه‌شناسی سیاسی دوره لیسانس
 • تاریخ اجتماعی سیاسی ایران دوره لیسانس
 • مسایل شمال و جنوب دوره دکتری
 • زبان انگلیسی تخصصی علوم سیاسی دوره فوق‌لیسانس
 • اندیشه سیاسی در شرق باستان دوره دکتری
 • آشنائی با منابع علمی / بانکهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی
 • کتابخانه های دیجیتالی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • زبان انگلیسی تاریخ ادبیات عرب دوره فوق‌لیسانس
 • زبان انگلیسی تاریخ ادبیات فارسی دوره فوق‌لیسانس
 • کتابخانه های دیجیتالی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • مسایل کشورهای جهان سوم دوره فوق‌لیسانس

مهارتها

 • آشنایی با زبانهای: فارسی ،انگلیسی و عربی (متوسط)
 • کامپیوتر: جستجو در اینترنت، بانکهای اطلاعات علمی، منابع علمی تخصصی علوم انسانی و اجتماعی و نرم افزار ماکروسافت آفیس (WORD,POWER POINT, EXCELL, ACCESS)

 

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۱