علی اکبر اسدی

تعداد بازدید:۹۱۰۴

  رزومه در سیماپ    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    
 
 
مشخصات فردی
 
نام و نام خانوادگی: علی اکبر اسدی
سال تولد: 1356
مرتبه علمی:استادیار گروه روابط بین الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مقاطع تحصیلکارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه اصفهان در سال های۱۳۷۶-۱۳۸۰.
 • کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی در سال های ۱۳۸۰-۱۳۸۳.
 • دکتری روابط بین‌الملل از دانشگاه علامه طباطبایی در سالهای ۱۳۸۷- ۱۳۹2 .
تجارب و رتبه‌های علمی و پژوهشی
 • رتبه اول آزمون ورودی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷
 • پژوهشگر نمونه پژوهشهای سیاست خارجی در مرکز تحقیقات استراتژیک در سال 1391
 • پژوهشگر تمام وقت معاونت پژوهشهای سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام( ۱۳۸۶ تا 1395)
 • آشنایی به زبانهای انگلیسی و عربی
تالیف، تدوین و ترجمه کتاب
 • تالیف کتاب دولت- ملت سازی در عراق جدید و امنیت ملی ج.ا.ایران ، موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، ۱۳۹1.
 • ترجمه کتاب استراتژی آمریکا: توسعه شبکه های سکولار- لیبرال در جوامع اسلامی، موسسه مطالعات اندیشه سازان نور،1389.
 • تدوین و گردآوری پژوهش نامه عراق پس از صدام و بازیگران منطقه‌ای، ش ۱۲، معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، خرداد 1387.
 • گردآوری پژوهش نامه شورای همکاری خلیج فارس : سیاست خارجی و روندهای داخلی، معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، مهر 1389.
طرح های پژوهشی
 • تاثیرات انقلاب اسلامی در رفتارهای نظام سیاسی عراق، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی،1383.
 • سیاست خارجی شورای همکاری خلیج فارس و منافع ملی ج.ا.ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک، 1388.
 • استراتژی امنیتی آمریکا در خلیج فارس پس از یازده سپتامبر، موسسه مطالعات اندیشه سازان نور،1386.
 • عملکرد آمریکا در عربستان سعودی، موسسه مطالعات اندیشه سازان نور،1385.
 • تاثیر تغییرات ژئوپلیتیک خاورمیانه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۲.
 • آینده پژوهی عربستان سعودی، موسسه افق آینده پژوهی راهبردی، ۱۳۹۴.
 • آینده وحدت سرزمینی عراق، موسسه افق آینده پژوهی راهبردی، 1395- 1396.
مقالات و سخنرانیهای ارایه شده در کنفرانس ها و نشستها
 • تحلیل رفتاری گرههای شیعی عراق در دوره جدید، کنفرانس بین المللی تحولات عراق و چشم انداز امنیت منطقه‌ای، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، اردیبهشت ۱۳۸۵.
 • همگرایی منطقه‌ای در آسیای جنوب غربی :تجربه شورای همکاری خلیج فارس، کنفرانس بین‌المللی بنای آینده‌ای مطمئن برای منطقه آسیای جنوب غربی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهمن ماه ۱۳۸۶.
 • عربستان سعودی و خیزش‌های مردمی در جهان عرب، همایش ملی تحولات خاورمیانه و آینده نظم منطقه‌ای، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، خرداد ۱۳۹۱.
 • روند تطور جریان تکفیری در عراق، نشست انتخابات مجلس عراق (1393): ویژگیها و پیامدها، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ .
 • نقش ظرفیتهای تمدنی ایران و ترکیه در حل منازعات منطقه‌ای، نشست ایران و ترکیه: همکاریهای بخشی و مالی، نشست مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و موسسه تاسام ترکیه، شهر وان ترکیه، آذرماه ۱۳۹۳.
 • العلاقات الایرانیه العراقیه ومواجهه تحدیات الارهاب، دانشکده حقوق دانشگاه کربلا در عراق ، ۲۸ اریبهشت 1394 (18/5/2015).
 • التنافس الإیرانی-السعودی: الجذور والمشاریع والآفاق، مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه کربلا در عراق ، ۶ خرداد ۱۳۹۴ (27/5/2015).
 • ارایه سخنرانی‌های متعدد در نشستهای تخصصی معاونت پژوهشهای سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک در حوزه مسایل خاورمیانه.
 • نظم منطقه ای در غرب آسیا: جایگاه و نقش عربستان سعودی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 27 اردیبهشت 1396.
 • بحران در روابط عربستان و قطر: زمینه ها و پیامدها، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 23 خرداد 1396.
مقالات منتشر شده در فصلنامه ها
 • ایران و آمریکا در عراق: تنوع کنش‌ها، فصلنامه روابط خارجی، زمستان ۱۳۹۳.
 • رویکردهای رئالیستی به سیاست خارجی، فصلنامه راهبرد، تابستان 1389.
 • ظهور و افول القاعده در عراق ، فصلنامه راهبرد، تابستان 1388.
 • سیاست منطقه‌ای عربستان سعودی و امنیت ملی ج.ا. ایران، فصلنامه سیاست دفاعی ،پاییز 1388.
 • Revolution and Foreign Policy of Iran: The First Decade Revised, Iranian Review of Foreign Affairs (IRFA), Vol. 4, No. 1, Spring 2013.
 • دولت – ملت سازی در عراق جدید وامنیت ملی ایران ،فصلنامه سیاست دفاعی ، پاییز 1386.
 • چالش‌های عراق پس از خروج نظامی آمریکا، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۴8،زمستان ۱۳۹۰.
 • شیعیان و اسلام گرایی در عراق پس از صدام: جریان ها و رویکردها، در کتاب خاورمیانه ۸ (ویژه اسلام گرایی و بیداری اسلامی در خاورمیانه)، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، ۱۳۹۰.
 • سیاست خارجی قطر و تحولات عربی؛مبانی و مؤلفه‌ها، در کتاب بیداری اسلامی و تحولات منطقه، موسسه اندیشه سازان نور، ۱۳۹۱.
 • رفتار شناسی بازیگران تحولات بحرین، در کتاب بیداری اسلامی و تحولات منطقه، موسسه اندیشه سازان نور، ۱۳۹۱.
 • تحولات جهان عرب و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه برداشت دوم، تابستان ۱۳۹۰.
 • خیزش های مردمی در جهان عرب و امنیت رژیم صهیونیستی، فصلنامه مطالعه فلسطین، شماره ششم، تابستان و پائیز ۱۳۹۰.
 • بحران بحرین تعارض رویکردهای منطقه‌ای، فصلنامه ره نامه سیاستگذاری، سال دوم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۰.
 • راهبرد آمریکایی-عربی: واگرایی ایران و عراق،فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، پائیز 138۹.
 • عراق نوین: مولفه‌ها و راهبردهای امنیتی، مطالعات راهبردی جهان اسلام، ویژه نامه تحولات عراق،1388.
 • استراتژی مهار ایران: ابعاد و چالش های منطقه‌ای، فصلنامه راهبرد، تابستان 13۸۷.
 • ساختار جدید دولت عراق: دیدگاه و عملکرد دولت های عربی، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای جهان اسلام، ش ۲۸،زمستان ۱۳۸۵.
 • آمریکا و گروه های اجتماعی عراق، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای جهان اسلام، ش24، زمستان۱۳۸۴.
 • نقش وقوع انقلاب اسلامی درآغاز جنگ ایران و عراق، فصلنامه مطالعات دفاعی وامنیتی،ش35، تابستان1382.
 • رویکرد عربستان سعودی در قبال شیعیان خاورمیانه:دلایل و زمینه ها، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای جهان اسلام، ش ۲۹،بهار ۱۳۸۶.
 • شیعیان و سنی ها در جامعه عراق: همگرایی یا واگرایی، فصلنامه نهضت، س پنجم، ش ۲۰،زمستان ۱۳۸۳.
 • استراتژی خاورمیانه ای امریکا و فروش تسلیحات، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای جهان اسلام، ش ۳۲،زمستان ۱۳۸۶.
 • رویکرد امریکا در عراق و شرایط ایران، پژوهش نامه ایران و امریکا :تعامل در عرصه عراق، ش ۱۵،معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک ،شهریور ۱۳۸۷.
 • تحولات و روندهای امنیتی عراق ، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای جهان اسلام، ش ۳7، بهار ۱۳۸۸.
 • دولت های عربی و تنش شیعی – سنی، پژوهش نامه ایران واعراب ،ش ۲۱، معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، اردیبهشت ۱۳۸۸.
 • نقش قطر در خیزش های مردمی جهان عرب: ظرفیت ها و محدودیت ها، فصلنامه ره نامه سیاستگذاری، سال دوم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۰.
 • بحران سوریه و تاثیر آن بر بازیگران و مسائل منطقه‌ای، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۵۰، تابستان ۱۳۹۱.
 • اصلاحات و قدرت سیاسی در عربستان سعودی، در کتاب خاورمیانه (۹) (ویژه مسائل داخلی عربستان)، گردآوری و تدوین: حمیدرضا کمالی، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 1391.
 • جنبش‌های مردمی در جهان عرب و تأثیرات‌ آن بر عربستان، در کتاب خاورمیانه (۹) (ویژه مسائل داخلی عربستان)، گردآوری و تدوین: حمیدرضا کمالی ، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 1391.
 • مساله فلسطین در سیاست خارجی قطر، فصلنامه مطالعات فلسطین، شماره ۱۱، پائیز ۱۳۹۱.
 • رویکردهای آمریکا و عربستان به مسائل منطقه‌ای و امنیت ملی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 40، زمستان ۱۳88.
 • تحول جایگاه سیاسی و نقش کردها در خاورمیانه پس از جنگ سرد، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 49، بهار ۱۳۹۱.
 • روند تحول و رویکرد جریان های اسلامی در کردستان عراق ( تدوین و تلخیص)، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۵۱، پائیز ۱۳۹۱.
 • انتخابات پارلمانی عراق: ابعاد و مولفه‌های منطقه‌ای، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۴۰، زمستان 1388.
 • سیاست خارجی عراق جدید و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۵۲، زمستان 1391.
 • القاعده عراق و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۳۸، تابستان ۱۳۸۸.
مقالات ماهنامه ای و گزارش های پژوهشی
 • ترامپ و آینده روابط امریکا با عراق، نامه آینده پژوهی، شماره 45، خرداد 1396.
 • رویکرد ترامپ به نظم بین المللی: عناصر و پیامدها، نامه آینده پژوهی، شماره 44، اردیبهشت 1396.
 • آینده وحدت سرزمینی عراق: رویکرد بازیگران اهل سنت، نامه آینده پژوهی، شماره 43، فروردین 1396.
 • آینده وحدت سرزمینی عراق: نقش عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیک کردی، نامه آینده پژوهی، شماره 42، اسفند 1395. عراق 2017: روندها و رویدادهای احتمالی، نامه آینده پژوهی، شماره 41، بهمن 1395.
 • آینده وحدت سرزمینی عراق: نقش عوامل هویتی و نظامی کردی، نامه آینده پژوهی، شماره 40، دی1395. آینده وحدت سرزمینی
 • عراق: نقش بازیگران کردی، نامه آینده پژوهی، شماره 39، آذر 1395.
 • آینده وحدت سرزمینی عراق: تاثیر پیشرانهای شیعی، نامه آینده پژوهی، شماره 38، آبان1395.
 • آینده وحدت سرزمینی عراق: نقش بازیگران شیعی، نامه آینده پژوهی، شماره 37، مهر 1395.
 • عربستان سعودی و امریکا در دوره ترامپ: ظرفیت‌ها و موانع همکاری، گزارش راهبردی شماره 259 معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، بهمن 1395.
 • موانع و چشم‌انداز استقلال کردستان عراق، گزارش راهبردی شماره 245 معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، آذر 1395.
 • روابط عربستان سعودی و مصر، فصلنامه روابط خارجی، سال هشتم، شماره سوم، پائیز 1395. سیاست خارجی تهاجمی و سیاست داخلی عربستان، فصلنامه روابط خارجی، سال هشتم، شماره اول، بهار 1395.
 • حضور نظامی ترکیه در عراق: اهداف و گزینه‌های پیش‌رو، گزارش راهبردی معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، آذر 1394.
 • مرزهای سیاسی لرزان در خاورمیانه: عوامل و پیامدها، گزارش راهبردی معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، آبان 1394.
 •  عربستان سعودی: از رادیکالیسم منطقه‌ای تا تهدیدات داخلی، گزارش راهبردی معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، مرداد ۱۳۹۴.
 • روابط ایران و مصر؛ تحولات و سناریوها، گزارش راهبردی ش 362، معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، خرداد ۱۳۹۰.
 • تحولات بحرین: ریشه‌ها و بازیگران، گزارش راهبردی ش 354، معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، فروردین ۱۳۹۰.
 •  ایجاد اقلیم سنی درعراق: اهداف، بسترها و موانع، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره ۴۸، زمستان ۱۳۹۰.
 • تجزیه سودان: بسترها و رویکردها، گزارش راهبردی ش 356، معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، فروردین ۱۳۹۰.
 • بحران بحرین در روابط ایران و عربستان سعودی، گزارش راهبردی ش 390، معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، آبان ۱۳۹۰.
 •  اسرائیل و تحولات جهان عرب: فرصت ها و تهدیدات، گزارش راهبردی ش 392، معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، آبان ۱۳۹۰.
 • عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران: موازنه سازی و گسترش نفوذ، گزارش راهبردی ش 341، معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک،دی 1389.
 • روند تشکیل دولت ائتلافی در عراق و رویکرد بازیگران داخلی، گزارش راهبردی ش 343، معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک،بهمن 1389.
 • انتخابات پارلمانی و توازن نوین سیاسی در عراق، گزارش راهبردی ش 309، معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک،فروردین 1389.
 • کنفرانس منامه: مسایل و دیدگاه‌ها، نمای راهبردی، سال هشتم، ش ۱۹ ،مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ،دی ۱۳۸۹.
 • تشکیل دولت جدید در عراق و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران، نمای راهبردی،سال هشتم، ش 21 ،مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ،دی ۱۳۸۹.
 • تحولات مصر: رویکردها و پیامدهای منطقه‌ای، گزارش راهبردی ش 347، معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک،بهمن 1389.
 •  ایران وعربستان: روابط بر پایه رقابت منطقه‌ای، نمای راهبردی، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، مرداد ۱۳۸۵.
 • رویکرد اتحادیه عرب در قبال عراق جدید، نمای راهبردی، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، خرداد ۱۳۸۵.
 • کنفرانس امنیتی منامه: زمینه ها و دیدگاهها، نمای راهبردی، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، بهمن ۱۳۸۶.
 • فدرالیسم در عراق: رویکردها و نگرشها، نمای راهبردی، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ،دی1384.
 • آمریکا و عربستان سعودی: روابط در پرتو تغییر شرایط منطقه‌ای، گزارش راهبردی ش 220، معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، دی 1386.
 • متغیرهای تاثیرگذار در روابط اردن و عراق پس از صدام، گزارش راهبردی ش239، معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک،اردیبهشت 1387.
 • مذاکرات ایران و آمریکا در عراق: الزامات ساختاری و فرصت های پیش رو، گزارش راهبردی ش203، معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک،مرداد 1386.
 • دولت سازی در عراق جدید وچالش های فرارو، گزارش راهبردی ش193، معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، خرداد 1386.
 • روابط ایران و عربستان سعودی در دوره اعتدال: بسترها و موانع، گزارش ش ۱۳۲۸۸ دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آبان ۱۳۹۲.
 • انتخابات پارلمانی عراق: شرایط، ائتلافها و سناریوها، گزارش ش ۱۳622 دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اردیبهشت ۱۳۹3.
 • انتخابات ریاست جمهوری مصر در پرتو منازعات گفتمانی، گزارش ش ۱۳681 دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خرداد ۱۳۹3.
 • خیزش داعش و بحران امنیتی در عراق، گزارش ش ۱۳739 دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خرداد ۱۳۹3.
 • جنگ پنجاه و یک روزه غزه و بازتعریف رویکرد نوین ائتلاف محافظه کار عربی، گزارش ش ۱۳۹۸۸ دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، آبان ۱۳۹۳.
 • انتخابات ریاست جمهوری سوریه: روندها و پیامدها، گزارش ش ۱۳۷۴۷ دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تیرماه ۱۳۹۳.
 • سناریوهای آینده عراق و امنیت ملی ج.ا. ایران، گزارش ش ۱۳829 دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مرداد ۱۳۹۳.
 • اختلافات نفتی اربیل- بغداد: ابعاد و پیامدها، گزارش ش ۱۳900 دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مهرماه ۱۳۹۳.
 • بحران یمن: معانی و چشم‌اندازها، تحلیل راهبردی ش ۱۱۳ معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، شهریور ۱۳۹۳.
 • رویکرد استراتژیک ایران در بحران عراق و ایستارهای نوین در روابط، گزارش راهبردی شماره ۱۱ معاونت پژوهشهای سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، آبان ۱۳۹۳.
 • بحران یمن: از دوپارگی سیاسی تا رقابتهای منطقه‌ای، تحلیل راهبردی ش ۱۳۲ معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، اسفند ۱۳۹۳.
 • آمریکا و گروه های سنی عراق: الزامات امنیت سازی ، گزارش راهبردی ش253 ، معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، تیر 1387.
 • سیاست هسته ای در منطقه خلیج فارس، گزارش راهبردی ش271، معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، دی 1387.
 • روابط عربی عراق :ابعاد وپیامدها، گزارش راهبردی ش281، معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، فروردین 1388.
 • بحران لبنان: ابعاد داخلی و منطقه‌ای، گزارش راهبردی ش248، معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، تیر 1387.
 • تاثیر بحران مالی امریکا بر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، گزارش راهبردی ش 285، معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، فروردین ۱۳۸۸.
 • جنگ هشت روزه غزه و توازن قدرت منطقه‌ای، موسسه تحقیقات و پژوهش های سیاسی- علمی ندا، آذر ۱۳۹۱.
 • جنگ غزه: اهداف و ویژگی‌ها (مشترک)، گزارش راهبردی فوق العاده شماره بیست و سه معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، آذر ۱۳۹۱.
 • رویکرد ترکیه به تحولات جهان عرب و منافع منطقه‌ای ایران، گزارش راهبردی ش 384، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، مهر ۱۳90.
 • کردهای عراق: دستاوردها، چالش‌ها و چشم‌اندازها، گزارش راهبردی ش 431، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، آبان ۱۳۹۱.
 •  اردن و عراق پس از صدام: به سوی عبور از چالش‌ها، موسسه تحقیقات و پژوهش های سیاسی- علمی ندا، آذر ۱۳۹۱.
 • شورای همکاری خلیج فارس و تحولات جهان عرب:‌ دگردیسی در اهداف و منافع، گزارش راهبردی ش425، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، تیر ۱۳۹۱.
 • عربستان سعودی و اصلاحات در شرایط جدید منطقه ای، گزارش راهبردی ش433، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، دی ۱۳۹۱.
تحلیلهای کوتاه
 • تنش در روابط قطر و عربستان: گزینه های دوحه، اینترنشنال، 6 خرداد 1396.
 • پذیرایی از تاجر غیرلبیرال در عربستان، اینترنشنال، 26 اردیبهشت 1396.
 • دولت کردی در عراق: اهمیت تفاهم با بغداد، اینترنشنال، 7 اردیبهشت 1396.
 • چالش عربستانی ایران، اینترنشنال، 6 اسفند 1395.
 • ترامپ و گزینه های سخت پیش روی بغداد، اینترنشنال، 19 بهمن 1395.
 • انتظارات متفاوت سیاستمداران عراق از 2017، اینترنشنال، 14 بهمن 1395.
 • نگاهی به چشم‌انداز اقتصاد عربستان، اندیشکده راهبردی تبیین، ۲۸ آبان ۱۳۹۴.
 • بررسی سناریوی تجزیه عراق از منظر متغیرهای داخلی، اندیشکده راهبردی تبیین، ۱۲ دی ۱۳۹۴.
 • قطع روابط ایران و عربستان؛ واقعیت‌ها و پیامدهای اقتصادی، اندیشکده راهبردی تبیین، ۶ بهمن ۱۳۹۴.
 • عربستان سعودی و تهدید فزاینده داعش، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، ۴ مرداد ۱۳۹۴.
 • تحولات بحرین: ملاحظات عربستان سعودی، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، ۱۳ شهریور ۱۳۹۰.
 • بحران در شورای همکاری خلیج فارس: چرا بحرین؟، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، ۱۲ تیر ۱۳۹۰.
 • رویکرد ترکیه به تحولات بحرین، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران ، 27 تیر 1390.
 • خروج نظامی آمریکا از عراق: افزایش نفوذ ایران؟، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 30 شهریور 1390
 • تحولات جهان عرب و دگرگونی در ائتلاف‌های منطقه‌ای، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 13 شهریور 1390
 • بازگشت صالح و سناریوهای پیشِ رو در یمن، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 19مهر 1390
 • بحران بحرین و روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 9 آبان 1390
 • دیپلماسی سوری عراق: چرا میانجیگری؟، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران،4 دی 1390
 • چالش‌های دولت مشارکت ملی و بحران سیاسی در عراق، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 7 دی 1390
 • قطر: قدرت یا کاتالیزور منطقه‌ای؟، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 17 بهمن 1390
 • بحران سیاسی عراق؛ رویکرد و ملاحظات کردها، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 24 بهمن 1390
 • سیاست خارجی عراق پس از خروج نظامی آمریکا، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران،15 اسفند1390
 • عربستان سعودی و تناقض‌های عبور از سیاست خارجی محافظه‌کار، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 19 فروردین 1391
 • عربستان سعودی و اتهام توطئه ترور به جمهوری اسلامی ایران، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 4 آبان 1390
 • رویکرد عربی به مذاکرات هسته‌ای ایران ، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران،9 اردیبهشت 1391
 • اصلاحات سیاسی در بحرین: موانع و چالش‌ها، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، ۳۰ مرداد 1390
 • سفر محمدبن‌سلمان به روسیه؛ اهداف و پیامدها، اندیشکده راهبردی تبیین، ا تیر ۱۳۹۴.
 • بررسی تجاوز نظامی به یمن از منظر سیاست داخلی سعودی، اندیشکده راهبردی تبیین، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴.
 • چالش‌های سیاست خارجی عربستان در دوره ملک سلمان، اندیشکده راهبردی تبیین، ۲۶ بهمن ۱۳۹۳.
 • اعتراضات مردمی و اصلاحات در عراق و چالش‌های پیش رو، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، ۲۴ مرداد ۱۳۹۴.
 • راهبرد سعودی در یمن؛ از عملیات هوایی تا جنگ فرسایشی، اندیشکده راهبردی تبیین، ۱۰ مرداد ۱۳۹۴.
 • نقش و جایگاه امارات عربی متحده در تحولات یمن، اندیشکده راهبردی تبیین، 9 شهریور 1394.
آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۱