دکتر شروین مقیمی زنجانی

تعداد بازدید:۷۹۰۰

  رزومه در سیماپ    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
   
 
مشخصات فردی
 
نام و نام خانوادگی:شروین مقیمی زنجانی
سال تولد: 1359
مرتبه علمی:استادیار پژوهش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 محل تولد: تهران
سمت:عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - پژوهشکده نظریه‌پردازی سیاسی و روابط بین‌الملل و حقوق
پیشینهٔ تحصیلی
 • اخذ مدرک دکترای تخصصی در رشته علوم سیاسی (گرایش اندیشه‌های سیاسی) از دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ ۷ آذرماه ۱۳۹۰ با نمره عالی. شروع به تحصیل: مهرماه ۱۳۸۶. عنوان رساله دکتری: «مقایسه جایگاه امام در حکمت الهی اسماعیلی و جایگاه فیلسوف در فلسفه نوافلاطونی (مورد فلوطین و ناصرخسرو)»
 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی (گرایش اندیشه‌های سیاسی) از دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۶ با نمره عالی. شروع به تحصیل: مهرماه ۱۳۸۴. عنوان رساله ارشد: «آنتیگونه سوفوکلس و دموکراسی آتنی».
 • اخذ مدرک کارشناسی در رشته علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۸۳. شروع به تحصیل: مهرماه ۱۳۸۰.
تجارب پژوهشی
 • انجام پروژه تحقیقاتی با عنوان «اندیشمندان معاصر ایرانی در حوزه فکر و فرهنگ، جامعه، سیاست و اقتصاد» برای دفتر مجلات همشهری. تاریخ انجام پروژه: بهمن ماه ۱۳۸۷.
 • انجام پروژه تحقیقاتی با عنوان «نسبت دولت و فرهنگ در سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی» برای دفتر مجلات همشهری. تاریخ انجام پروژه: خردادماه ۱۳۸۸.
 • انجام پروژه با عنوان «اخلاق و رسانه» برای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تاریخ انجام پروژه: تیرماه ۱۳۹۱.
 • دبیری ویژه‌نامه شماره بیست و دوم دوماهنامه داخلی فارابی با عنوان «عدالت از دیدگاه راولز»، مرداد و شهریور ۱۳۹۰.
 • انجام پروژه تحقیقاتی با عنوان «ملاحظاتی انتقادی پیرامون مطالعات انجام‌شده در حوزه «حجاب و عفاف»» برای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، زمستان ۱۳۹۳.
مقالات علمی-پژوهشی
 • ارائه‌ی مقاله با عنوان «تاملی در موضوعیت مناقشه‌ی نظری/کاربردی میان اصحاب علوم سیاسی در ایران با التفات به حوزه‌ی اندیشه‌ی سیاسی» در همایش «بررسی وضعیت فکر سیاسی در ایران معاصر» که ۵ اسفند ۱۳۹۵ از سوی انجمن علوم سیاسی ایران در خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
 • چاپ مقاله با عنوان «وجوه سیاسی امام‌شناسی ناصرخسرو» در فصلنامه پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره ۲۰، پاییز ۸۹.
 • چاپ مقاله با عنوان «سرشت امر سیاسی در شهر خدای آگوستین» در دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره ۹، زمستان ۸۹ و بهار ۹۰.
 • چاپ مقاله با عنوان «آنتیگونه سوفوکلس و دموکراسی آتنی» در دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره ۷، زمستان ۸۸ و بهار ۸۹.
 • چاپ مقاله با عنوان «تضمنات سیاسی فلسفه فلوطین» در فصلنامه حکمت و فلسفه طی نامه پذیرش شماره ۳۴.
 • چاپ مقاله با عنوان «امام اسماعیلی ناصرخسرو و شاهی آرمانی در ایران باستان» در فصلنامه پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره ۳۱.
 • چاپ مقاله با عنوان «دموکراسی آتنی و نمایش‌های تراژیک» در نشریه علمی-پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، شماره ۱۹، زمستان ۸۹.
 • پذیرش چاپ مقاله با عنوان «اولویت اخلاق وظیفه‌گرا بر اخلاق فضیلت در عرصه رسانه» در دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرهنگ و رسانه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، (در نوبت چاپ برای پاییز ۹۶).
 • پذیرش چاپ مقاله با عنوان «نقدی بر کتاب تأملی در ترجمه متن‌های اندیشه سیاسی جدید: مورد شهریار ماکیاولی - نوشته جواد طباطبایی» برای پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • پذیرش چاپ مقاله با عنوان «پولیس‌اندیشی و شرایط امکان زایش فلسفه سیاسی یونانی» در دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری، کد پذیرش ۳۴۳۰، (در نوبت چاپ برای یکی از شماره‌های سال ۱۳۹۶).
مقاله جهت ارائه در همایش
 • شرکت در همایش بین‌المللی الهیات سیاسی در ژنو سوئیس و ارائه مقاله با عنوان “On Political Implications of Nasir Khosraw's Imamology: A Comparison between Status of Imam in Ismailia Theosophy and Status of Philosopher in Neo-Platonism Philosophy”. تاریخ شرکت در همایش: ۱۳ جولای ۲۰۱۱.
 • شرکت در اولین همایش بین‌المللی فلسفه در ناپل ایتالیا “La Philosophia Il Castello e la Torre” و ارائه مقاله با عنوان “Leo Strauss on Philosophy and the City: Reserving the Socratic Turn”. تاریخ شرکت در همایش: سپتامبر ۲۰۱۵.
 • شرکت در یازدهمین همایش بین‌المللی International Society for Universal Dialogue (ISUD) در ورشو لهستان، و ارائه مقاله با عنوان "Contemplation on the One Dissonance: Place and Status of Political Life in Aristotle's Philosophy"، ۱۱ تا ۱۵ جولای ۲۰۱۶.
تألیف
 • نگارش فصل «اندیشه سیاسی ناصرخسرو» در جلد سوم مجموعه اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، به کوشش علی‌اکبر علیخانی و همکاران، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۹۰.
ترجمه‌ها
 • ترجمه‌ی مجلد فروید از مجموعه‌ کتاب‌های «راهنمایی برای پرسشگران»، نوشته‌ی سلین سورپرونان، (در دست انتشار از سوی انتشارات علمی و فرهنگی برای تابستان ۱۳۹۶)
 • دانشگاه و جهانی‌شدن (مجموعه مقالات)، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۹۰.
 • مقاله با عنوان «جایگاه و وظایف فلسفه هنر»، نشریه تخصصی بیناب، شماره ۲۰، دیماه ۱۳۹۰.
 • فلسفه آموزش، نوشته ویلفرد کار، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، زمستان ۱۳۹۴.
 • چرا باور؟، نوشته جان کاتینگهام، (در دست انتشار از سوی انتشارات علمی و فرهنگی).
 • ترجمه فصل موخره کتاب جامعه‌شناسی فلسفه‌ها، نوشته رونالد کالینز، در دست انتشار از سوی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 • فصل «ابعاد نظری و عملی سعادت در رسائل فارابی»، نوشته ماریام گالستون، از کتاب جنبه‌های سیاسی فلسفه اسلامی، ویراسته چارلز باتروورث، (در دست انتشار از سوی انتشارات حکمت).
 • فصل «عدالت توزیعی» نوشته رابرت نازیک، از مجموعه عدالت در فلسفه سیاسی معاصر، ویراسته ویل کیملیکا، (در دست انتشار از سوی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی).
 • لویاتان در نظریه دولت تامس هابز، نوشته‌ی کارل اشمیت، انتشارات پگاه روزگار نو، ۱۳۹۵.
 •  آموزش عالی و جامعه، هارولد شاپیرو، انتشارات پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی، (در دست انشار برای اردیبهشت ۱۳۹۶).
 • دانشگاه آینده، ویراستار: رونالد برنت، انتشارات پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی، (در دست انتشار برای زمستان ۱۳۹۶).

داوری‌ها
 • داوری پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس با عنوان «بررسی گستره شهروندی در فلسفه سیاسی ارسطو بر مبنای رساله سیاست»، به راهنمایی دکتر مصطفی یونسی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، تابستان ۱۳۹۳.
 • داوری طرح پژوهشی با عنوان «آسیب‌شناسی گفتمان مدیریت شهری در تهران و لزوم تغییر آن (مطالعه‌ی موردی مناطق ۱و۶و ۱۵»، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، زمستان ۱۳۹۳.
 • ارزیابی مقاله با عنوان «تحلیل الگوی سیاسی دوره ساسانی با بررسی میزان انطباق شهر ساسانی با آرمانشهر ایرانی» برای نشریه علمی-پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی، بهار ۱۳۹۵.
 • ارزیابی مقاله با عنوان «قطار حقوق بشر بر ریل ویتگنشتاین (از زبان آرمانی تا زبان پرابهام)»، برای فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، تابستان ۱۳۹۳.
 • ارزیابی مقاله با عنوان «تأثیر نظریه شاهی آرمانی ایران باستان بر فیلسوف شاهِ افلاطونی»، برای نشریه علمی-پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی، پاییز ۱۳۹۲.
سوابق حرفه‌ای و آموزشی
 • همکاری با دپارتمان ترجمه در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری از اسفند ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۹۰
 • همکاری با دفتر مجلات همشهری از مهر ۱۳۹۰ تاکنون تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق از ابتدای نیمسال دوم ۸۷-۱۳۸۶ تا پایان نیمسال دوم ۸۸-۱۳۸۷
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم از ابتدای نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ تا پایان نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۱
 • تدریس در مؤسسه فرهنگی- هنری پگاه روزگار نو در غالب متن‌خوانی کتاب جمهور افلاطون، از اسفند ماه ۱۳۹۳ لغایت تیر ماه ۱۳۹۴
مقالات مطبوعاتی
 • مقاله در نشریه سیاست‌نامه، سال یکم شماره ۲ و ۳، با عنوان «فلسفه سیاسی اسماعیلیه»، صص ۲۳۴-۲۵۰.
 • مصاحبه در شماره ۴۰ ماهنامه علوم انسانی مهرنامه (جشنواره کتاب مهرنامه)، صص ۳۴۰-۳۴۵.
 • مصاحبه در شماره ۴۶ ماهنامه علوم انسانی مهرنامه (جشنواره کتاب مهرنامه)، صص ۴۶۵-۴۷۲.
 • مقاله در ماهنامه علوم انسانی مهرنامه، با عنوان «معلق میان قدما و متجددین: ملاحظاتی درباره اندیشه سیاسی ادموند برک»، شماره ۴۱، ص ۲۱۴.
 • مقاله در ماهنامه علوم انسانی مهرنامه، با عنوان «رساله‌ای در ژانر قدمایی فلسفه‌نویسی: درباره سبک و نثر نویسنده روح‌القوانین»، شماره ۴۳، صص ۱۷۳-۱۷۴.
 • مقاله با عنوان «جان راولز و آکادمی ایرانی»، در نشریه صنعت توسعه، شماره ۶۱، اردیبهشت ۱۳۹۲، صص ۶-۷.
 • مقاله در ماهنامه فرهنگی-تحلیلی سوره اندیشه، شماره ۷۸ و ۷۹، با عنوان «زمانه عسرت فرونسیس و شوکت مدیریت»، صص ۵۲-۵۴.
 • مقاله در ماهنامه فرهنگی-تحلیلی سوره اندیشه، شماره ۸۰ و ۸۱، با عنوان «سرمایه‌داری: حکایت برابرسازی نابرابرها»، صص ۶۷-۷۱.
 • مقاله در ماهنامه فرهنگی-تحلیلی سوره اندیشه، شماره ۸۲ و ۸۳، با عنوان «همه‌ی ما فاسد شده‌ایم!»، صص ۴۳-۴۶.
 • مقاله در ماهنامه فرهنگی-تحلیلی سوره اندیشه، شماره ۸۴ و ۸۵، با عنوان «تمهیدی برای گذر بی‌خطر از شهر پاتوتیک به شهر لوگوتیک»، صص ۶۱-۶۵.
 • مصاحبه با روزنامه فرهیختگان، با عنوان «در وادی پنهان‌نگاری»، سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴.
 • مصاحبه با روزنامه فرهیختگان، با عنوان «آخرین میخ بر تابوت فلسفه»، شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۲.
 • یادداشت در روزنامه فرهیختگان، با عنوان «تجدد و سایه سنگین ایدئالیسم فلسفی»، دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۲.
 • مصاحبه با روزنامه فرهیختگان، با عنوان «رازی؛ یونانی‌ترین حکیم تمدن اسلامی»، شنبه ۷ دی ۱۳۹۲.
 • مصاحبه با روزنامه فرهیختگان، با عنوان «سنتی که چندان نپایید»، چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۲.
 • مصاحبه با هفته‌نامه خبری-تحلیلی صدا، با عنوان «از تساهل متقدم تا کثرت‌گرایی متأخر»، شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴، شماره ۴۶، صص ۹۰-۹۱.
 • مصاحبه در شماره ۵۱ ماهنامه علوم انسانی مهرنامه (جشنواره کتاب مهرنامه)، صص ۳۸۹-۳۸۱.

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۱