دکتر عبداله قنبرلو

تعداد بازدید:۷۵۶۴

  رزومه در سیماپ    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
   
 
مشخصات فردی

 

نام و نام خانوادگی  عبداله قنبرلو
  دانشیار گروه روابط بین‌الملل در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آدرس تهران، خ کردستان، بالاتر از تقاطع حکیم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده مطالعات سیاسی و روابط بین‌الملل.
تلفن تماس ۰۲۱-۸۸۰۴۶۸۹۱-۳
پست الکترونیک Ghanbarloo@ihcs.ac.ir ; Abgha1357@gmail.com

سوابق تحصیلی

دوره دکتری روابط بین‌الملل (با گرایش تخصصی اقتصاد سیاسی بین‌الملل) در دانشگاه تهران، عنوان رساله: هژمونی‌جویی اقتصادی و توسعه مداخله‌گرایی آمریکا در دوره پس از جنگ سرد

از مهر ۱۳۸۲ تا بهمن ۱۳۸۶:

دوره کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه تهران، عنوان پایان‌نامه: دموکراسی و امنیت بین‌الملل: با بررسی وضعیت آمریکای لاتین در دوره پس از جنگ جهانی دوم

از مهر ۱۳۸۰ تا مرداد ۱۳۸۲:

دوره کارشناسی علوم سیاسی در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) - قزوین

از مهر ۱۳۷۶ تا بهمن ۱۳۷۹:

 

موقعیت‌های دانشگاهی

از بهمن ۱۳۸۹:

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- تهران، گروه روابط بین‌الملل

از خرداد ۱۳۸۳:

همکار پژوهشی در پژوهشکده مطالعات راهبردی- تهران، گروه مطالعات بین‌المللی و منطقه‌ای

از شهریور ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۳۹۹:

مدیر تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

از آذر ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۷:

مدیر نظارت و ارزیابی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

از مهر ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۶:

استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، گروه علوم سیاسی

از تیر ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۵:

مدیر گروه پژوهشی روابط بین‌الملل در پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی

از فروردین ۱۳۹۰ تافروردین 1392

مدیر همکاری‌های علمی و روابط بین‌الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

از بهمن ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۳:

استاد مدعو دانشگاه خوارزمی- تهران، گروه جغرافیای سیاسی

از مهر ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۱:

استاد مدعو دانشگاه امام صادق (ع) - تهران، گروه علوم سیاسی

از مهر ۱۳۸۷ تا بهمن ۱۳۸۹:

استاد مدعو دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) - قزوین، گروه علوم سیاسی

از مهر ۱۳۸۶ تا تیر ۱۳۸۷:

استاد مدعو دانشگاه مازندران- بابلسر، گروه علوم سیاسی

 

سوابق پژوهشی انتشار یافته

 

کتاب‌ها

 • ۱۳۸۹ (تجدید چا پ:۱۳۹۰)، اقتصاد سیاسی مداخله‌گرایی در سیاست خارجی آمریکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • ۱۳۹۴، دینو روابط بین‌الملل: پژوهشی درباره جایگاه دین در عرصه نظری روابط بین‌الملل، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • ۱۳۹۴، مبانی سیاست خارجی تطبیقی: بررسی سه الگوی ایران، ترکیه، و چین، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • ۱۳۹۵، اقتصاد سیاسی بین‌الملل: نظریه‌ها، مسائل، و تحولات، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 

مقالا ت

 • خرداد و تیر ۱۳۸۳ «تحول مفهوم امنیت بین‌المللل» نگاه، ش. ۴۴.
 • فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۴ «نقش حقوق بشر در هژمونی آمریکا» اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ش. ۲۱۲-۲۱۱.
 • خرداد و تیر ۱۳۸۴ «تحول ات مفهوم اصل عدم مداخله در روابط بین‌الملل» نگا ه، ش. ۴۹.
 • مرداد و شهریور ۱۳۸۴ «دوآلیسم عین و ذهن در شناخت پدیده‌های اجتماعی» کتاب ماه علوم اجتماعی، ش. ۹۵-۹۴.
 • پاییز ۱۳۸۵ «بررسی ملاحظات اقتصادی استراتژی امنیتی آمریکا در خلیج فارس» فصلنامه مطالعات راهبردی، ش. ۳۳.
 • زمستان ۱۳۸۵ «ثبات هژمونیک در استراتژی اقتصادی-امنیتی آمریکا» فصلنامه مطالعات راهبردی، ش. ۳۴.
 • بهار ۱۳۸۷ «اسرائیل و استمرار تنش‌ها میان ایران و آمریکا» فصلنامه مطالعات راهبردی، ش. ۳۹.
 • بهار ۱۳۸۷ «جنگ برق آسا: گذشته و حال» نگین ایران، ش. ۲۴.
 • تابستان ۱۳۸۷ «بررسی رویکردهای سیاست خارجی ج. ا. ایران از منظر مسأله کارگزار-ساختار» فصلنامه مطالعات راهبردی، ش. ۴۰.
 • تابستان ۱۳۸۷ (نویسنده دوم) «هژمونی‌جویی تجاری آمریکا: شرایط دوره پس از جنگ سرد» فصلنامه سیاست، دوره ۳۸، ش. ۲.
 • Summer 2008 “The Israeli Impact on the Standing Tensions between Iran and the UnitedStates” The Iranian Journal of International Affairs , Vol. XX, No. 3.
 • زمستان 1387 «آمریکا و بحران هسته ای ایران» فصلنامه مطالعات راهبردی، ش. ۴۲.
 • بهار ۱۳۸۸ «سازمان جهانی تجارت و مسأله منطقه‌گرایی در اَپک»، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش. ۴۳.
 • پاییز ۱۳۸۸ «اقتصاد و جنگ: ارتباط نظری» نگین ایران، ش .۳۰.
 • زمستان ۱۳۸۸ «مفهوم و ماهیت قدرت منطقه‌ای» فصلنامه مطالعات راهبردی، ش. ۴۶.
 • تابستان ۱۳۸۹ «مناسبات اقتصادی چین- آمریکا و امنیت ایران» فصلنامه مطالعات راهبردی، ش. ۴۸.
 • پاییز و زمستان ۱۳۸۹ «حوادث ۱۱ سپتامبر و رشد اسلام‌هراسی در غرب» جستارهای سیاسی معاصر، ش. ۲.
 • زمستان ۱۳۸۹« سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی» فصلنامهپژوهشهای سیاسی و بین‌المللی، ش. ۵.
 • ۱۳۹۰ «اقتصاد سیاسی خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان» کتاب مناسبات امنیتی ایران و پاکستان، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • بهار ۱۳۹۰ «الگوهای بدیل قدرت نرم در خاورمیانه» قدرت نرم، شماره ۱.
 • بهار و تابستان ۱۳۹۰ «اقتصاد لیبرال و مسأله جنگ و صلح در روابط بین‌الملل» اقتصاد تطبیقی، ش. ۳.
 • بهار و تابستان ۱۳۹۰ «چشم‌اندازی بر تعامل علم و دین در علوم انسانی مدرن» پژوهش‌های علم و دین، ش. ۳.
 • تابستان ۱۳۹۰ «نقش کنش‌گران فرامنطقه‌ای در تحولات ۲۰۱۱ جهان عرب» فصلنامه مطالعات راهبردی، ش. ۵۴.
 • بهار ۱۳۹۱ «صلح دموکراتیک در روابط بین‌الملل: با بررسی تهاجم عراق به ایران» پژوهشنامه دفاع مقدس، ش. ۱.
 • بهار و تابستان ۱۳۹۱ «دین و تئوری روابط بین‌الملل» جستارهای سیاسی معاصر، ش. ۵.
 • تابستان ۱۳۹۱ «چشم‌انداز امنیت ایران در سایه تحریم‌های بین‌المللی (با تأکید بر عوارض امنیتی تحریم صنایع نفت و گاز)» ایران آینده، ش. ۱.
 • تابستان ۱۳۹۱ «مدرنیته و نظریه روابط بین‌الملل» فصلنامه روابط خارجی، ش. ۱۴.
 • Summer-Fall 2012 “The Role of the Economic Development Considerations in Turkey’s Foreign Policy” Discourse: An Iranian Quarterly , Vol. 10, Nos. 3-4.
 • پاییز ۱۳۹۱ «ریشه‌ها و مؤلفه‌های سکولاریسم و دین‌گرایی در روابط بین‌الملل» مطالعات انقلاب اسلامی، ش. ۳۰.
 • پاییز ۱۳۹۱ «ریشه‌های اقتصادی تهاجم عراق به ایران» پژوهشنامه دفاع مقدس، ش. ۳.
 • پاییز ۱۳۹۱ «فرهنگ راهبردی و دفاع ملی: مطالعه موردی جنگ تحمیلی» فصلنامه مطالعات راهبردی، ش. ۵۷.
 • زمستان ۱۳۹۱ «ملاحظات امنیت ملی و غرب‌گرایی در سیاست خارجی ترکیه» فصلنامه مطالعات راهبردی، ش. ۵۸.
 • ۱۳۹۲ «جهانیشدنومسائلزیست محیطی» کتاب مجموعهمقالاتاکولوژیسیاسی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • بهار ۱۳۹۲ «بنیادهای اقتصادی پذیرش قطعنامه ۵۹۸» پژوهشنامه دفاع مقدس، ش. ۵.
 • تابستان ۱۳۹۲ «بنیادهای امنیتی سیاست خارجی چین» فصلنامه مطالعات راهبردی، ش. ۶۰.
 • پاییز ۱۳۹۲ «تعامل استراتژی اقتصادی و سیاست خارجی در ایران معاصر» جستارهای سیاسی معاصر، ش. ۹.
 • پاییز ۱۳۹۲ «عدالت اقتصادی و امنیت ملی» فصلنامه مطالعات راهبردی، ش. ۶۱.
 • پاییز ۱۳۹۲ «نقش ناسیونالیسم و اسلام‌گرایی در تعاملات فراملی ایران» جامعه‌پژوهی فرهنگی، ش. ۹.
 • زمستان ۱۳۹۲ «بنیادهای اقتصادی سیاست خارجی ترکیه» فصلنامهروابط خارجی، ش. ۲۰.
 • زمستان ۱۳۹۲ «انقلاب اسلامی و تحول فرهنگ راهبردی ایران» پژوهشنامه دفاع مقدس، ش. ۸.
 • بهار و تابستان ۱۳۹۳« ملاحظاتفرهنگیوایدئولوژیکدرسیاستخارجیترکیه» مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره ۷، ش. ۱.
 • تابستان ۱۳۹۳ «صلح مردمسالارانه در اندیشه مردمسالاری دینی» فصلنامه مطالعات راهبردی، ش. ۶۴.
 • تابستان ۱۳۹۳ «مبانی و مؤلفه‌های مفهومی اقتصاد سیاسی بین‌الملل» جستارهای سیاسی معاصر، ش. ۱۲.
 • زمستان ۱۳۹۳ «ریشه‌های فرهنگی و ایدئولوژیک سیاست خارجی چین» جستارهای سیاسی معاصر، ش. ۱۴.
 • تابستان ۱۳۹۳ «اقتصادجنگ: بااشارهبهمدیریتاقتصادیایراندردورهجنگباعراق» پژوهشنامهدفاعمقدس، ش. ۱۴.
 • پاییز ۱۳۹۴ «تأثیر انتخابات بر جایگاه بین‌المللی دولت: با تأکید بر ج. ا. ایران» فصلنامه مطالعات راهبردی، ش. ۶۹.
 • تابستان ۱۳۹۵ «آثاردوگانهگشایشاقتصادیبرسیاستخارجیچین» جستارهای سیاسی معاصر، ش. ۲۰.
 • زمستان ۱۳۹۵ «دین و صلح بین‌المللی» فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، ش. ۱۰.
 • بهار ۱۳۹۶ «تحولاتاقتصادیوثباتسیاسیدرعربستانسعودی» فصلنامه مطالعات راهبردی، ش. ۷۵.
 • بهار ۱۳۹۶( نویسنده دوم) «تأثیررویکردپاسیفیکمحورایالاتمتحدهبرامنیتجنوبغربآسیا» فصلنامه ژئوپلیتیک، سال ۱۳، ش. ۱.
 • تابستان ۱۳۹۶ «ریشههایبازتولیدمخاصمهبینایرانوآمریکا» جستارهای سیاسی معاصر، ش. ۲۴.
 • بهار ۱۳۹۷ «تحلیلتبعاتاقتصادی-امنیتیتحریمهایهستهایایران» جستارهای سیاسی معاصر، ش. ۲۷.
 • بهار و تابستان ۱۳۹۷ «امنیت ملی: مفهوم، تئوری، و عمل» سیاست کاربردی، ش. ۱.
 • تابستان ۱۳۹۷ «مبناینظریتحریم‌هایمربوطبهبرنامههسته‌ایایران: مقایسه دیپلماسی دولت‌های ترامپ و اوباما» فصلنامه مطالعات راهبردی، ش. ۸۰.
 • پاییز ۱۳۹۷ «مبانی اقتصادی امنیت زیست‌محیطی؛ با تأکید بر ایده توسعه پایدار» کتاب امنیت زیست‌محیطی ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 

ترجمه‌ها

 • ۱۳۸۳ و ۱۳۸۶، فرهنگ استراتژیک و سیاست امنیت ملی، نوشته جفری اس. لانتیس، تهران: پژوهشکدهمطالعاتراهبردی (به صورت گزارش پژوهشی).
 • خرداد و تیر ۱۳۸۴ «پست مدرنیته ایرانی: خطابه عقلانیت‌گریزی» نوشته افشین متین اصغری، کتاب ماه علوم اجتماعی، ش. ۹۳-۹۲.
 • ۱۳۸۷ «قاچاق‌چیان مواد مخدر، شبکه‌های تروریستی، و استراتژی‌های حکومتی بدفرجام» نوشته مایکل کنی، تهدیدات نوین و بازیگران نوین در امنیت بین‌الملل، به کوشش الک کراهمن، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 

نقد کتاب‌ها

 • پاییز ۱۳۸۳ «شهروندی و مهاجرت، جهانی شدن و سیاست تعلق» نوشته استفن کاستلز و الستر دیویدسون، ترجمه فرامرز تقی‌لو، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش. ۲۵.
 • مهر ۱۳۸۳، «اخلاق، عدالت، و روابط بین‌الملل» نوشته پیتر ساچ، کتاب ماه علوم اجتماعی، ش. ۸۴.
 • اسفند ۱۳۸ ۳، «نقش سرمایه اجتماعی در توسعه» به کوشش کریستین گروترت و تی‌یری فن باستلر، کتاب ماه علوم اجتماعی، ش. ۸۹.
 • پاییز ۱۳۸۷، «چرا ملت ها اقدام به جنگ می کنند؟» نوشته جان جی. استوسینگر، نگین ایران، ش. ۲۶.
 • بهار ۱۳۸۸« رقابت‌های استراتژیک در سیاست جهانی: موقعیت، مکان، و فرایند تشدید نزاع» نوشته مایکل پی. کلارسی و دیگران، نگین ایران، ش. ۲۸.
 • تابستان ۱۳۸۸ «اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصاد بین‌الملل» نوشته رابرت گیلپین، ترجمه مهدی میرمحمدی و دیگران، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش. ۴۴.
 • بهار ۱۳۸۹ «جاویدان: تاریخچه نظامی ایران و نیروهای مسلح آن» نوشته استیون آر. وارد، نگین ایران، ش. ۳۲.
 • تابستان ۱۳۸۹ «اقتصاد عراق» نوشته عباس النصراوی، نگین ایران، ش. ۳۳.

 

گزارش‌های پژوهشی

 • بهمن ۱۳۸۳ «اثرات همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی بر امنیت ملی کشورها؛ با نگاهی به وضعیت ایران» پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • خرداد ۱۳۸۴ «دیپلماسی نوین فلسطین در قبال اسرائیل در دوره پس از عرفات» پژوهشکده مطالعاتراهبردی.
 • خرداد ۱۳۸۴ «بستر نوین چالش‌ها و فرصت‌های ایران در خلیج فارس» پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • مرداد ۱۳۸۴ «چالش‌های اخیر در همگرایی شورای همکاری خلیج فارس و امنیت ایران» پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • آبان ۱۳۸۴ «سیاست پاکستان در افغانستان پس از طالبان» پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • اسفند ۱۳۸۴ «بحران قره‌باغ و بازی قدرت‌های خارجی در آن» پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • اردیبهشت ۱۳۸۵ «بررسی لوازم امنیتی تشکیل بورس نفت توسط ایران» پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • تیر ۱۳۸۵ «پیامدهای احتمالی گزارش پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت» پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • مرداد ۱۳۸۶« آمریکا و بحران هسته‌ای کره شمالی» پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • آبان ۱۳۸۸« امکان سنجی و آثار تحریم صدور بنزین به ایران» پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • آذر ۱۳۸۸« خط لوله نابوکو: موانع و فرصت‌های ایران» پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • تیر ۱۳۸۹« سیاست هسته ای جدید آمریکا و امنیت ملی ایران» پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • مرداد ۱۳۸۹« راهبرد امنیت ملی ۲۰۱۰ آمریکا: تداوم یا تغییر؟» پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • آذر ۱۳۸۹« ایالات متحده و گروه ۲۰: نشست ۲۰۱۰ سئول» پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • فروردین ۱۳۹۰« چشم‌ا‌نداز سیاست خارجی مصر در دوره پس از مبارک» پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • اردیبهشت ۱۳۹۰« نقش و رویکرد شبکه خبری الجزیره در تحولات اخیر جهان عرب» پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • دی ۱۳۹۰« تحریم بانک مرکزی ایران: ریشه‌ها و پیامدها» پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • تیر ۱۳۹۱« اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران: ضرورت‌ها و دستورکارها» پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 

سوابق آموزشی

عنوان درس

دوره

محل تدریس

اصول روابط بین‌الملل (۱)

کارشناسی

دانشگاه مازندران

اصول روابط بین‌الملل (۲)

کارشناسی

دانشگاه مازندران

سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ

کارشناسی

دانشگاه مازندران

مسایل نظامی و استراتژیک معاصر

کارشناسی

دانشگاه مازندران

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

کارشناسی

دانشگاه مازندران

تاریخ روابط بین‌الملل

کارشناسی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

حقوق بین‌الملل عمومی (۱)

کارشناسی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

حقوق بین‌الملل عمومی (۲)

کارشناسی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

خلیج فارس و مسایل آن

کارشناسی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

ماهیت و عملکرد امپریالیسم

کارشناسی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

مسایل اقتصادی و سیاسی جهان سوم

کارشناسی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

مبانی علم اقتصاد

کارشناسی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

نظام‌های اقتصادی تطبیقی

کارشناسی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

جغرافیای اقتصادی ایران

کارشناسی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

اقتصاد بین‌الملل

کارشناسی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

اقتصاد بین‌الملل

کارشناسی

دانشگاه امام صادق (ع)

سیاست بین‌الملل

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی- تهران جنوب

نظریه‌های مختلف در روابط بین‌الملل

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی- تهران جنوب

اقتصاد سیاسی بین‌الملل

دکتری

دانشگاه خوارزمی

متون سیاسی تخصصی به زبان انگلیسی

دکتری

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۴۰۰