معرفی کتاب - آرشیو

معرفی کتاب جنگ روایت‌ها،مؤسسه بین‌المللی ایران‌شناسی (رصانه)/دکتر صداقت ثمر حسینی
معرفی کتاب جنگ روایت‌ها

معرفی کتاب جنگ روایت‌ها،مؤسسه بین‌المللی ایران‌شناسی (رصانه)/دکتر صداقت ثمر حسینی

معرفی کتاب جنگ روایت‌ها – مؤسسه بین‌المللی ایران‌شناسی (رصانه) به تازگی کتاب جنگ روایت‌ها - مؤسسه بین‌المللی ایران‌شناسی (رصانه) تالیف دکتر کامیار صداقت ثمرحسینی عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات سیاسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ۱۴۶ صفحه منتشر شده است.

ادامه مطلب