جنبش های اسلام گرا و نظم بین الملل جدید

جنبش های اسلام گرا و نظم بین الملل جدید
۲۵ تیر ۱۴۰۲ | ۱۳:۰۴ کد : ۲۴۱۰۱ خبر
تعداد بازدید:۱۵۲
جنبش های اسلام گرا و نظم بین الملل جدید

پژوهشکده مطالعات سیاسی و روابط بین الملل و حقوق با همکاری دانشگاه جامع امام حسین (ع) پیش نشست دوم خود را با عنوان جنبش های اسلام گرا و نظم بین الملل جدید با سخنرانی آقای دکتر محمدعلی فتح الهی، دکتر یحیی فوزی و خانم دکتر طیبه محمدی کیا  26 تیرماه 1402 از ساعت 13الی15 در سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می نماید.

لینک مجازی نشست: https://b2n.ir/h90057

نشانی: تهران بزرگراه کردستان ،خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴غربی) ،جنب ساختمانهای asp، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن ادب

چکیده موضوع سخنرانی:
واکاوی تغییر در سیاست جهانی و قطب بندی های آن ما را به بازخوانی عوامل و مولفه های سازنده آن فرامی خواند. شناخت نظم آینده در پرتو امکان های پیش روی قدرت های جهانی، فرامنطقه ای و منطقه ای ممکت می گردد. این امکان ها با شناسایی شیوه بازیگری گروه ها و جنبش های وفادار به قدرت های موثر قابل تحلیل است. در عین حال بررسی فاصله گذاری یا ائتلاف و همکاری میان جنبش ها و بازیگران موثر عرصه سیاست جهانی راهگشای فهم دقیق تر ما از وجوه گوناگون نظم جدید می باشد. این مهم را می توان با بررسی رویکردهای فکری برجسته در مناطق و قطب های نظم جهانی رصد نمود. شناسایی جریان ها و جنبش های اسلام گرا در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نکته جالب توجه این که مطالعه جنبش های اسلامی در ترتیبات بین المللی با توجه به وجه ایدئولوژیک آن ها محل توجه مجامع علمی حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل است. این بعد از حضور جنبش ها در عرصه بین الملل ضرورت مطالعه آنها را آشکار می سازد. باتوجه به اهمیت موضوع پژوهشکده مطالعات سیاسی و بین الملل و حقوق با همکاری دانشگاه جامع امام حسین (ع) نشستی را در ارتباط با نظم آینده جهان بین الملل با تمرکز بر جنبش های اسلام گرا برگزار می نماید. این نشست به شرح وتوضیح امکان یا عدم امکان ایفای نقش  جنبش های اسلام گرا در نظم بین الملل آینده می پردازد و سناریوهایی همچون تداوم، انقطاع، قدرت یابی، پایان، مرزبندی های نو و ... به بحث می نهد.

 


( ۱ )

نظر شما :