پیش نشست یازدهم همایش"فناوری های نوظهور، ساختار نظم بین الملل و بحران اوکراین"

۰۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۴:۲۹ کد : ۲۳۵۰۲ خبر مهم ترین اخبار
تعداد بازدید:۲۳۲
چکیده موضوع سخنرانی: فناوری های نوین عرصه های گوناگون زندگی بشر امروز را دچار تحول و دگرگونی نموده است. جهان سیاست نیز از این رخداد استثنا نیست. سیاست ورزی های نوین، سیاستگذاری ها و توسعه، رسانه ها، سامانه های اطلاعاتی و تسحلیحاتی هر یک به نوبه خود از فناوری های نوین تاثیر پذیرفته اند. در واقع هم در جهان سیاست داخلی کشورها و هم در عرصه بین الملل در کشاکش رقابت قدرت به انحاء گوناگون می توان حضور فناوری های نوین را سراغ گرفت. فناوری های نوین را می توان درگاه ورود به نظم جهانی آینده دانست. پرسش از تاثیر این دسته از فناوری ها بر بحران اوکراین و جهان متاثر از این بحران در فضای متحول بین المللی است. پژوهشکده مطالعات سیاسی و بین الملل و حقوق در راستای بررسی این مهم پیش نشست یازدهم همایش ملی «نظم بین الملل جدید، بحران اوکراین و جایگاه جمهوری اسلامی ایران» را به موضوع «فناوری های نوظهور، ساختار نظم بین الملل و بحران اوکراین» اختصاص داده است. این پیش نشست در روز دوشنبه دهم بهمن ماه ۱۴۰۱ در موسسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران (همکار علمی همایش) برگزار می شود.
پیش نشست یازدهم همایش"فناوری های نوظهور، ساختار نظم بین الملل و بحران اوکراین"

پژوهشکده مطالعات سیاسی و روابط بین الملل و حقوق، پیش نشست یازدهم همایش ملی نظم جدیدبین الملل، بحران اوکراین و جایگاه جمهوری اسلامی ایران با عنوان:«فناوری های نوظهور، ساختار نظم بین الملل و بحران اوکراین»با سخنرانی آقای دکتر حسین آجورلو(کارشناس مسائل غرب آسیا) و خانم دکتر راضیه مهرابی کوشکی (هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری) و مدیر نشست خانم طیبه محمدی کیا (هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی) دوشنبه 10بهمن ماه1401 ساعت 10:00الی 12:30در موسسه ابرار معاصر تهران برگزار خواهد کرد.


نظر شما :