همایش ملی نظم جدید بین الملل، بحران اوکراین و جایگاه جمهوری اسلامی ایران

نظم منطقه ای و موازنه قدرت در خاورمیانه در پیامد جنگ اوکراین

۱۷ دی ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۸ کد : ۲۳۳۷۸ خبر مهم ترین اخبار
تعداد بازدید:۳۲۴
از آنجایی که جنگ اوکراین به نقطه عطف مهمی در تحولات دوره گذار در عرصه بین المللی تبدیل شده است، بررسی ابعاد این جنگ و اثرات آن بر نظم بین المللی اهمیت بالایی دارد. در این راستا در این نشست ضمن تبیین ابعاد و تحولات جنگ اوکراین، به ارزیابی رویکرد بازیگران کلیدی خاورمیانه در خصوص این جنگ و منافع، فرصتها و تهدیدات ناشی از جنگ برای این کشورها پرداخته می شود. محور مهم دیگر نشست تبیین اثرات این جنگ بر کنشهای قدرتهای بزرگ در خاورمیانه و همچنین موازنه قدرت بازیگران منطقه ای و نظم منطقه ای است.
نظم منطقه ای و موازنه قدرت در خاورمیانه در پیامد جنگ اوکراین

پژوهشکده مطالعات سیاسی و روابط بین الملل و حقوق، پیش نشست دهم همایش ملی نظم جدیدبین الملل، بحران اوکراین و جایگاه جمهوری اسلامی ایران با عنوان:«نظم منطقه ای و موازنه قدرت در خاورمیانه در پیامد جنگ اوکراین»با سخنرانی آقایان دکتررحمان قهرمانپور( کارشناس ارشد مسائل منطقه و بین الملل) و دکتر حسن احمدیان (هیات علمی دانشگاه تهران) و مدیر جلسه جناب آقای دکتر علی اکبر اسدی(هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی)سه شنبه 20دی ماه1401 ساعت 14:30الی 16:30در سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد کرد.

لینک نشست : https://b2n.ir/j00160


( ۲ )

نظر شما :