گزارش نشست علمی «جنگ روایتها تحلیلی درباره چرخش نوین ایران‌شناسی در عربستان سعودی»

گزارش نشست علمی «جنگ روایتها تحلیلی درباره چرخش نوین ایران‌شناسی در عربستان سعودی»
۲۹ آبان ۱۴۰۱ | ۱۱:۲۹ کد : ۲۳۱۱۵ گزارش نشست
تعداد بازدید:۲۷۷
گزارش نشست علمی «جنگ روایتها تحلیلی درباره چرخش نوین ایران‌شناسی در عربستان سعودی»

( ۱ )

نظر شما :