همایش نظم جدید بین الملل، بحران اوکراین و جایگاه جمهوری اسلامی ایران

گزارش پیش نشست چهارم-اروپا و نظم بین المللی در پیامد جنگ اوکراین

گزارش پیش نشست چهارم-اروپا و نظم بین المللی در پیامد جنگ اوکراین
۰۷ آبان ۱۴۰۱ | ۱۵:۴۹ کد : ۲۲۹۵۰ گزارش نشست
تعداد بازدید:۴۴۹
از آنجایی که جنگ اوکراین به نقطه عطف مهمی در تحولات دوره گذار در عرصه بین المللی تبدیل شده است، بررسی ابعاد این جنگ و اثرات آن بر نظم بین المللی اهمیت بالایی دارد. در این راستا در این نشست ضمن مرور آخرین وضعیت جنگ اوکراین و ارزیابی اثرات آن بر نظم بین المللی به صورت خاص به رویکرد و کنشهای بازیگران اروپایی در خصوص نظم بین المللی در شرایط جدید ناشی از جنگ اوکراین پرداخته خواهد شد.

نظر شما :