نشست سوم-تحریم های اقتصادی علیه روسیه و فرصت های پیش روی ایران

نشست سوم-تحریم های اقتصادی علیه روسیه و فرصت های پیش روی ایران

۱۸ مهر ۱۴۰۱ | ۱۲:۱۲ کد : ۲۲۸۸۶
تعداد بازدید:۱۴۷
بحران اوکراین از چشم اندازهای گوناگونی می تواند موضوع تامل و اندیشه و پژوهش واقع گردد. یکی از مهم¬ترین حوزه¬های متاثر از این بحران وضعیت اقتصادی روسیه و نیز اقتصاد جهانی است. این تاثر پذیری با تحریم های گسترده اعمال گردیده از سوی کشورهای غربی علیه روسیه شدت و حجم بیشتری می یابد و پرسش¬های بسیاری را در ذهن بر¬می انگیزد. پرسش از ادامه جنگ و گسترده¬تر شدن تحریم¬ها و وضعیت اقتصادی روسیه از یک سوی و امکان مانور ایران، با توجه به موقعیت استراتژیک این کشور، از سوی دیگر از جمله پرسش¬های مطرح در این فضا است. یکی از نکته¬های قابل تامل که پرداختن به نقش ایران را در بحران اقتصادی این جنگ برجسته¬تر می سازد تجربه¬های جمهوری اسلامی ایران به عنوان نخستین هدف گسترده¬ترین حجم تحریم¬های بین¬المللی به مثابه الگویی پیش روی کشورهای تحریم شونده است. نکته دیگر فرصت¬های پیش¬روی جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلتیک آن در میانه مبادلات اقتصادی شرق و غرب و نیز امکان نقش آفرینی آن در بازار متشنج انرژی است. پرسش مرکزی این جا ست که آیا بحران اوکراین می تواند آبستن فرصت¬هایی نو برای اقتصاد تحت تحریم ایران باشد. پیش نشست سوم همایش«نظم جدید بین الملل، بحران اوکراین و جایگاه جمهوری اسلامی ایران» با موضوع «تحریم های اقتصادی علیه روسیه و فرصت های پیش روی ایران» بر تاثیر تحریم¬ها بر روسیه و نیز امکان¬های پیش روی جمهوری اسلامی ایران متمرکز گردیده است. کوشش این پیش¬نشست تبیین واکاوی تنش ها و نیز فرصت های اقتصادی برخاسته از جنگ اوکراین و تحریم های جهانی علیه روسیه است که با تمرکز بر موضوع هایی همچون انزوای اقتصادی روسیه، شکاف میان چین و روسیه در حوزه اقتصاد، بحران انرژی در اروپا، فرصت ها و چالش های پیش¬روی ایران و .... برگزار خواهد شد.

نظر شما :