فراخوان مجله علمی «سیاست کابردی»

۱۸ دی ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۳ کد : ۲۱۹۹۲ مهم ترین اخبار
تعداد بازدید:۲۳۱
فراخوان مجله علمی «سیاست کابردی»

دومین شماره دوره سوم مجله علمی سیاست کاربردی به موضوع «تخیل سیاسی» اختصاص یافته است. از استادان، اندیشمندان و پژوهشگران دعوت می شود مقالات خو را با موضوعات تخیل سیاسی، خیال و سیاست، تصور و سیاست، سیاست و ذهنیت، تخیل در اندیشه سیاسی، تخیل و حکمرانی، خیال، انگاره و کنش سیاسی، ایماژ، فرهنگ و سیاست، تخیل و سیاست جهانی، خیال، تخیل و روابط بین الملل، خیال جمعی و کشورداری و جایگاه تخیل در سیاست ورزی تا دهم اسفند ماه 1400 در سامانه مجله بارگزاری نمایند.

نشانی سامانه مجله:

https://appliedpolitics.ihcs.ac.ir/issue_1148_1149.html


نظر شما :