تنش های بین ایران و عربستان سعودی: مولفه های منطقه ای و بین المللی

تنش های بین ایران و عربستان سعودی: مولفه های منطقه ای و بین المللی

۲۸ آبان ۱۳۹۸ | ۰۸:۱۲ کد : ۱۸۸۲۲ خبر
تعداد بازدید:۱۴۴۴
تنش های بین ایران و عربستان سعودی در طول چند سال اخیر بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است. وضعیتی که از آشکارترین نشانه های آن همکاری بالای ریاض با امریکا برای اعمال فشار حداکثری بر ایران از یک سو و هدف-گیری مراکز راهبردی و اقتصادی عربستان از جانب انصارالله یمن به عنوان یکی از اعضای محور مقاومت از سوی دیگر است. در کنار بررسی ماهیت و ابعاد تنشهای بین ایران و عربستان، سهم عوامل منطقه ای و بین المللی در تشدید تنشهای بین دو کشور به عنوان مساله اصلی محسوب می شود. به خصوص اینکه حضور و اثرگذاری قدرتهای بزرگ جهانی، درهم تنیدگی مولفه های منطقه ای و بین المللی در روابط تهران و ریاض را افزایش داده و باعث پیچیدگیها و دشواریهای بیشتر در کنشهای متقابل شده است. ایده اصلی مطرح شده در اینجا آن است که همزمانی وهم افزایی تحولات قدرت در دوره گذار نظام بین الملل و تحولات ژئوپلیتیک منطقه ای در خاورمیانه باعث تشدید رقابتهای منطقه ای ایران و عربستان و در نتیجه افزایش جدی تنشهای بین دو کشور شده است.


( ۱ )

نظر شما :