ششمین نشست از سلسله نشست های دانش نقد سیاسی

فهم «لذت» در اندیشه ارسطویی:خوانشی از کتاب هفتم و دهم اخلاق نیکوماخوس

۱۳ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۴:۳۶ کد : ۱۸۵۰۶ خبر
تعداد بازدید:۹۰۸
«لذت» از جمله مقولاتی است که در سنت اخلاق ارسطویی بدان توجه ویژه شده است و دو کتاب از ده کتاب «اخلاق نیکوماخوس» بدان می‌پردازند. نزد ارسطو، نیکبختی و بهره‌مندی از فضایل در پرتو «لذت» بردن از آنها میسر است و بدون «لذت» نمی‌توان از فضیلتی مانند «عدالت» حتی سخن گفت. با این حال، مقوله «لذت» ارسطویی تا کنون چندان مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. در این نشست، تلاش بر آن است که با تمرکز بر کتاب «هفتم» و «دهم» اخلاق نیکوماخوس، دیدگاه ارسطو درباره «لذت» مورد بررسی قرار گیرد.

( ۱ )

نظر شما :