مطالب مرتبط با کلید واژه

#گروه_پژوهشی_مدیریت


برگزاری کارگاه آموزشی دکتر الهام ابراهیمی با عنوان آشنایی با نرم‌افزار تحلیل داده‌های کمّی SPSS (مقدماتی و پیشرفته)

برگزاری کارگاه آموزشی دکتر الهام ابراهیمی با عنوان آشنایی با نرم‌افزار تحلیل داده‌های کمّی SPSS (مقدماتی و پیشرفته)

دوره آموزشی «کارگاه آشنایی با نرم‌افزار تحلیل داده‌های کمّی SPSS (مقدماتی و پیشرفته)» توسط عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت، در تاریخ۲۹ و ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ بصورت مجازی برگزار می‌شود

ادامه مطلب
انتشار مقاله عضو هیات علمی  گروه پژوهشی مدیریت در نشریه مدیریت استراتژیک و کارآفرینی

انتشار مقاله عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت در نشریه مدیریت استراتژیک و کارآفرینی

مقاله آقای دکتر نادر سیدکلالی، استادیار و عضو هیأت علمی گروه پژوهشی مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با عنوان «Entrepreneurial Orientation in Family Firms: The Effects of Long-term Orientation» در نشریه International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research منتشر شد.

ادامه مطلب