مطالب مرتبط با کلید واژه

#پژوهشگاه#مدیریت#علوم انسانی


برگزاری کارگاه آموزشی دکتر الهام ابراهیمی با عنوان آشنایی با نرم‌افزار تحلیل داده‌های کمّی SPSS (مقدماتی و پیشرفته)

برگزاری کارگاه آموزشی دکتر الهام ابراهیمی با عنوان آشنایی با نرم‌افزار تحلیل داده‌های کمّی SPSS (مقدماتی و پیشرفته)

دوره آموزشی «کارگاه آشنایی با نرم‌افزار تحلیل داده‌های کمّی SPSS (مقدماتی و پیشرفته)» توسط عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت، در تاریخ۲۹ و ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ بصورت مجازی برگزار می‌شود

ادامه مطلب
کارگاه« روش‌های نظریه‌پردازی بر اساس گراندد تئوری» توسط گروه پژوهشی مدیریت برگزار می شود

کارگاه« روش‌های نظریه‌پردازی بر اساس گراندد تئوری» توسط گروه پژوهشی مدیریت برگزار می شود

دوره آموزشی «کارگاه روش‌های نظریه‌پردازی بر اساس گراندد تئوری» توسط دکتر الهام ابراهیمی عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۲۱ و ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰ بصورت مجازی برگزار می‌شود

ادامه مطلب