وظایف پژوهشکده

تعداد بازدید:۱۸۰۶
وظایف
 • پژوهش دربارهٔ مهم‌ترین مسایل فرهنگ معاصر با اولویت مسایل فرهنگ معاصر ایرانی
 • پژوهش دربارهٔ روش‌های گفت‌وگو و تقریب میان فرهنگ‌ها
 • پژوهش دربارهٔ فرهنگ معاصر ایرانی در مراتب مختلف نظری ـ فلسفی تا مراتب انضمامی با التفات خاص به فرآیندهای جاری در این فرهنگ و چشم‌اندازهای آینده آن
 • پژوهش در تاریخ فرهنگ ایرانی ـ اسلامی به منظور بازخوانی و بازاندیشی مواریث فکری ـ فرهنگی در شرایط عالم معاصر
 • دعوت از فرهنگ‌پژوهان رشته‌های مختلف برای مشارکت در تحقیقات دربارهٔ روش‌های فرهنگ‌پژوهی، مطالعات میان‌فرهنگی و فرهنگ ایرانی
 • همکاری و مشارکت با پژوهشگران خارجی و داخلی در حوزه‌های فعالیت پژوهشکده
 • برگزاری همایش‌ها و نشست‌ها و یا همکاری در چنین برنامه‌هایی برای بحث و گفت‌وگو دربارهٔ مسایل فرهنگ معاصر
 • برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور متفکران داخلی و خارجی دربارهٔ مسایل مرتبط با فعالیت‌های پژوهشکده
 • همکاری با مؤسسات پژوهشی داخل و خارج در پژوهش‌های مرتبط با فعالیت‌های پژوهشکده
 • همکاری با انجمن‌های علمی داخل و خارج از کشور در محدودهٔ پژوهش‌های مرتبط با فعالیت‌های پژوهشکده
 • انتشار کتاب، مجله و نشریه و ایجاد پایگاه در فضای مجازی در حوزهٔ فعالیت‌های پژوهشکده
 • تمهید مقدمات برای جذب و تربیت دانشجو در حوزهٔ فعالیت‌های گروه‌های پژوهشکده
 • حضور در همایش‌های علمی داخلی و خارجیِ مرتبط با فعالیت‌های پژوهشکده
 • عرضه خدمات مشاوره‌ای و یا انجام پژوهش‌ها برای نهادها و مؤسسات دیگر در محدودهٔ فعالیت‌های پژوهشکده
آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۳۹۶