معرفی پژوهشکده

تعداد بازدید:۱۸۳۴

رویدادهای چند دهه اخیرِ جهان نشان می‌دهد که درک کلیه تحولات در مقیاس جهانی، منطقه‌ای و ملی، و در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علم و فناوری منوط به درک ژرف « فرهنگ» و فرآیندهای جاری در آن است. پیشینه تحقیقات در حوزهٔ فرهنگ و تجارب حاصل شده در این عرصه، ایجاب می‌کند که پژوهش‌های فرهنگی با شیوهٔ میان‌فرهنگی- میان‌رشته‌ای و با التفات خاص به مسائل عالم معاصر، با مشارکت فرهنگ‌پژوهان رشته‌های مختلف بیش از گذشته دنبال شود.

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۳۹۶