اهداف پژوهشکده

تعداد بازدید:۱۶۶۵
اهداف
  • مطالعات فرهنگی با جهت‌گیری میان‌فرهنگی-میان رشته‌ای
  • کشف مسایل فرهنگی مشترک جوامع مختلف و مسایل فرهنگی جامعه ایرانی
  • اجرای پژوهش‌هایی با جهت‌گیری معاصر بودن و التفات به آینده
  • مطالعات نظری ـ فلسفی در حوزهٔ فرهنگ
  • کوشش برای شکل‌گیری پژوهش‌های مبتنی بر مبانی نظری ـ فلسفی و متکی بر مطالعات انضمامی سایر علوم
  • شناخت و بررسی مطالعات فرهنگی دیگر پژوهشگران در سایر فرهنگ‌ها و توجه دایم به تجربه دیگر فرهنگ‌ها در مواجهه با مسایل مشابه یا مشترک فرهنگی
  • به انجام رساندن تحقیقات نظری ـ فلسفی دربارهٔ روشهای مطالعات میان‌فرهنگی
  • ترویج روش گفت‌وگو و اصالت دادن به گفت‌وگو در فرهنگ‌پژوهی
  • مطالعه در مبانی و مبادی «گفت‌وگو» در مراتب و گستره‌های مختلف
آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۳۹۶