اعضا پژوهشکده

تعداد بازدید:۴۲۸۹

 

رئیس پژوهشکده:

دکتر مهدی بنایی جهرمی

اعضای هیات علمی:

 

 دکتر مالک شجاعی جشوقانی

دکتر حسین شقاقی

دکتر زهرا مبلغ

کارشناسان :

 

 

 

دکتر زهره معماری

فرزانه قدمیاری

 

 

 

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۴۰۱