اعضا پژوهشکده

تعداد بازدید:۳۹۵۱

 

رئیس پژوهشکده:

دکتر مهدی معین زاده

اعضای هیات علمی:

 

 دکتر مالک شجاعی جشوقانی

دکتر حسین شقاقی

دکتر محمدمهدی اردبیلی

کارشناسان :

 

 

 

دکتر زهره معماری

ماندانا چگنی فراهانی

فرزانه قدمیاری

 

شورای مشورتی پژوهشکده:

 

 

دکتر محمدرضا حسینی بهشتی

 

دکتر سیدحمید طالب‌زاده

 

دکتر شهین اعوانی

 

دکتر احمدعلی حیدری

 

دکتر عباس منوچهری

 

دکتر شمس‌الملوک مصطفوی

 

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۴۰۱