خرد و توسعه

۳۰ آبان ۱۳۹۶ | ۱۱:۲۵ کد : ۱۶۰۹۱ اعلانات
تعداد بازدید:۵۰۸

«پژوهشکدۀ فرهنگ معاصر» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری «انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران» برگزار می‌کند:

سلسله سخنرانی‌های دوره پاییز

«خرد و توسعه»

جلسۀ دوم: یکشنبه 14 آبان1396

با سخنرانی:
دکتر رضا مکنون
با موضوع: طبیعت و توسعه

دکتر علیرضا علوی‌تبار
با موضوع: خرد و خط مشی‌گذاری توسعه

سالن اندیشه، ساعت 15 تا 18نظر شما :