اصغر اسمعیلی

تعداد بازدید:۱۴۱۹

  رزومه در سیماپ    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها  
  

 

صفحه انگلیسی

دریافت فایل رزومه فارسی

مشخصات فردی

 

نام                        اصغر

نام خانوادگی           اسمعیلی

مرتبه علمی             استادیار

پست الکترونیک      a.esmaeili [at] ihcs.ac.ir

گروه پژوهشی علوم انسانی

تحصیلات

استاد راهنما:

عنوان رساله: واژگان و اصطلاحات علمی در دیوان‌های معروف‌ترین شاعران آذربایجان در قرن ششم هجری

استاد راهنما:

عنوان پایان‌نامه: نمادهای طبیعی در مثنوی مولوی

زمینه‌های پژوهشی

 • تصحیح متون
 • ویرایش
 • ادبیات عرفانی

مقاله‌های علمی‌پژوهشی

 • رادفر، ابوالقاسم و اصغر اسمعیلی. "مضمون‌سازی با احجار کریمه در شعر برخی شاعران سبک آذربایجانی." فصلنامه کهن نامه ادب پارسی (علمی)، ۲ (۱۳۹۰): ۲۵-۵۳.

 • اسمعیلی، اصغر. "کار و کوشش در مسلک عارفان." فصلنامه پژوهشهای ادبی (علمی)، ۳۹ (۱۳۹۲): ۹-۲۶.

 • اسمعیلی، اصغر. "الگوهای زبانی غیرمعیار فارسی در مکاتبات اداری." دو ماهنامه جستارهای زبانی ( علمی )، ۲۸ (۱۳۹۴): ۱-۳۲.

 • اسمعیلی، اصغر. "تحلیل دستاوردهای ویراستاری در ایران با نگاهی به آثار منتشر شده تا دهه ۱۳۹۰." دوفصلنامه نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان فارسی سابق) (علمی)، ۳۶ (۱۳۹۳): ۵۳-۸۷.

 • اسمعیلی، اصغر. "تأثیرپذیری شبستری در گلشن راز از اسرارنامه عطار." دوفصلنامه مطالعات عرفانی (علمی)، ۲۱ (۱۳۹۴): ۷-۳۶.

 • اسمعیلی، اصغر. "بررسی و تحلیل اشعار اشیا." دوماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه (علمی)، ۷ (۱۳۹۵): ۲۱-۴۲.

 • اسمعیلی، اصغر. "اخلاق پزشکی در برخی متون ایران کهن." فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری (علمی)، ۳ (۱۳۹۶): ۱۹-۲۴.

 • اسمعیلی، اصغر و عبدالله آلبوغبیش. "نقد کتاب کتابشناسی توصیفی ادبیات تطبیقی در ایران." دو فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (علمی)، ۴۰ (۱۳۹۶): ۵۳-۷۲.

 • اصغر اسمعیلی و مریم رئیسی باغ‌شهبازی. "تصویرهای عاشورایی در شعر معاصر فارسی." مطالعات زبان و ادبیات غنایی (علمی)، ۳۲ (۱۳۹۸): ۲۳-۳۲.

 • اسمعیلی، اصغر. "فرایند تدوین دایره المعارف مصاحب." مطالعات دانشنامه نگاری (علمی)، ۱ (۱۳۹۹): ۴۹-۶۸.

 • اسمعیلی، اصغر. "دیوان طالب؛ طالب تصحیح: پیشنهادهایی برای تصحیح ابیاتی از کلیات اشعار طالب آملی." کهن نامه ادب پارسی (علمی)، ۳۲ (۱۴۰۰): زیرچاپ.

کتاب‌ها

 • اصغر اسمعیلی و عربعلی رضائی (1389)، واژه‌نامه آموزش عالی، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، تهران.
 • اصغر اسمعیلی (1392)، کتاب‌شناسی موضوعی ویرایش، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، تهران.
 • اصغر اسمعیلی (1393)، دانشنامه دانشنامه‌ها، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، تهران.
 • اصغر اسمعیلی (مشترک با همکاران) (1394)، دانشنامه ادبیات جهان ج 1 و 2، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، تهران.

مسئولیت‌ها

 • سرپرستی ویرایش ادبی دانشنامه‎های بنیاد از تاریخ ۸۳/۳/۹ تاکنون با حکم معاون محترم پژوهشی بنیاد دانشنامه نگاری ایران.

 • ناظر دایرةالمعارف بندری و دریایی از تاریخ ۸۴/۷/۶ با حکم معاون محترم پژوهشی بنیاد دانشنامه نگاری ایران.

 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی هیئت اجرایی جذب بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران.

 • مدیر گروه پژوهشی علوم انسانی بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳.

 • سرپرست معاونت پژوهشکده دانشنامه‌نگاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از آبان ۱۳۹۷ تا کنون.

 • دبیر اجرایی همایش ابعاد انسانی اجتماعی مسئله کرونا در ایران، خرداد ۱۳۹۹.

تدریس

 • دبیرستان شهید رجائی منطقه ۱۲ تهران (به مدت یک سال) در سال تحصیلی ۸۰-۱۳۷۹.

 • «فارسی عمومی» برای دانشجویان پودمانی و ترمی مرکز علمی-کاربردی (۲۲) تهران از ۸۳/۱/۱۸ تا ۱۳۸۵.

 • «فارسی عمومی» در دانشگاه علوم پزشکی البرز، دانشکده پیراپزشکی و دانشکده داروسازی

آخرین ویرایش۲۴ آبان ۱۴۰۱