دبیران علمی دانشنامه‌ها

تعداد بازدید:۲۴۹۳

به‌ترتیب الفبایی نام خانوادگی

مجتبی انصاری

 دکتر مجتبی انصاری

 دانشنامه معماری منظر

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۳۷

 دکتر امید بزرگ حداد

 دانشنامه علمی‌-کاربردی

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۳۷

 دکتر زهرا پیشگاهی‌فرد

 دانشنامه قانون‌گذاری

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۳۳

 دکتر حمید جاودانی

 دانشنامه آموزش عالی

 دکتر فاطمه جواهری

 دانشنامه جامعه‌شناسی

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۳۷

امیرحسین چیت سازیان

 دکتر امیرحسین چیت‌سازیان

 دانشنامه فرش

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۳۷

 دکتر یدالله دادگر

 دانشنامه اقتصاد

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۳۷

 دکتر علی دلاور

 دانشنامه آموزش و پرورش

 دکتر سید جلال‌الدین شایگان و دکتر گیتی کریم

 دانشنامه محیط زیست

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۲۵

 دکتر محمدحسین علیزاده

 دانشنامه مطالعات ورزشی

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۶۳

 دکتر بابک فرزانه

 دانشنامه ادبیات عرب

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۳۷

 دکتر جواد فرهودی

 دانشنامه علوم آب، علوم خاک و مهندسی کشاورزی

 دکتر یحیی قائدی

 دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۳۷

تصویر مخاطب

 دکتر فریده قوی‌پنجه

 دانشنامه انرژی

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۵۶

a_medghalchi.jpg

 دکتر علیرضا مدقالچی

 دانشنامه ریاضی

 تلفن مستقیم: ۲۴۸۶۲۱۵۰

 

آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۴۰۰