گل اندام شریفی

تعداد بازدید:۷۹۹

  رزومه در سیماپ 
   

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    
 

صفحه انگلیسی

دریافت فایل رزومه فارسی

مشخصات فردی

نام                        گل‌اندام

نام خانوادگی           شریفی

مرتبه علمی             استادیار

پست الکترونیک      g.sharifi [at] ihcs.ac.ir

گروه پژوهشی علوم تجربی

تحصیلات

استاد راهنما:

عنوان رساله:

استاد راهنما:

عنوان پایان‌نامه:

زمینه‌های پژوهشی

 • فیزیولوٰی گیاهی

مقالات پژوهشی (فارسی)

 • شریفی، گل اندام و شریفی، گلفام. 1392. بررسی تداوم استفاده از زعفران در هنر کتاب آرایی ایران. فصلنامه تحلیلی و پژوهشی نگره.  دوره 28، شماره 8 ، صفحات 13-5.

 • شریفی، گل اندام؛ مکاری، محمد و کامیار، مریم. 1392. به کارگیری رنگ زعفران در تزیین صفحات نسخه های قرآنی. دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی، شماره 18،صفحات 24-7.

 • ترابی، سارا؛ نیکنام، وحید؛ ابراهیم زاده، حسن و شریفی، گل اندام. 1395. بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی زعفران به تنش شوری و نقش سالیسیلیک اسید در بهبود اثر تنش. مجله پژوهش های گیاهی. انتشار آنلاین.

 •  اصل زعیم، فاطمه، نیکنام، وحید، ابراهیم زاده معبود، حسن و شریفی، گل اندام. 1397. مقایسه تأثیر تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر روی جمعیت های مختلف زعفران مزروعی (Crocus sativus L.) . مجله پژوهش های گیاهی. دوره 31، شماره 3. 569-554.

 • مسلمی، فاطمه سادات ؛ وزیری، آتوسا؛ شریفی، گل اندام و قره چاهی ، جواد. 1400. تأثیر تنش شوری بر برخی متابولیت های ثانویه زعفران. مجله پژوهش های گیاهی. دوره 34، شماره 1. 274-263.

 • شریفی، گل اندام؛ نیکنام، وحید؛ صدیقی، فرحناز و سیفی کلهر، مریم. 1399. بررسی اثر گابا ( گاما آمینو بوتیریک اسید) بر بهبود تحمل تنش خشکی در زعفران زراعی (Crocus sativus L.). فرایند و کارکرد گیاهی، جلد 9، شماره 39، صفحات 50-30.

 • مسلمی فاطمه سادات؛ وزیری، آتوسا و شریفی، گل اندام. 1400. تأثیر سطوخ مختلف شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و برخی ترکیبات فلاونوئیدی در کشت هیدروپونیک گیاه زعفران زراعی (Crocus sativus L.). فرایند و کارکرد گیاهی.( زیر چاپ).

مقالات پژوهشی (انگلیسی)

 • Gharechahi, J., Alizadeh, H., Naghavi, R. and Sharifi, G. 2014. A proteomic analysis to identify cold acclimation proteins in wild wheat Triticum Urartu. Molecular Biology Reports. 41, 3897-3905.

 • Sharifi, G. 2013. Application of saffron in calligraphy and page layout: Case study: Some handwritten Iranians manuscript. Research journal of recent sciences. 2(11):114-117.

 • Sharifi, G., Ebrahimzadeh, H., Ghareyazie, B., Gharechahi, J. and Vatankhah, E. 2012. Differentially expressed proteins in Crocus sativus L. somatic embryogenesis. Proteome Science. 10(3).

 • Sharifi, G. and Ebrahimzadeh, H. 2010. Developmental changes in the activities of enzymes and isozyme profiles during diferent stages of in vitro shoot formation in saffron (Crocus sativus L.). Acta Biologica Hungarica. 61 (1): 73-89.

 • Sharifi, G. Ebrahimzadeh, H. Ghareyazie, B. and Karimi, M. 2010. Globular embryo like structures and high efficiency multiple shoot formation in saffron (Crocus sativus L.). In vitro Cellular and developmental biology. 46 (3): 274-280.

 • Moslemi, F. S., Vaziri, A., Sharifi, G. and Gharechahi, J. 2021. The effect of salt stress on the production of apocarotenoids and the expression of genes related to their biosynthesis in saffron. Molecular Biology reports. 48: 1707-1715.

 • Sharifi, G., Mirmasoumi, M. Zahed, Z. and Entezari, M. 2016. Effect of culture medium and supplementation on seed germination, protocorm formation and regeneration of some Phalaenopsis hybrids.Progress in Biological Sciences.6(2).

 •  Sharifi, G., Gharechahi, J., Mirzaei, M., Zeinalabedini, M. and Ghasem Hosseini Salekdeh. 2019. Abiotic stress responsive microRNome and proteome: how are they playing together? Environmental and Experimental Botany.

مقالات دانشنامگی

 • شریفی، گل اندام. 1393. آفتاب پرست. دانشنامه ایران، جلد چهارم، صفحات 482-483.

 • شریفی، گل اندام .1393. افسنطین. دانشنامه ایران، جلد چهارم، صفحات 620-619.

 • شریفی، گل اندام. برگ، دانشنامه ایران، زیر چاپ.

 • شریفی، گل اندام، بامبو، دانشنامه ایران، زیر چاپ.

همایش‌های ملی و بین‌المللی

(خلاصه مقاله)

 • شریفی، گل اندام. 1399. تأثیرات متقابل گیاهان و کرونا. خلاصه مقالات همایش مجازی ابعاد انسانی- اجتماعی مسأله کرونا در ایران. پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.

 • شریفی، گل اندام؛ میرمعصومی، مسعود و زاهد، زهرا. 1393.تکثیر درون شیشه ای ( in vitro) هیبرید فالانوپسیس از راه بذر.مجموعه خلاصه مقالات ششمین کنگره ملی و هجدهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه خوارزمی، کرج.

(مقاله کامل)

 • شریفی، گلفام؛ شریفی، گل اندام. 1393. جستاری درباره قنات و گیاهان مضر به روایت مقنیان یزد. کنگره استحصال آب و آبخیزداری، همایش ملی قنات و قنات داری، بیرجند، خراسان جنوبی.

 • شریفی، گل اندام؛ میرمعصومی، مسعود؛ زاهد، زهرا و انتظاری، ملیحه. 1394. بهینه سازی محیط کشت برای افزایش طول گیاهچه، طول ریشه و تعداد برگ در گیاهچه های پنج دورگه از فالانوپسیس Phalaenopsis در شیشه . چهارمین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی. دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

 • صدیقی مشکنانی، فرحناز؛ نیکنام، وحید؛سیفی کلهر، مریم؛ شریفی، گل اندام؛ آزاد، نیکو و مریم رضاییان. 1398. بررسی اثر گابا ( گاما آمینو بوتیریک اسید) بر بهبود تحمل خشکی در زعفران مزروعی. ششمین دوره کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی

طرح‌های پژوهشی

 • شریفی، گل اندام. کاربرد زعفران در کتابت و کتاب آرایی نسخ خطی قرآن و دیگر نسخه های خطی . طرح پژوهشی غیرموظفی پژوهشکده دانشنامه نگاری، گواهی خاتمه : شماره 2580، 10/10/1396.

 • شریفی، گل اندام؛ میرمعصومی، مسعود؛ زاهد، زهرا و انتظاری، ملیحه. ریز ازدیادی ارکیده هیبرید فالانوپسیس با استفاده از بذر و برخی اندام های رویشی. طرح پژوهشی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران. گواهی خاتمه: شماره 40544، 15/10/1397.

جوایز و افتخارات

 • انتخاب پوستر برتر در دومین کنگره پروتئومیکس ایران، 1388، پژوهشکده رویان.

 • انتخاب پژوهشگر برتر در حوزه چاپ مقالات بین المللی،1398، هفته پژوهش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

فعالیت‌های آموزشی

 • شریفی، گل اندام. کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی، 2 واحد حضوری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شرق، نیمسال تحصیلی  اول 91-1390.

 • شریفی، گل اندام. کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی،  2 واحد حضوری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شرق، نیمسال تحصیلی اول 91-1390.

 • شریفی، گل اندام.کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی،  2 واحد حضوری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شرق، نیمسال تحصیلی دوم 91-1390.

 • شریفی، گل اندام.کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی،  2 واحد حضوری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شرق، نیمسال تحصیلی دوم 91-1390.

 • شریفی، گل اندام.کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی، 2 واحد حضوری،  مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شرق، نیمسال تحصیلی دوم 91-1390.

 • شریفی، گل اندام. کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی،  2 واحد حضوری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شرق، نیمسال تحصیلی اول 92-1391.

 • شریفی، گل اندام. کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی،  2 واحد حضوری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شرق، نیمسال تحصیلی 92-1391.

 • شریفی، گل اندام. کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی،  2 واحد حضوری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شرق، نیمسال تحصیلی92-1391.

 • شریفی، گل اندام.کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی،  2 واحد حضوری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شرق، نیمسال تحصیلی اول 93-1392.

 • شریفی، گل اندام. کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی،  2 واحد حضوری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شرق، نیمسال تحصیلی دوم 93-1392.

 • شریفی، گل اندام. کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی،  2 واحد حضوری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شرق، نیمسال تحصیلی دوم 93-1392.

 • شریفی، گل اندام. کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی،  2 واحد حضوری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شرق، نیمسال تحصیلی اول 94-1393.

 • شریفی، گل اندام. کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی، 2 واحد حضوری،  مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شرق، نیمسال تحصیلی اول 95-1394.

 • شریفی، گل اندام. کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شرق، نیمسال تحصیلی اول 95-1394.

 • شریفی، گل اندام. کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شرق، نیمسال تحصیلی دوم 95-1394.

 • شریفی، گل اندام. کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شرق، نیمسال تحصیلی اول 96-1395.

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۴۰۱