حسن مجیدیان

تعداد بازدید:۱۸۶۶

  رزومه در سیماپ
    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    

صفحه انگلیسی

دریافت فایل رزومه فارسی 

مرتبه علمی            دانشیار

پست الکترونیک      h.majidian [at] ihcs.ac.ir

گروه پژوهشی مطالعات میان‌رشته‌ای

تحصیلات

استاد راهنما: دکتر اسمعیل بابلیان

عنوان رساله: حل عددی مسئله مقدار ویژه با عملگر انتگرالی روی خط حقیقی و کاربرد آن در مسئله پراکندگی امواج الکترومغناطیس

استاد راهنما: دکتر مهدی دهقان

عنوان پایان‌نامه: بررسی رفتار جامع معادلات تفاضلی غیر خطی از مرتبهٔ بالاتر از یک

زمینه‌های پژوهشی

 • نظریه و حل عددی مسئله پراکندگی امواج با بسامد بالا
 • انتگرال‌های نوسانی
 • معادله‌های انتگرالی و مسئله‌های مقدار ویژه متناظر

مقاله‌های علمی‌پژوهشی

 • H. Majidian and E. Babolian, An interpolation degenerate kernel method for eigenvalue problems of a class of non-compact operators, Appl. Math. Lett. 23(8): 825-830, 2010.
 • H. Majidian and E. Babolian, A Nyström method for the eigenvalue problem of a class of noncompact operators, Numer. Funct. Anal. Optimiz. 31(6): 728-737, 2010.
 • H. Majidian, Numerical approximation of highly oscillatory integrals on semi-finite intervals by steepest descent method, Numer. Algor. 63(3): 537-548, 2013.
 • H. Majidian, Modified Euler’s method with a graded mesh for a class of Volterra integral equations with weakly singular kernel, Numer. Algor.  67(2): 405-422, 2014 .
 • H. Majidian, Composite quadrature rules for a class of weakly singular Volterra integral equations with noncompact kernels, Appl. Numer. Math. 83: 1-14, 2014.
 • H. Majidian, On the existence of orthogonal polynomials for oscillatory weights on a bounded interval, J. Math. Anal. Appl. 427(1): 229-234, 2015.
 • H. Majidian, Creating stable quadrature rules with preassigned points by interpolation, Calcolo 63(2): 217-226, 2016.
 • H. Majidian, On the decay rate of Chebyshev coefficients, Appl. Numer. Math. 113: 44-53, 2017.
 • H. Majidian, Filon–Clenshaw–Curtis formulas for highly oscillatory integrals in the presence of stationary points, Appl. Numer. Math. 117: 87-102, 2017.
 • H. Majidian, Efficient quadrature rules for a class of cordial Volterra integral equations: A comparative study, Bull. Iranian. Math. Soc. 43(5): 1245-1258, 2017.
 • H. Majidian, Automatic computing of oscillatory integrals, Numer. Algor.  77(3): 867-884, 2018.
 • H. Majidian, Stable application of Filon-Clenshaw-Curtis rules to singular oscillatory integrals by exponential transformations, BIT Numer. Math. 59(1): 155-181, 2019.
 • H. Majidian, Modified Filon-Clenshaw-Curtis rules for oscillatory integrals with a nonlinear oscillator, Electron. Trans. Numer. Anal. 54(1): 276-295, 2021.
 • H. Majidian, Efficient computation of oscillatory integrals by exponential transformations, BIT Numer. Math. 61: 1337-1365, 2021.
 • H. Majidian, M. Firouzi, and A. Alipanah, On the stability of Filon-Clenshaw-Curtis rules, Bull. Iranian. Math. Soc., In press.
 • H. Majidian, Efficient construction of FCC+ rules, J. Comput. Appl. Math. 417: 114592, 2023.

سایر مقاله‌های علمی

 • سه روایت از نوسان شدید، حسن مجیدیان، خدیجه ندائی اصل، مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، دوره ۳۷، شماره ۶۲، بهار و تابستان ۱۳۹۷.
 • پایداری عددی در مجموع‌یابی مختلط، حسن مجیدیان، مدینه فیروزی، امجد علی‌پناه، مجلهٔ پژوهش‌های ریاضی، جلد ۷، شماره ۲، صص. ۳۸۹-۳۹۶، ۱۴۰۰.
 • مدخل «ریاضیات» در دانشنامه‌های بزرگ جهان به‌همراه معرفی چند دانشنامهٔ ریاضی، علیرضا مدقالچی، حسن مجیدیان، مطالعات دانشنامه‌نگاری، زیر چاپ.

مقاله‌های چاپ شده در گزارش کنفرانس‌ها و سمینارها

 • H. Majidian and E. Babolian, Classification of self-adjoint Sturm-Liouville problems, Proceeding of the First Territorial Conference of Mathematics and its Results, pp. 683-677, Islamic Azad University of Rasht, 2008.
 • H. Majidian and E. Babolian, Nyström methods for eigenvalue problems of a class of non-compact operators, Proceeding of the 18th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications, pp.165-162, Tarbiat Moallem University (Karaj), 2009.
 • H. Majidian and E. Babolian, A degenerate kernel method for eigenvalue problem of non-compact operators with applications in electromagnetic waveguide, Proceeding of the 40th Annual Iranian Mathematics Conference, pp. 515-513, Sharif University of Technology, 2009.
 • H. Majidian and E. Babolian, Refinement by iteration for approximated eigenvalues of bounded operators on a Banach space, Proceeding of the 41st Annual Iranian Mathematics Conference, pp. 166-168, University of Urmia, 2010.
 • H. Majidian, Modified Euler method with graded mesh for a class of weakly singular Volterra integral equations, Proceeding of the 19th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications, pp. 259-257, University of Mazandaran, 2011.
 • H. Majidian, Highly accurate generalized Gaussian quadrature rules for singular and nearly singular integrals, Proceeding of the 42nd Annual Iranian Mathematics Conference, pp. 1505-1503, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, 2011.
 • H. Majidian, Numerical methods for highly oscillatory integrals on semi-finite intervals, Proceeding of the 4th International Conference on Mathematical Sciences, pp. 427-423, United Arab Emirates University, 2012.
 • H. Majidian, Numerical methods for spectral computation of bounded operators: review and open problems, Proceeding of the 20th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications, pp. 236-239, University of Maragheh, 2012.
 • H. Majidian, Highly accurate numerical methods for weakly singular Volterra integral equations with noncompact kernels, Proceeding of the 9th Seminar on Differential Equations and Dynamical Systems, pp. 189-191, Azarbaijan Shahid Madani University, 2012.
 • H. Majidian, Highly oscillatory integrals of a general class: A review of most recent numerical methods, Proceeding of the 43rd Annual Iranian Mathematics Conference, pp. 670-673, University of Tabriz, 2012.
 • H. Majidian, Fully moment free Filon method for highly oscillatory integrals, Proceeding of the 4th Conference on Numerical Analysis and Its Applications, pp. 103-106, Khansar Faculty of Mathematics and Computer, 2013.
 • H. Majidian, Filon-Clenshaw-Curtis rules for highly oscillatory integrals, Proceeding of the 44th Annual Iranian Mathematics Conference, pp. 1107-1110, Ferdowsi University of Mashhad, 2013.
 • H. Majidian, Compound Quadrature Rules for Weakly Singular Integrals, Proceeding of the 5th Iranian Conference on Applied Mathematics, pp. 669-671, Bu-Ali Sina University, 2013.
 • H. Majidian, On the numerical methods with optimal rates of convergence for cordial Volterra integral equations of a specific class, Proceeding of the 45th Annual Iranian Mathematics Conference, pp. 575-577, University of Semnan, 2014.
 • H. Majidian, Automatic integration of highly oscillatory functions, Proceeding of the 5th Conference on Numerical Analysis and Its Applications, pp. 116-119, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, 2014.
 • H. Majidian, Numerical differentiation: A challenging problem, Proceeding of the 47th Annual Iranian Mathematics Conference, pp. 461-464, Kharizmi University, 2016.
 • H. Majidian, Modified Filon-Clenshaw-Curtis rules for regular oscillatory integrals, Proceeding of the 8th Conference on Numerical Analysis and Its Applications, pp. 174-179, University of Kurdistan, 2021.
 • H. Majidian, On adaptive extended Filon-Clenshaw-Curtis rules, Proceeding of the 52th Annual Iranian Mathematics Conference, pp. 37-39, Shahid Bahonar University of Kerman, 2021.

سمینارها و سخنرانی‌ها

 • H. Majidian and M. Dehghan, Application of delay differential equations in population growth modeling, 5th Seminar on Differential Equations and Dynamical Systems, Guilan University, Rasht, Iran, October 31-November 1, 2002.
 • H. Majidian, On a class of difference equation with strong negative feedback, 13th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications, University of Isfahan, Isfahan, Iran, March 16-17, 2003.
 • H. Majidian and M. Dehghan, Solution of Lyapunov and Riccati matrix equations by matrix sign function, 14th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, February 4-5, 2004.
 • H. Majidian, Nonlinear optimization by constraint's reduction, 2nd International Conference on Nonlinear Analysis and Optimization, University of Isfahan, Isfahan, Iran, May 13-15, 2009.
 • H. Majidian, Asymptotic expansions for highly oscillatory integrals, The First Regional Conference Mathematics and Statistics, Payam-e-Noor University, Urmia, Iran, May 9-10, 2013.
 • H. Majidian, Efficient computation of highly oscillatory integrals: The state-of-the-art, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, Zanjan, Iran, January 6, 2015.
 • H. Majidian, Filon-Clenshaw-Curtis rules and their improvements for computing oscillatory integrals, 4th International Conference of Natural Sciences (ICNS 2019)-Mathematics & Computer, Univirsity of Kurdistan, Sanandaj, Iran, April 18-19, 2019.
 • حسن مجیدیان، درس‌هایی که کرونا به ما می‌آموزد، در پنل «تجربه‌های علوم انسانی و هنر در جامعه کنونی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۴ آذر ۱۳۹۹.
 • حسن مجیدیان، مصداق‌هایی از تعامل مؤثر علوم انسانی و اجتماعی با علوم ریاضی، در نشست «جایگاه علوم انسانی و اجتماعی در پشتیبانی و رفع موانع تولید» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰.

طرح‌های پژوهشی

 • راهنمای معادلات انتگرال با حل تحلیلی، طرح موظفی، پایان طرح: بهمن ۱۳۹۲
 • فرهنگ آنالیز عددی و محاسبهٔ علمی، طرح موظفی، پایان طرح: اسفند ۱۳۹۷
 • قاعده‌های فیلون-کلینشا-کرتیس توسعه‌یافتهٔ تطبیقی، طرح تفاهم‌نامه‌ای با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، پایان طرح: شهریور ۱۴۰۱
 • روش‌های نوین محاسبه پتانسیل‌های لایه‌ای برای مسئله‌های لاپلاس و هلم‌هولتز، طرح موظفی، دردست‌اجرا

همکاری در طرح‌های دانشنامگی

 • ویرایش علمی چند مقاله از دانشنامهٔ ریاضی (جلد ۲)، انتشارات بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، ۱۳۹۳.
 • ترجمه و ویرایش علمی چند مقاله از دانشنامهٔ ریاضی (جلد ۳)، انتشارات بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، ۱۳۹۶.
 • ترجمه و ویرایش علمی چند مقاله از دانشنامهٔ ریاضی (جلد ۴)، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۸.

کتاب‌ها

 • راهنمای آموزشی فارسی‌تِک، حسن مجیدیان، انتشارات پندار پارس، ۱۳۹۲.
 • مرجع معادلات انتگرال دارای حل تحلیلی، حسن مجیدیان، انتشارات پندار پارس، ۱۳۹۳.
 • فرهنگ آنالیز عددی و محاسبهٔ علمی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۸.

سوابق تدریس

عنوان درس

دانشگاه

دانشکده

مقطع

ریاضی عمومی صنایع و معادن کامپیوتر کارشناسی
آمار و احتمال صنایع و معادن کامپیوتر کارشناسی
ریاضی عمومی پیام نور ریاضی کارشناسی
آمار و احتمال پیام نور ریاضی کارشناسی
معادلات دیفرانسیل پیام نور ریاضی کارشناسی
ریاضیات مهندسی پیام نور ریاضی کارشناسی
ریاضی عمومی تفرش ریاضی کارشناسی
معادلات دیفرانسیل تفرش ریاضی کارشناسی
ریاضیات مهندسی تفرش ریاضی کارشناسی
محاسبات عددی تفرش ریاضی کارشناسی
آنالیز عددی ۱ تفرش ریاضی کارشناسی
معادلات دیفرانسیل علم و صنعت ریاضی کارشناسی
ریاضیات مهندسی علم و صنعت ریاضی کارشناسی
معادلات دیفرانسیل صنعتی امیرکبیر ریاضی و علوم کامپیوتر کارشناسی
ریاضیات مهندسی صنعتی امیرکبیر ریاضی و علوم کامپیوتر کارشناسی
آنالیز عددی پیشرفته خوارزمی ریاضی و علوم کامپیوتر کارشناسی‌ارشد

جوایز و افتخارات

 • رتبه پنجاه و دوم آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۱۳۷۹؛

 • دانشجو و دانش‌آموختهٔ ممتاز و رتبه اول دوره کارشناسی ارشد بین سالهای ۱۳۸۱-۱۳۷۹؛

 • برنده بورس تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران برای دوره دکترای خارج از کشور سال ۱۳۸۱ (از طریق آزمون سراسری برگزارشده توسط سازمان سنجش)؛

 • پذیرفته شده در دانشگاههای دورتموند و کالسروهه آلمان، مِموریال کانادا و رودآیلند ایالات متحده برای دوره دکتری؛

 • رتبه یک در آزمون ورودی دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۸۵؛

 • دانشجوی رتبه اول دوره دکتری بین سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۵؛

 • متنخب Mathematical Reviews (در انجمن ریاضی امریکا) به عنوان نویسندهٔ مقاله‌های مروری و نقدی؛

 • پژوهشگر برتر بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران در سال ۱۳۹۶؛

 • سخنران مدعو چهارمین کنفرانس بین‌المللی ریاضیات و علوم رایانه، فروردین ۱۳۹۸، دانشگاه کردستان؛

 • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۴۰۰.

آخرین ویرایش۲۱ شهریور ۱۴۰۲