محمد مولایی قلیچی

تعداد بازدید:۲۷۲۸

  رزومه در سیماپ  
  

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها   
 
    
 

صفحه انگلیسی

دریافت فایل رزومه فارسی 

مشخصات فردی

نام                        محمد

نام خانوادگی           مولائی قلیچی

مرتبه علمی             استادیار

پست الکترونیک      m.molaei [at] ihcs.ac.ir

گروه پژوهشی مطالعات میان‌رشته‌ای

تحصیلات

 • ۱۳۹۷- دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

عنوان رساله: تبیین و ارائه الگوی بهینه مدیریت رشد شهری (نمونه موردی: شهر کرج)

 • ۱۳۹۲- کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

 • ۱۳۹۰- کارشناسی، جغرافیای انسانی (شهری روستایی)، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

زمینه‌های پژوهشی

 • تحلیل های فضایی با GIS

 • مدیریت میراث فرهنگی در مناطق شهری

 • مدیریت رشد و برنامه ریزی رشد هوشمند

 • تحلیل مکانیزم توسعه شهرها با داده و روش های سنجش از دور- SLEUTH

مقاله‌های بین‌المللی- ISI

 • Assessing the Status of Social Factors Affecting Population Escaping in Rural Areas in Iran and Identifying Proponents: A Case Study, Journal of Poverty, doi: 10.1080/10875549.2021.1925803

 • Management of Cultural Heritage Sites using Remote Sensing Indices and Spatial Analysis Techniques, 2018, Surveys in Geophysics; doi.org/10.1007/s10712-018-9489-8

 • Spatial open data for supporting the monitoring and preservation of archaeological areas and landscape: the case studies of land use changes in Kom el Shoqafa, Egypt and Shush, Iran, Sustainability 2017, 9(4), 572; doi:10.3390/su9040572

 • A Multiple Criteria Decision-Making Approach to Evaluate the Sustainability Indicators in the Villagers’ Lives in Iran with Emphasis on Earthquake Hazard: A Case Study. Sustainability 2017, 9, 1491; doi:10.3390/su9081491

 • Urbanization patterns in Iran visualized through spatial auto-correlation analysis, Spat. Inf. Res. (2017); doi.org/10.1007/s41324-017-0128-0

 • A comparative study employing CIA methods in knowledge-based urban development with emphasis on affordable housing in Iranian cities (Case: Tabriz), ICCSA 2017. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10407. Springer, Cham. doi: 10.1007/978-3-319-62401-3_35

 • Analyzing effective factors on Urban Growth Management focusing on remote sensing indices in Karaj, Iran, ICCSA 2017. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10407. Springer, Cham. doi: 10.1007/978-3-319-62401-3_34

 • Evaluating spatial structure of annual rainfall in relation to local factors in Iran, Spat. Inf. Res. 25, 411–420 (2017); doi.org/10.1007/s41324-017-0106-6

 • Cultural Heritage Management Using Analysis of Satellite Images and Advanced GIS Techniques at East Luxor, Egypt and Kangavar, Iran (A Comparison Case Study), ICCSA 2017. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10407. Springer, Cham. doi: 10.1007/978-3-319-62401-3_12

مقاله‌های کنفرانس‌های بین‌المللی

کتاب

برنامه‌ریزی تاب آوری اجتماع، دستورالعمل مقابله و کاهش آسیب‌پذیری شهرها در برابر بحران، انتشارات طحان، 1399.

مقاله‌های علمی-پژوهشی

 • تحلیلی بر مواضع بازیگران کلیدی در فرایند مدیریت رشد شهری (مطالعه موردی: شهر کرج)، 1400

 • بررسی و تحلیل الگوی توزیع مراکز ورزشی و ساماندهی فضایی آن (نمونه موردی: منطقه 10 شهر تهران)، 1397

 • اولویت بندی فضایی توسعه حمل و نقل جاده ای در استان های ایران با تأکید بر مدل تصمیم گیری WASPAS، 1397

 • رتبه بندی استان های کشور از نظر ایجاد ارزش افزوده زیر بخش های اقتصادی بر اساس مدل تصمیم گیری چند معیاره VIKOR، 1396

 • تصمیم‌سازی در برنامه‌ریزی منظر شهری با استفاده از مدل تحلیل شبکه‌ای (نمونۀ موردی: شهر تفت)، 1396

 • روندهای پراکنده رویی شهری و برنامه ریزی توسعه ی فضایی پایدار (مطالعه موردی: منطقه 2 تهران)، 1396

 • تحلیل تأثیر متغیرهای فردی بر ادراک از زیست پذیری در روستاهای پیرامون شهر (مطالعة موردی: شهرستان ورامین)، 1395

 • اولویت بندی فضایی سیستم مدیریت یکپارچه مناطق شهری مطالعه موردی: مناطق 22 گانه شهر تهران، 1394

 • بررسی و ارزیابی سایت‌های گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه)، 1393

 • سنجش رضایت گردشگران از کیفیت خدمات هتلداری با استفاده از شاخص CSM (مطالعۀ موردی: کلانشهر شیراز)، 1393

 • مکان گزینی مناسب بیمارستان های شهری با استفاده از تکنیک های تلفیقی مدل تحلیلی تصمیم گیری چند معیاره و تحلیل های فضایی سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران)، 1392

 • ارزیابی ساختار فضایی و تدوین راهبردهای توسعه شهری شهر جدید پردیس، 1392

 • تحلیل روابط متقابل شهر و روستا در توسعه یافتگی روستاهای دهستان حومه، شهرستان هرسین،‌1392

 • تحلیل الگوی پراکنده رویی در منطقه 2 تهران و تأثیر آن بر توزیع کاربری‌های شهری با استفاده از مدل‌های کمی، 1392

 • تحلیل الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزشی و ساماندهی مناسب کالبدی آن با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه 8 تبریز)، 1391

 • بررسی و تحلیل قابلیت های بنادر شمال ایران جهت شناسایی مزایای نسبی توسعه منطقه ای با استفاده از تلفیق تکنیک های TOPSIS و ELECTRE، 1391

 • ارزیابی و قابلیت سنجی بنادر تجاری خلیج فارس جهت اولویت بندی توسعه منطقه ای جنوب با استفاده از مدل ویکور، 1391

مقاله‌های علمی-ترویجی

 • بررسی اثربخشی روش‌های تدریس بر یادگیری دانشجویان در درس نقشه‌خوانی، 1394

 • اندازه گیری پراکنده رویی شهری از طریق داده های سنجش از دور،‌ 1392

 • ساماندهی بهینه پارک و فضای سبز شهری با استفاده از مدلهای ارزیابی چند معیاره و GIS (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران)،‌ 1392

 • دگرگونی شهری در نتیجه انتقال حکومت محور املاک (تحلیلی بر دو مورد از بازنوسازی شهری در استانبول)، 1392

مقاله‌های کنفرانس‌های داخلی

 • بررسی پیامدهای اقتصادی خشکسالی دریاچه هامون و راهکارهای مقابله با آن

 • تحلیل جایگاه مشارکت شهروندی در فرایند برنامه ریزی شهری ایران

 • ارزیابی بنادر شمال کشور جهت شناسایی مزایای نسبی توسعه منطقه ای با استفاده از مدل AHP

 • مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی جهت خدمات رسانی در فوریت های امدادی بر اساس مدل های MCDM و GIS (مطالعه موردی: منطقه 8 تهران)

 • تأثیر فضاسازی محیط های شهری با تکیه بر معماری باستانی و نقش آن در انسجام هویت ملی) مورد مطالعه: معماری دوره هخامنشی)

 • بهینه سازی توزیع فضایی پارکینگ های عمومی با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره و GIS (مطالعه موردی: منطقه 8 تبریز)

 • تبیین نقش پیشبینی های هواشناسی در امنیت غذایی

 • تعیین درجه توسعه یافتگی دهستان های شهرستان شاهین دژ با استفاده از مدل های ارزیابی چند معیاره

 • اصول و روشهای پژوهش کیفی در برنامه ریزی شهری

 • مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری با استفاده از GIS و مدل های ارزیابی چندمعیاره (نمونه موردی: بخش چهاردانگه مازندران)

 • تعیین موقعیت بهینه فضایی مکانی مراکز نظامی با استفاده از منطق فازی (نمونه موردی: شهر همدان)

 • مکان گزینی بهینه فضای سبز شهری جهت خدمات رسانی مناسب با استفاده از تاپسیس و GIS نمونه موردی: منطقه 8 تهران

طرح‌های پژوهشی

 • تبیین و ارائه سناریوهای رشد کالبدی کلان‌شهرهای ایران، 1400 (طرح موظف)

 • تحلیل الگوی رشد شهری و تعیین جهات بهینه با رویکرد چیدمان فضا (مطالعه موردی: شهر بیرجند)، 1400 (دانشگاه بزرگمهر قائنات)

 • سناریونگاری پیشران ها و بازیگران کلیدی در بازآفرینی شهری پایدار با تاکید بر مدیریت میراث فرهنگی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)، 1400 (صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور)

 • ارزیابی و پهنه بندی مخاطرات محیطی در مناطق روستایی شهرستان اردبیل و ارائه راهکارها، 1396، (دانشگاه محقق اردبیلی)

 • تدوین چشم انداز بیست ساله توسعه شهر و برنامه پنج ساله شهرداری جویم، 1395، (شهرداری جویم استان فارس)

 • تدوین شاخص و استراتژی های دفاعی-امنیتی آمایش سرزمین در ایران (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح)، ‌1395

 • تدوین چشم انداز بیست ساله توسعه شهر و برنامه پنج ساله شهرداری فرخشهر،‌1393،‌ (شهرداری فرخشهر استان چهارمحال و بختیاری)

 • پهنه بندی محیطی معیشتی روستاهای استان تهران (پژوهشکده مطالعات توسعه)، 1391

 • غنی سازی اطلاعات جغرافیایی نواحی تهران – POI (شهرداری منطقه 12 تهران)،‌1390

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۴۰۱