آثار چاپ‌شده

تصویر جلدعنواننگارنده
 
13.jpgگ‍اه‌ش‍م‍ار ع‍ل‍م‌ 1: س‍ال‌ش‍م‍ار روی‍داده‍ای‌ ت‍اری‍خ‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌، از ده‌ه‍زار س‍ال‌ پ‍ی‍ش‌ از م‍ی‍لاد ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌م‍ح‍م‍درض‍ا اف‍ض‍ل‍ی‌... [و دی‍گ‍ران‌]؛
10.jpgگ‍اه‍ش‍م‍اری‌ ای‍ران‍ی‌ (ادام‍ه‌ گ‍اه‍ش‍م‍اری‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ س‍ه‌ه‍زار س‍ال‍ی) ب‍رای‌ ۵۴۲۱ س‍ال‌اح‍م‍د ب‍ی‍رش‍ک‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ س‍ه‍ی‍لا ش‍م‍س‌ال‍ل‍ه‌
22.jpgگ‍اه‍ش‍م‍اری‌ در ت‍م‍دن‌ ای‍ران‍ی‌ و تمدن م‍س‍ی‍ح‍ی‌ (م‍دخ‍ل‍ی‌ ب‍ر گ‍ف‍ت‌ و گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا)اح‍م‍د ب‍ی‍رش‍ک‌
9.jpgگ‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍رای‌ ت‍اری‍خ‌اح‍م‍د ب‍ی‍رش‍ک‌
1.jpgگ‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ س‍ه‌ه‍زارس‍ال‍ه‌: از ۱۲۶۰-تا ۲۰۰۰ ایرانی، از ۱ تا ۲۰۶۲ هجری قمری، از ۶۳۹-تا ۲۶۲۱ میلادیاح‍م‍د ب‍ی‍رش‍ک‌
61.jpg‏‫دانشنامه فشرده پپتیدها‮‬‏‫آندیا نعمتی، جعفر عطارقراملكی، مهلا آرین‌پور
41.jpg‏‫مجموعه مقاله‌های اولین همایش سراسری دانشنامه‌نویسی در ایران (گذشته، حال و آینده)برگزارکننده بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، ‏‫با همکاری بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی‏‫؛ دبیر علمی همایش منوچهر اکبری
نمایش ۸۱ تا ۸۷ مورد از کل ۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲