آثار چاپ‌شده

تصویر جلدعنواننگارنده
 
75.pngفرهنگ آنالیز عددی و محاسبۀ علمیحسن مجیدیان
76.jpgدانشنامه آزادگانزیر نظر شورای علمی دانشنامه آزادگان
77.pngدانشنامه عصب-روان شناسی زبانمهلا آرین پور
78.jpgخلاصه مقالات همایش مجازی ابعاد انسانی- اجتماعی مسئله کرونا در ایران-
81.jpgدانشنامه آموزش‌های علمی- کاربردیزیر نظر شورای علمی دانشنامه آموزش‌های علمی- کاربردی
82.jpgدایرة‌المعارف آموزش عالیزیر نظر شورای علمی دایرة‌المعارف آموزش‌عالی
83.jpgدانشنامه مطالعات بین‌المللی ورزشی (دوجلدی)زیر نظر گروه مترجمان
نمایش ۸۱ تا ۸۷ مورد از کل ۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲