آثار چاپ‌شده

تصویر جلدعنواننگارنده
 
69.jpgفرهنگ مدیریت منابع طبیعی‏‫حسین ش‍ع‍ب‍ان‍ع‍ل‍ی‌‌ف‍م‍ی‌، با همکاری سیده‌مرضیه رازقی
7.jpgدای‍رةال‍م‍ع‍ارف‌، ب‍ازت‍اب‍ی‌ از ع‍ال‍م‌ ک‍ب‍ی‍ر: ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ دای‍رةال‍م‍ع‍ارف‌ن‍وی‍س‍ی‌ در ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌م‍ه‍ش‍ی‍د م‍ش‍ی‍ری‌، ن‍ادرق‍ل‍ی‌ ق‍ورچ‍ی‍ان‌
70.jpgدانشنامه ریاضی (جلد 3)زیر نظر شورای علمی دانشنامه ریاضی
71.jpgدانشنامه‌ی مهندسی کشاورزی، غذا و زیستی (جلد 1)زیر نظر بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران
72.jpgدانشنامه‌ی مهندسی کشاورزی، غذا و زیستی (جلد 2)-
73.jpgفرهنگ ارزیابی کیفیت در آموزش عالیسیدیوسف حجازی
74.pngفرهنگ اجمالی مصوّر معماری اسلامی ایرانمریم کامیار
741.jpgدانشنامه ریاضی (جلد 4)زیر نظر شورای علمی دانشنامه ریاضی
75.pngفرهنگ آنالیز عددی و محاسبۀ علمیحسن مجیدیان
76.jpgدانشنامه آزادگانزیر نظر شورای علمی دانشنامه آزادگان
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲