آثار چاپ‌شده

تصویر جلدعنواننگارنده
 
51.jpgراهنمای بیماری‌های طیور (چاپ اول)دكتر محمدحسن بزرگمهری فرد، دكتر ریما مرشد، دكتر حسین حسینی
52.jpgکتاب‌شناسی موضوعی ویرایشاصغر اسمعیلی
53.jpgدانشنامه پزشکیزیر نظر شورای علمی پزشکی
54.jpgدانشنامه دانشنامه‌هااصغر اسمعیلی
55.jpgدانشنامه ریاضی (جلد 2)زیر نظر شورای علمی دانشنامه ریاضی
56.jpgادبیات فرانسه (نویسندگان، شاعران، مکاتب، اصطلاحات)زینب مشتاقی
57.jpgدانشنامه ادبیات جهان (جلد 1)محسن بهلولی فسخودی ، زینب مشتاقی ، علیرضا رضایت ، فرشته آهنگری ، مهلا آرین پور ، مسعود امیرخانی ، اصغر اسمعیلی، مرتضی عباسی ، محمدعلی سلمانی ندوشن، فرهاد دیناری ، مریم علی نژاد
58.jpgدانشنامه ادبیات جهان (جلد 2)اصغر اسمعیلی ، فرهاد دیناری، مسعود امیرخانی، زینب مشتاقی، مریم علی نژاد، مهلا آرین پور، مرتضی عباسی، فرشته آهنگری، كمال پولادی، محمدعلی سلمانی ندوشن، وحید قهرمان
59.jpgدانشنامه خلیج‌ فارس (جلد 1)زیرنظر شورای علمی دانشنامه خلیج‌فارس
6.jpgاز دم‌ ص‍ب‍ح‌ ازل‌ ت‍ا آخ‍ر ش‍ام‌اب‍د: (ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ه‍ان‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ آغ‍از و ان‍ج‍ام‌ ج‍ه‍ان‌)م‍وس‍ی‌ اک‍رم‍ی‌
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲