آثار چاپ‌شده

تصویر جلدعنواننگارنده
 
76.jpgدانشنامه آزادگانزیر نظر شورای علمی دانشنامه آزادگان
81.jpgدانشنامه آموزش‌های علمی- کاربردیزیر نظر شورای علمی دانشنامه آموزش‌های علمی- کاربردی
37.jpgدانشنامه ریاضی (جلد 1)زیر نظر شورای علمی دانشنامه ریاضی
55.jpgدانشنامه ریاضی (جلد 2)زیر نظر شورای علمی دانشنامه ریاضی
70.jpgدانشنامه ریاضی (جلد 3)زیر نظر شورای علمی دانشنامه ریاضی
741.jpgدانشنامه ریاضی (جلد 4)زیر نظر شورای علمی دانشنامه ریاضی
82.jpgدایرة‌المعارف آموزش عالیزیر نظر شورای علمی دایرة‌المعارف آموزش‌عالی
53.jpgدانشنامه پزشکیزیر نظر شورای علمی پزشکی
83.jpgدانشنامه مطالعات بین‌المللی ورزشی (دوجلدی)زیر نظر گروه مترجمان
59.jpgدانشنامه خلیج‌ فارس (جلد 1)زیرنظر شورای علمی دانشنامه خلیج‌فارس
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲