آثار چاپ‌شده

تصویر جلدعنواننگارنده
 
33.jpgدانشنامه‌های الکترونیکیمسعود رضایی
34.jpgدانشنامه کارآفرینی (جلد 1)زیر نظر شورای علمی دانشنامه
35.jpgدانشنامه کارآفرینی (جلد 2)زیر نظر شورای علمی دانشنامه
36.jpgتاریخ پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی‏‫ (جلد 1)-
37.jpgدانشنامه ریاضی (جلد 1)زیر نظر شورای علمی دانشنامه ریاضی
38.jpgتاریخ پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی‏‫ (جلد 2)-
39.jpgتاریخ پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی‏‫ (جلد 3)مرتضی ثاقب فر، دكتر علی پزشكپور مستشفی، فیروزه دیلمقانی
4.jpgواژه‌ن‍ام‍ه‌ ک‍ی‍ه‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌م‍وس‍ی‌ اک‍رم‍ی‌
40.jpgواژه‌نامه آموزش عالی: فارسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسیاصغر اسمعیلی، عربعلی رضائی
41.jpg‏‫مجموعه مقاله‌های اولین همایش سراسری دانشنامه‌نویسی در ایران (گذشته، حال و آینده)برگزارکننده بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، ‏‫با همکاری بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی‏‫؛ دبیر علمی همایش منوچهر اکبری
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲