آثار چاپ‌شده

تصویر جلدعنواننگارنده
 
25.jpgدان‍ش‍ن‍ام‍ه‌‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ (جلد 3)م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌ اب‍وک‍اظم‍ی‌
26.jpgدان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ پ‍رن‍دگ‍ان‌: "ک‍ل‍ی‍ات‌ و اق‍ل‍ی‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌" (ه‍م‍راه‌ ب‍ا ف‍ه‍رس‍ت‌ ت‍ی‍ره‌ه‍ای‌ پ‍رن‍دگ‍ان‌ ج‍ه‍ان‌ و ف‍ه‍رس‍ت‌ گ‍ون‍ه‌ه‍ای‌ پ‍رن‍دگ‍ان‌ ای‍ران‌) (ویراست دوم)علی ادهمی‌میرحسینی؛ با همکاری محمداسمعیل اعتماد...[و دیگران]
27.jpgدانشنامه زیست‌فناوری و ژنتیک (جلد 1)شورای علمی محمدحسین صنعتی...[و دیگران]
28.jpgدانشنامه زیست‌فناوری و ژنتیک (جلد 2)شورای علمی محمدحسین صنعتی...[و دیگران]
29.jpgدانشنامه مدیریت شهری و روستاییعباس سعیدی و دیگران
3.jpgزن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍وران‌ (جلد 3)اح‍م‍د آرام‌... [و دی‍گ‍ران‌]
30.jpgدان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ه‍ا و م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ (ویراست دوم)ع‍ل‍ی‌ اح‍س‍ان‌ ح‍ی‍دری‌، ن‍س‍ی‍م‌ زارع‌ن‍ژاد، ش‍ه‍ی‍ار پ‍اش‍ای‍ی‌
31.jpgزن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍وران‌ (جلد 4)اح‍م‍د آرام‌... [و دی‍گ‍ران‌]
32.pngواژه‌نامه ریاضی: فارسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسی، نام‌نامهشورای علمی ریاضی
321.jpgشهرستان شمیرانعلی‌اکبر محمودیان، هوشنگ قاسمی، با همکاری غلامرضا هوشمند فینی ...[ ودیگران]
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲