آثار چاپ‌شده

تصویر جلدعنواننگارنده
 
22.jpgگ‍اه‍ش‍م‍اری‌ در ت‍م‍دن‌ ای‍ران‍ی‌ و تمدن م‍س‍ی‍ح‍ی‌ (م‍دخ‍ل‍ی‌ ب‍ر گ‍ف‍ت‌ و گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا)اح‍م‍د ب‍ی‍رش‍ک‌
10.jpgگ‍اه‍ش‍م‍اری‌ ای‍ران‍ی‌ (ادام‍ه‌ گ‍اه‍ش‍م‍اری‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ س‍ه‌ه‍زار س‍ال‍ی) ب‍رای‌ ۵۴۲۱ س‍ال‌اح‍م‍د ب‍ی‍رش‍ک‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ س‍ه‍ی‍لا ش‍م‍س‌ال‍ل‍ه‌
52.jpgکتاب‌شناسی موضوعی ویرایشاصغر اسمعیلی
54.jpgدانشنامه دانشنامه‌هااصغر اسمعیلی
58.jpgدانشنامه ادبیات جهان (جلد 2)اصغر اسمعیلی ، فرهاد دیناری، مسعود امیرخانی، زینب مشتاقی، مریم علی نژاد، مهلا آرین پور، مرتضی عباسی، فرشته آهنگری، كمال پولادی، محمدعلی سلمانی ندوشن، وحید قهرمان
40.jpgواژه‌نامه آموزش عالی: فارسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسیاصغر اسمعیلی، عربعلی رضائی
48.jpgچهره‌های نامدار آندلسبا همکاری بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، دانشگاه ادیان و مذاهب و موسسه مطالعات و پژوهش‌های تاریخ خاورمیانه
41.jpg‏‫مجموعه مقاله‌های اولین همایش سراسری دانشنامه‌نویسی در ایران (گذشته، حال و آینده)برگزارکننده بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، ‏‫با همکاری بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی‏‫؛ دبیر علمی همایش منوچهر اکبری
2.jpgخ‍لاص‍ه‌ زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍م‍ن‍دان‌بی‍رش‍ک‌، ب‍ه‍روز [ص‍ح‍ی‍ح‌: ب‍ه‍روز ب‍ی‍رش‍ک‌ ... و دی‍گ‍ران‌]
23.jpgدان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ب‍ه‌ س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌ آذرم‍ی‍دخ‍ت‌ خ‍ی‍ران‍دی‍ش‌، ع‍ل‍ی‌ اح‍س‍ان‌ ح‍ی‍دری‌؛ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ و م‍ت‍رج‍م‍ان‌ آذرم‍ی‍دخ‍ت‌ خ‍ی‍ران‍دی‍ش‌ ...[ودی‍گ‍ران‌]
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲