آثار چاپ‌شده

تصویر جلدعنواننگارنده
 
74.pngفرهنگ اجمالی مصوّر معماری اسلامی ایرانمریم کامیار
73.jpgفرهنگ ارزیابی کیفیت در آموزش عالیسیدیوسف حجازی
72.jpgدانشنامه‌ی مهندسی کشاورزی، غذا و زیستی (جلد 2)-
71.jpgدانشنامه‌ی مهندسی کشاورزی، غذا و زیستی (جلد 1)زیر نظر بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران
70.jpgدانشنامه ریاضی (جلد 3)زیر نظر شورای علمی دانشنامه ریاضی
7.jpgدای‍رةال‍م‍ع‍ارف‌، ب‍ازت‍اب‍ی‌ از ع‍ال‍م‌ ک‍ب‍ی‍ر: ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ دای‍رةال‍م‍ع‍ارف‌ن‍وی‍س‍ی‌ در ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌م‍ه‍ش‍ی‍د م‍ش‍ی‍ری‌، ن‍ادرق‍ل‍ی‌ ق‍ورچ‍ی‍ان‌
69.jpgفرهنگ مدیریت منابع طبیعی‏‫حسین ش‍ع‍ب‍ان‍ع‍ل‍ی‌‌ف‍م‍ی‌، با همکاری سیده‌مرضیه رازقی
68.jpgدانشنامه کسب‌ و کار خانگیزیر نظر بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، شورای علمی دانشنامه كسب و كار خانگی
67.jpgتاریخ پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی‏‫ (جلد 8)مرتضی ثاقب فر، سولماز مدرس، فرحناز خسروی
66.jpgراهنمای بیماری‌های طیور (چاپ دوم)دكتر محمدحسن بزرگمهری فرد، دكتر ریما مرشد، دكتر حسین حسینی
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲