آثار چاپ‌شده

تصویر جلدعنواننگارنده
 
9.jpgگ‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍رای‌ ت‍اری‍خ‌اح‍م‍د ب‍ی‍رش‍ک‌
83.jpgدانشنامه مطالعات بین‌المللی ورزشی (دوجلدی)زیر نظر گروه مترجمان
82.jpgدایرة‌المعارف آموزش عالیزیر نظر شورای علمی دایرة‌المعارف آموزش‌عالی
81.jpgدانشنامه آموزش‌های علمی- کاربردیزیر نظر شورای علمی دانشنامه آموزش‌های علمی- کاربردی
8.jpgروان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ورزش‍ی‌ (م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌)م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ واع‍ظ م‍وس‍وی‌
78.jpgخلاصه مقالات همایش مجازی ابعاد انسانی- اجتماعی مسئله کرونا در ایران-
77.pngدانشنامه عصب-روان شناسی زبانمهلا آرین پور
76.jpgدانشنامه آزادگانزیر نظر شورای علمی دانشنامه آزادگان
75.pngفرهنگ آنالیز عددی و محاسبۀ علمیحسن مجیدیان
741.jpgدانشنامه ریاضی (جلد 4)زیر نظر شورای علمی دانشنامه ریاضی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲