گروه ارتباطات علم و فناوری

تعداد بازدید:۱۷۹

برنامه و چشم انداز گروه پژوهشی ارتباطات علم و فناوری

تهیه کننده:

گروه ارتباطات علم وفناوری

مهرماه  1401ماهیت و اهمیت گروه پژوهشی ارتباطات علم و فناوری

گروه پژوهشی ارتباطات علم و فناوری در راستای شناخت مسائل و مشکلات ارتباط علم با حوزه کلی جامعه اعم از سیاست گذاران، حکمرانان، قانون گذاران، رسانه ها و عموم مردم تاسیس شده است. اساسا این حوزه مطالعاتی علاوه بر سواد و نگرش گروه های مختلف به موضوعات علمی، تفکر، درک و رفتار علمی را نیز مورد توجه دارد تا مبانی و بنیان های جامعه دانش بنیان را شناسایی و تحلیل کند. علاوه بر این، حوزه پژوهشی ارتباطات علم و فناوری با تمرکز بر رسانه ها و ارتباطات انسانی، اثرات و پیامدهای محتواهای رسانه ای بر ذهن و درک و آگاهی مخاطبان را تحلیل می کند و برای این منظور علاوه بر روش شناسای های رایج از فنون و روش های نوین نیز بهره می برد.
این رشته مطالعاتی، از سال 1979 در دانشگاه های مطرح جهان تدریس شده و امروزه آموزش و پژوهش در این حوزه موضوعی جاری در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی است. پژوهشکده مطالعات فرهنگی به دلیل متعدد به پژوهش در این عرصه تاکید دارد: (الف) اهمیت توجه به علم در ایران و نحوه استفاده از یافته های پژوهشی، موضوع نگرش، درک و آگاهی گروه های مختلف اجتماعی از علم (ب) فاصله سیاست گذاری، حکمرانی و صنایع از یافته های علمی، در جهان دانش بنیان شده معاصر، (ج) توسعه های رسانه ای که در تعامل بر مخاطبان بر ذهن و رفتار آنها از جمله کمیت و کیفیت ارتباطات، درک فرهنگی، ساخت معنا و غیره اثرگذار است
.

اهداف گروه پژوهشی ارتباطات علم و فناوری

گروه پژوهشی ارتباطات علم و فناوری به انجام پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در مورد تولیدکنندگان و توزیع کنندگان، فرآیند، محتوا، مخاطبان و ذینفعان و کانال و رسانه ها در زمینه علم و فناوری به انجام می پردازد. این گروه پژوهشی در راستای اهداف کلی پژوهشکده و در پیوند با مفاهیم بنیانی پژوهش تعیین شده در پژوهشکده فعالیت می کند. با این توضیح هدف اصلی و اهداف فرعی این گروه به شرح زیرند:

هدف اصلی: گسترش و ایفای نقش در توسعه مفاهیم نظری و پژوهش های تجربی در حوزه ارتباطات و مطالعات فرهنگی

1- شناخت و تبین ویژگی های متون مختلف در ارتباطات عمومی علم و فناوری

2- شناخت و تبین نقش اشکال مختلف انتقال محتوای علمی در تغییرات نگرش، فهم و رفتار مخاطبان

3- شناخت و تبین شیوه های کارامد در کارزارها و فنون اقناع

4- مطالعه کنش ها و واکنش های گروه های دانشی مختلف

5- شناخت الگوهای ارتباطی- فرهنگی اتمسفر علم و فناوری در کشور

6- روابط عمومی و برند سازی دانشگاه ها و موسسات علمی

زمینه ها و محورهای مطالعاتی و آموزشی گروه پژوهشی علم و فناوری

ارتباطات سلامت

ارتباطات مخاطره و بحران

ارتباطات محیط زیست

ارتباطات و دیپلماسی علم

رسانه و علوم شناختی

برنامه ها:

1-تعریف و انجام پژوهش های مساله محور بنیادی، کابردی و توسعه ای مرتبط با ارتباطات علم و فناوری به ویژه محورهای مطالعاتی گروه پژوهشی

2- برگزاری نشست های علمی و تخصصی و سمینارهای  

3- تدوین گزارش های راهبردی و توصیه های  سیاستی  و ارسال آن برای سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی مرتبط با موضوعات و دغدغه ها و تولیدات علمی و پژوهشی گروه

4- تاسیس رشته های تحصیلی مرتبط

5- تقویت همکاری تیمی و انجام مطالعات و پژوهش های گروهی مشترک در قالب طرح های ج پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

6-  همکاری های علمی مشترک با موسسات علمی مختلف از قبیل ترجمه و تالیف کتاب، برگزاری همایش، انجام پژوهش و غیره

آخرین ویرایش۲۶ مهر ۱۴۰۱