گروه ارتباطات علم و فناوری

تعداد بازدید:۱۱۱۵

برنامه و چشم انداز

گروه پژوهشی ارتباطات علم و فناوری

تهیه کننده:

گروه ارتباطات علم وفناوری

 

ماده 1- ماهیت و اهمیت گروه پژوهشی ارتباطات علم و فناوری

 

گروه پژوهشی ارتباطات علم و فناوری در راستای شناخت مسائل و مشکلات ارتباط علم با حوزه کلی جامعه اعم از سیاستگذاران، حکمرانان، قانونگذاران، رسانه ها و عموم مردم تاسیس شده است.این حوزه مطالعاتی علاوه بر سواد و نگرش گروه های مختلف به موضوعات علمی، تفکر، درک و رفتار علمی را نیز مورد توجه دارد تا مبانی و بنیان های جامعه دانش بنیان را شناسایی و تحلیل کند. علاوه بر این، حوزه پژوهشی ارتباطات علم و فناوری با تمرکز بر رسانه ها و ارتباطات انسانی، اثرات و پیامدهای محتواهای رسانه ای بر ذهن، درک و آگاهی مخاطبان را تحلیل می کند و برای این منظور علاوه بر روش شناسی های رایج، از فنون و روش های نوین نیز بهره می برد.

این رشته مطالعاتی از سال 1979 در دانشگاه های مطرح جهان تدریس شده و امروزه یکی از حوزه های مهم مطالعاتی و آموزشی در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی است. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات به دلایل متعدد به مطالعه و پژوهش در این حوزه تاکید دارد:

الف- اهمیت توجه به علم در ایران و نحوه استفاده از یافته های پژوهشی، مقوله نگرس درک و آگاهی گروه های مختلف اجتماعی از علم

ب- فاصله سیاستگذاری، حکمرانی و صنعت از یافته های علمی در جهان دانش بنیان معاصر

ج- توسعه و نوآوری های رسانه ای و فناورانه که بر ذهن و رفتار مخاطبان و کیفیت ارتباطات، درک فرهنگی، ساخت معنا و نظایر آن اثر گذار است.

ماده 2- اهداف گروه :

الف- برنامه های مطالعاتی:

گروه پژوهشی ارتباطات علم و فناوری، به انجام پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در مورد تولیدکنندگان و توزیع کنندگان، فرآیند، محتوا، مخاطبان و ذینفعان و کانال و رسانه ها در زمینه علم و فناوری می پردازد. این گروه پژوهشی در راستای اهداف و سیاست های کلی پژوهشکده فعالیت می کند. برخی دیگر از اهداف گروه عبارت است از:

الف- برنامه ­های مطالعاتی

بلندمدت:

  • شناخت و تبیین نقش اشکال مختلف انتقال محتوای علمی در تغییرات نگرش، فهم و رفتار مخاطبان
  • مطالعه کنش ها و واکنش های گروه های دانشی مختلف
  • شناخت الگوهای ارتباطی- فرهنگی اکوسیستم علم و فناوری در کشور
  • پژوهش در مبانی مفهومی روابط عمومی های آکادمیک و برندسازی دانشگاه ها و موسسات علمی

کوتاه مدت:

  • شناخت و تبیین ویژگی های قالب ها و محتواها در ارتباطات عمومی علم و فناوری
  • شناخت و تبیین شیوه های کارآمد در کارزارهای علمی و فنون اقناع علمی

ب- برنامه های اجرایی

  • تعریف و انجام پژوهش های مساله محور بنیادی، کابردی و توسعه ای مرتبط با ارتباطات علم و فناوری به ویژه محورهای مطالعاتی گروه پژوهشی
  • تدوین و برگزاری نشست های علمی و تخصصی و سینمارهای خروجی محور(در قالب گزارش های راهبردی و توصیه های سیاستی یا مجموعه مقالات و ارسال آن برای سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی مرتبط با موضوعات و دغدغه ها و تولیدات علمی و پژوهشی گروه
  • انجام برنامه علمی و پژوهشی و همکاری های علمی مشترک با دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
  •  ایجاد یک ارتباط تعاملی با جامعه هدف از طریق ارائه داده‌ها، گزارش‌ها و گفتگوهای شفاف، جامع، مستند، متقن، مستدل، تحلیلی و آینده‌نگرانه

ماده 3- زمینه های مطالعاتی

ارتباطات سلامت

ارتباطات مخاطره و بحران

ارتباطات محیط زیست

ارتباطات و دیپلماسی علم

رسانه و علوم شناختی

ماده ۴- ارکان و تشکیلات گروه

گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی از ارکان زیر تشکیل شده است:

1مدیر گروه

2اعضاء هیات علمی گروه

3کارشناس پژوهش یا دستیار پژوهشی گروه

ماده ۵- وظایف و اختیارات گروه

1پژوهش و مطالعه در زمینه‌های موضوعی مذکور در ماده 3؛

2تدوین خط مشی و برنامه‌های پژوهشی کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت گروه در دوره‌های زمانی مشخص؛

3ایجاد ارتباط علمی با سایر گروه‌ها و انجمن‌های علمی در داخل و خارج از پژوهشگاه و در سطوح ملی و بین‌المللی؛

4نیازسنجی و پروژه‌یابی در چارچوب اهداف و زمینه‌های فعالیت گروه و مقررات پژوهشکده و پژوهشگاه؛

5همفکری و پیشنهاد برنامه‌هایی برای ارتقاء سطح علمی و کیفی اعضاء گروه؛

6تصویب و انجام  مطالعات و پژوهش‌های فردی و گروهی مشترک

7انجام موارد ارجاعی از سوی رئیس پژوهشکده و پژوهشگاه.

ماده ۶ ـ کلیات

این برنامه در 6 ماده به تصویب شورای گروه و در تاریخ 13/10/1401 به تصویب شورای پژوهشکده رسید و پس از تصویب لازم الاجراست.

 

 

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۴۰۱