احمد شاکری

تعداد بازدید:۳۶۳۹

  رزومه در سیماپ 
   

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها
    
   
 

         

اطلاعات فردی

 • نام و نام خانوادگی: احمد شاکری
 • مرتبه علمی: استادیار، گروه مطالعات فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات
 • نشانی الکترونیکی:   a.shakeri@ihcs.ac.ir

سوابق تحصیلی

عنوان رساله: «گفتمان بازگشت در آثار جلال‌آل‌احمد» (مطالعه تطبیقی آثار)

 • کارشناسی‌ارشد ادبیات‌تطبیقی؛ گرایش: بازنمایی متون کهن در قرن بیست‌ویک، دانشگاه لیموژ فرانسه، ۲۰۰۹.
 • کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز، ۱۳۸۴.

حوزه‌های مطالعاتی

 • مطالعات تطبیقی و بینارشته‌ای
 • جغرافیای فرهنگی و بازنمایی فضاهای انسانی و شهری
 • نقد جغرافیایی و نقد زیست‌محیطی
 • ارتباطات شهری

فعالیت‌های علمی و پژوهشی

 • طرح پژوهشی جاری: ترجمه کتاب مطالعات پسا استعماری: مفاهیم کلیدی (از مجموعه راهنماهای کلیدی راتلج)
 • طرح پژوهشی: ترسیم جغرافیای فرهنگی در دو رمان «رهش» و «استانبول» با رویکرد نقد جغرافیایی.
 • فرصت مطالعاتی در جامعه و صعنت، فرهنگستان هنر، 1400.
 • فرصت مطالعاتی پست‌دکتری مطالعات فرهنگی- ادبی، دانشگاه پاریس 13.
 • فرصت مطالعاتی، مرکز مطالعات خاورنزدیک و خاورمیانه (CNMS)، دانشگاه فیلیپ ماربورگ آلمان.
 • پژوهشگر مدعو، EHIC (مرکز فضاهای انسانی و تعاملات فرهنگی)، دانشگاه لیموژ.
 • پژوهشگر مهمان، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه (IMESS)، گروه سیاست خارجی و مسائل خاورمیانه، تهران.
 • مشاور و پژوهشگر، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1396 ـ 1398.
 • مجری طرح و مشاور باغ کتاب تهران و موسسه نشر شهر شهرداری تهران، 1395 ـ 1396.
 • مشاور و مجری طرح دبیرخانه «ارتقای کیفیت محصولات فرهنگی»، مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، 1396.
 • دبیر علمی همایش «روایت شهرها، شهر روایت‌ها»، فرهنگستان هنر با مشارکت نهادهای همکار، 1401.
 • دبیر علمی همایش «روایت موزه»، موزه فرش ایران با مشارکت حلقه نشانه‌شناسی تهران، 1401.
 • دبیر علمی همایش «فرش ایرانی: گذشته، حال و آینده»، موزه فرش ایران، 1401.
 • دبیر علمی کارگاه «ادبیات کودک و ظرفیت‌های حوزه نشر»، مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، 1396.
 • مقاله‌های ارائه شده در مجامع علمی
 • «از پژوهش تا صنعت؛ چالش‌های نشر از منظر مطالعات فرهنگی»، دانشگاه علم و فرهنگ و سازمان جهاد دانشگاهی، تیر 1401.
 • «از شهر موزه تا خانه موزه»، موزه فرش ایران، اردیبهشت 1401.
  • « De la maison à la ville : Espace Sociale en transition à Téhéran », Congrès Association Française de Sémiotique (AFS) 2022, Université de Limoges, Avril 2022.
 • «خانه ـ موزه به مثابه ابژه هنری»، همایش «هنر و ابژه: رویکرد نشانه شناختی»، فرهنگستان هنر، اسفند 1400.
 • «نقد جغرافیایی: از نظریه تا عمل»، سمپوزیوم علمی «هنر تطبیقی، تطبیق هنری»، دانشگاه سوره با مشارکت انجمن هنر و ادبیات تطبیقی ایران، اسفند 1400.
  • « La cartographie des expériences littéraires : du cadre aux codes géographiques dans les romans de la route de la soie », Université de Montpellier 3, Novembre 2021.
 • «مفهوم شهر از منظر نقد جغرافیایی: رابطه تفکر میان فرهنگی و رویکرد نقد ادبی»، همایش بین‌المللی «ادبیات و تفکر میان فرهنگی»، آذر 1400.
 • «کرونا و بحران روایت»، همایش بین‌المللی «ادبیات در روزگار کرونا»، خانه کتاب و ادبیات ایران، خرداد 1400.
 • «جغرافیای ترجمه و چالش‌ها در ادبیات جهانی»، نخستین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نشر: ترجمه و توسعه فرهنگی، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی و دانشگاه علم و فرهنگ، اردیبهشت 1400.
 • « Le Je comme un espace du Jeu», Rencontres autour du jeu 2019: le GIS «Jeu et Sociétés», Université Paris-Sorbonne, Octobre 2019.
 • « Environnement culturel et les descriptions littéraires: Représentation de Téhéran à travers la littérature contemporaine iranienne », 3ème Congrès des études sur le Moyen Orient et les mondes musulmanes, Université Paris-Sorbonne I, Juillet 2019.
 • « Narrating Time and Space in Iranian Female Writers », Workshop "Modern and Contemporary Persian Literature: Genres and Representations", University of Marburg, Germany, Juin 2018.
 • «فهم جنبش‌های اجتماعی از منظر سازمان فضایی شهر»، انجمن علوم سیاسی ایران، خانه اندیشمندان علوم انسانی، دی 1394.
 • «از نقد جغرافیایی تا نقد زیست محیطی؛ بررسی دو رویکرد نقد ادبی و کاربرد آن‌ها در مطالعات میان‌رشته‌ای»، دومین همایش ادبیات تطبیقی (ادبیات و فلسفه)، دانشگاه شهیدبهشتی تهران، اردیبهشت ۱۳۹۳.
 • « From Image to Reality: Society through Literary Discourse », The IV International Colloquium of PhD students of CES: Dialoguing with the Times and Places (s) World (s), University of Coimbra, Portugal, December 2013.
 • « Rencontre de l’Occident et l’Orient dans les récits de voyages d’André Gide et de Djalâl Al Ahmad », XXème Congrès de l’Association Internationale de Littérature Comparée (AILC/ICLA), Université Paris-Sorbonne, Juillet 2013.
 • « Women, Time and Space », International Conference of Gender Studies and the Expanding Horizons of Inter/Trans-Culturality, Centre of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies, School of Language, Literature and Culture Studies, Jawaharlal Nehru University (JNU), New Delhi, India, March 2013.
 • «رسانه به مثابه آینه جامعه: بررسی نظام نشانه معنا شناختی برنامه نود»، همایش نشانه‌شناسی اجتماعی، مرکز دائره‌المعارف اسلامی، اسفند ۱۳۹۱.
 • « Le discours du retour, la transformation du discours », Colloque International sur Travailler l’interculturel, Développer le social; recherche interculturelles et développement social, Association international pour la Recherche Interculturelle (ARIC) et Centre d’études françaises et francophones de l’Université Jawaharlal Nehru (JNU), New Delhi, Inde, Decembre 2012.
 • «شهر به‌مثابه متن؛ خوانشی تلفیقی از داستان تهران به بهانه سوم شخص غائب»، سمینار بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات، با مشارکت سازمان زیباسازی شهرداری تهران و خانه هنرمندان ایران، تیر ۱۳۹۱.
 • «رویکرد اکوکریتیک به متن؛ خوانشی تطبیقی از بازنمایی تهران و پاریس در دو اثر»، همایش ادبیات تطبیقی و چشم اندازهای آن در دهه کنونی، دانشگاه شهید بهشتی، خرداد ۱۳۹۱.
 • «نشانه‌شناسی روایت و بازگشت در دگرگونی اثر میشل بوتور و کتاب ویران اثر ابوتراب خسروی»، دومین همایش ملی نقد ادبی ایران: نشانه‌شناسی ادبیات، دانشگاه تربیت مدرس، اسفند ۱۳۹۰.
 • «گفتمان بازگشت؛ دگردیسی گفتمان»، همایش هویت اسلامی و جهانی شدن، موسسه مطالعات ملی با مشارکت مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، بهمن ۱۳۹۰.
 • « La Tradition et la modernité à travers des nouvelles Persanes », 7th European Conference of Iranian Studies (ECIS7), Cracovie, Pologne, Septembre 2011.
 • « A Comparative Study about the Genesis of Persian Modern Literature: Jamalzadeh's Novels», ACLA, Simon Fraser University, Vancouver, Canada, April 2011.
 • مقاله‌های علمی، سخنرانی‌ها و یادداشت‌ها
 • گردآوری مجموعه مقالات همایش «روایت شهرها، شهر روایت‌ها»، فرهنگستان هنر (در حال چاپ).
 • گردآوری مجموعه مقالات «روایت موزه، روایت فرش»، موزه فرش ایران (در حال چاپ).
 • «روایت شهر در ژئوکریتیک؛ مطالعه موردی رمان ره‌ش»، دوفصلنامه روایت‌شناسی (پذیرفته شده).
 • «خانه ـ موزه به مثابه ابژه هنری»، فصلنامه گلستان هنر (پذیرفته شده).
 • «آناتومی ارتباطات شهری: از شهرخوانی تا شهرنویسی»، فصلنامه پژوهش‌های هنر (پذیرفته شده).
 • « Le discours du retour, la transformation du discours », in Développement sociale et Interculturalité : Un regard Croisé, sous la direction d’Abhijit Karkun et Élaine Costa-Fernandez, Paris, L’Harmattan, 2014, p.179-189.
 • «شهر به‌مثابه متن؛ خوانشی تلفیقی از داستان تهران به بهانه سوم شخص غائب»، مجموعه مقالات سمینار بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات، نشر شهر تهران، صص 215 ـ 234، مرداد ۱۳۹۲.
 • «خانه ایرانی: گم‌شده بی‌جانشین»، ماهنامه آزما، شماره 131، مرداد 1397.
 • «فرش خوانی: دنیاهای موازی در فضای روایی فرش»، موزه فرش ایران، خرداد 1401.
 • «آینده کتاب کودک ایران»، سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با مشارکت انجمن ناشران کتاب کودک و نوجوان، اردیبهشت 1401.
 • «جایگاه نشر و کتب دانشگاهی در دیپلماسی علمی»، سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با مشارکت انجمن ناشران دانشگاهی، اردیبهشت 1401.
 • «آسیب‌شناسی ترجمه در کتاب‌های دانشگاهی»، سی و سومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با مشارکت انجمن ناشران دانشگاهی، اردیبهشت 1401.
 • «مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو» از سری نشست‌های تخصصی توسعه فضاهای فرهنگی در جهان امروز، موسسه کمک به فرهنگ و هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهمن 1400.
 • «دیپلماسی کتب هنری»، نشست تخصصی «دیپلماسی هنر»، فرهنگستان هنر، بهمن 1400.
 • «استانداردهای نشر کتاب کودک (بایدها و نبایدها)»، دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، بهمن 1400.
 • «پژوهش‌های نشر از منظر مطالعات فرهنگی»، نشست تخصصی «پژوهش در ارتباطات و مطالعات فرهنگی»، آذر 1400.
 • «جایگاه موزه شهر در روایت شهری»، نشست تخصصی «شهر به روایت موزه»، مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، آذر 1400.
 • «خاطره و واقعه از منظر نقد جغرافیایی»، نشست تخصصی «از خاطره نگاری تا واقعه نگاری»، شهریور 1400.
 • «مطالعات فرهنگی و صنعت نشر»، مطالعات فرهنگی و صنعت نشر، خرداد 1400.
 • «مطالعات فرهنگی در میدان‌های متعدد»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اردیبهشت 1400.
 • «ارتقا فرهنگ کتابخوانی در ایران؛ مقایسه تطبیقی با دیگر کشورها»، بیست و هشتمین دوره هفته کتاب و با مشارکت دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، آبان 1399.
 • «آینده نشر در حوزه دیجیتال»، به همت مرکز نشر دانشگاهی و انجمن ناشران دانشگاهی، نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار، آذر 1398.
 • «دانشگاه در گفت‌وگو»، دانشگاه زبان و تمدن‌های شرقی اینالکو، پاریس، مارس 2018.
 • «داستان به روایت نویسنده»، خانه فرهنگ ایران و رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در پاریس، مارس 2018.
 • «بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌ها در ایران و فرانسه»، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دی 1397.
 • «ادبیات معاصر ایران در دهه اخیر»، نمایشگاه کتاب پاریس، مارس 2017.
 • «مطالعات میان‌رشته‌ای در هنر»، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، شهریور 1395.
 • «هنرهای ایرانی‌ـ‌اسلامی»، نقدی بر کتاب آرایه‌ها در هنرهای اسلامی، دبیرخانه جشنواره فارابی، اردیبهشت 1395.
 • «میان‌رشته‌ای در ادبیات تطبیقی»، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، اردیبهشت 1395.
 • «از ادبیات ملی تا ادبیات جهانی: نقش ادبیات تطبیقی»، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، اردیبهشت 1395.
 • «ادبیات فارسی در عرصه جهانی‌شدن»، نمایشگاه کتاب پاریس، مارس 2016.
 • «نشر شعر در کشورهای حوزهٔ خلیج فارس»، نمایشگاه کتاب پاریس، مارس 2015.
 • دبیر نشست و سخنران در جلسات «تعاملات فرهنگی در ایران و فرانسه»، «نشر فرانسه در ادبیات جهانی»، «ادبیات ایران در فرآیند جهانی شدن»، «بررسی و نقد مطالعات میان‌رشته‌ای در ایران و جهان» و «بررسی کتاب قلعه‌ها و دژهای ایرانی»، سرای اهل قلم، بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، اردیبهشت 1394.
 • «ما و هنرهای اسلامی»، بزرگداشت پاتریک رینگنبرگ، کانون ادبیات فارسی، موقوفات ایرج افشار، اردیبهشت 1394.
 • «رمان شهری و بحران روایت»، سلسله نشست‌های «هنر و زندگی روزمره شهری»، خانه هنرمندان ایران و سازمان زیباسازی شهرتهران، بهمن 1393.
 • «تحول نشانه‌ها و روایت‌ها در ترسیم فضاهای نوین شهری»، کارگاه «آینده‌پژوهی مطالعات فرهنگی در شهر»، مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران، شهریور ۱۳۹۳.
 • دبیر علمی سلسله نشست‌های «فضاهای شهری و رویکردهای نقادانه ادبی»، سخنران نشست «روایت شهری»، خانه هنرمندان ایران، شهریور ۱۳۹۳.
 • دبیر و منتقد نشست نقد کتاب «سفرنگاره»، خانه کتاب، دی 1393.
 • دبیر و منتقد نشست نقد کتاب «نشانه‌ـ معناشناسی دیداری»، خانه کتاب، بهمن 1393.
 • دبیر و منتقد نشست «نشانه‌شناسی نگاه»، موسسه بهاران، بهمن 1393.
 • دبیر و سخنران نشست «رمان و زندگی روزمره شهری»، خانه هنرمندان ایران، بهمن 1393.
 • «درآمدی بر نقد زیست‌محیطی»، سایت انسان‌شناسی و فرهنگ، خرداد ۱۳۹۲.
 • «چرا ادبیات تطبیقی می‌خوانیم؟»، گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه شهید بهشتی، آبان ۱۳۸۹.
 • «مطالعه تطبیقی ترجمه‌های انگلیسی و فرانسه رباعیات خیام»، دانشگاه لیموژ فرانسه، آوریل ۲۰۰۹.
 • ترجمه «نقدی بر رمان عاشقانه اورلین اثر لویی آراگون»، پاتریس بولون، مجله نافه، شماره ۳۳، دی ۱۳۸۵.

فعالیت‌های اجرایی

 • کتابدار، کتابخانه ادبیات مدرن و تطبیقی دانشگاه لیموژ فرانسه، 2012 ـ 2013.

                                                                                                                               

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۴۰۱