اعضای گروه مطالعات فرهنگی

تعداد بازدید:۴۶۳۶
دکتر احمد شاکری

عضو هیات علمی

پست الکترونیک

a.shakeri@ihcs.ac.ir

  مشاهده رزومه

آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۴۰۲