اعضای گروه ارتباطات، فرهنگ و سیاست

تعداد بازدید:۴۱۸۳

دکتر بشیر معتمدی

عضو هیات علمی

پست الکترونیک

motamedibashir@yahoo.com

مشاهده رزومه

دکتر معصومه تقی زادگان

مدیر گروه

پست الکترونیک

taghizadegan.km@gmail.com

 

مشاهده رزومه

آخرین ویرایش۰۵ شهریور ۱۴۰۲