اعضای گروه ارتباطات و علم و فناوری

تعداد بازدید:۴۱۹۵

 

دکتر سیده زهرا اجاق

رئیس پژوهشکده

پست الکترونیک

zahraojagh1979@gmail.com

 

مشاهده رزومه

 

دکتر منصور ساعی

مدیر گروه

پست الکترونیک

msaei58@gmail.com

 

مشاهده رزومه

 

دکتر داود مهرابی

عضو هیات علمی

پست الکترونیک

davood.mehrabi@yahoo.com

 

مشاهده رزومه

آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۴۰۱