بشیر معتمدی

تعداد بازدید:۳۵۲۴

  رزومه در سیماپ   
 

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها
    
    
 

باسمه تعالی

 

متولد: 1356

ایمیل:             motamedibashir@yahoo.com

                        b.motamedi@ihcs.ac.ir

 

سوابق تحصیلی:

 • دیپلم ریاضی فیزیک از مدرسه نیکان. (1374)
 • مهندسی مکانیک دانشگاه تهران. (نیمه تمام)
 • کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران (1379- 1383)
 • کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی - دانشگاه تهران (1383-1386)
 • دکترای علوم ارتباطات اجتماعی- دانشگاه تهران (1389- 1395) 

فعالیتهای علمی پژوهشی:

الف) پایان نامه کارشناسی ارشد:

 • بررسی نظام تولید برنامه ­­های دینی تلویزیون در سازمان صدا و سیما (1386)

ب) رساله دکتری:

 • تعامل دین و تصویر در سه دهه برنامه های دینی تلویزیون ایران (1395)

کتاب:

 • راهنمای کاربردی مسابقات مناظره دانشجویان ایران مدلISDC   (1395)، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.

(مهدی عنبری، مائده صالحی،  بشیر معتمدی، سعید بابایی، مهدیه شاه نظری) 

 • صداهایی که شنیده نشد: چالشهای انقلاب اسلامی در دهه پنجم  (به کوشش بشیر معتمدی) (1399)، انتشارات نگارستان اندیشه، تهران، ایران.
 • دینِ تلویزیون: بررسی نظام تولید برنامه های دینی تلویزیون در سازمان صدا و سیما (1401)، انتشارات آرما، اصفهان، ایران.
 • درس گفتارهایی پیرامون: حقوق شهروندی، صلح و اخلاق (به کوشش بشیر معتمدی) (1402)، انتشارات سیمای شرق، تهران، ایران.

 

مقالات در کتاب :

«جریانات عرفی شدن در تولید برنامه های دینی تلویزیون» (مهدی منتظرقائم و بشیر معتمدی)، در «مجموعه مقالات همایش تلویزیون و سکولاریسم» (1386)، انتشارات مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، قم، ایران.

«ضوابط شفاف و غیرشفاف در تولید برنامه های دینی تلویزیون ایران» (مهدی منتظرقائم و بشیر معتمدی) در: «دین و رسانه» (مجموعه مقالات دومین همایش دین و رسانه)  (1390)، انتشارات مرکز پژوهش­های اسلامی صدا و سیما، قم، ایران.

«آموزه های کرونا برای ارتباطات دینی» در «ارتباطات سلامت در همه‌گیری کووید 19» (مجموعه مقالات) (1401)، گردآوری: سیده زهرا اجاق، انتشارات پل، تهران، ایران.

 طرح های پژوهشی:

 • تحلیل تصویری اذان های تلویزیون ایران و مقایسه تطبیقی آن با تصاویر اذان تلویزیون عربستان (1400)
 • نشانه شناسی برنامه های گفتگو محور در تلویزیون های تبلیغی اوانجلیست ها (مطالعه موردی شبکه TBN). (1402).

مقالات علمی منتشر شده :

 • معتمدی، بشیر (1385)، اسلام و اینترنت، نشریه فرهنگ دانش، سال اول، شماره اول، زمستان 1385.
 • معتمدی، بشیر (1386)، نقش اینترنت در توسعه جوامع، پژوهشنامه شماره 14 توسعه اجتماعی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، زمستان 1386.
 • معتمدی، بشیر (1387)، نظام تولید برنامه­های دینی تلویزیون در سازمان صدا و سیما، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره4، تیر 1387.
 • منتظرقائم، مهدی، معتمدی، بشیر (1389)، ضوابط شفاف و غیرشفاف در تولید برنامه­ های دینی تلویزیون،  فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره سوم، شماره 4، زمستان 1389 .
 • منتظرقائم، مهدی، معتمدی، بشیر (1390)، بررسی نظام تولید برنامه­های دینی تلویزیون در سازمان صدا و سیما، فصلنامه دین و ارتباطات، سال هجدهم، شماره پیاپی 39، پاییز 1392.
 • منتظرقائم، مهدی، معتمدی، بشیر (1392)، مطالعه انتقادی سیاستها و رویکردهای تولید برنامه­های دینی در تلویزیون، فصلنامه جامعه­ پژوهی، سال چهارم، شماره پیاپی 9، پاییز 1392.
 • دهقان، علیرضا، معتمدی، بشیر (1392)، الگویی پیرامون ارتباطات بین­فرهنگی در اسلام، فصلنامه راهبرد، سال بیست و دوم، شماره 66، بهار 1392.
 • راودراد، اعظم، معتمدی، بشیر (1396)، بررسی امکان بازنمایی امر قدسی در قالب تصویر متحرک، فصلنامه دین و ارتباطات، سال بیست و چهارم، شماره پیاپی51 ، بهار و تابستان 1396.
 • منتظرقائم، مهدی، فهیمی­فر، علی­اصغر، بیچرانلو، عبدالله، معتمدی، بشیر (1399)، دین و تصویر: تحلیل تصویری سه دهه از برنامه تلویزیونی «درس هایی از قرآن» ، مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ سال دهم شماره 2 (پیاپی 20)، پاییز و زمستان 1399.
 • منتظرقائم، مهدی، فهیمی­فر، علی­اصغر، بیچرانلو، عبدالله، معتمدی، بشیر (1399)، دین و تصویر: تحلیل تصویری برنامه تلویزیونی «سمت خدا»، نامه فرهنگ و ارتباطات سال پنجم شماره 1 (پیاپی 9)، پاییز و زمستان 1399.
 • منتظرقائم، مهدی، معتمدی، بشیر (1400)، رویکردها و سیاست های صدا و سیما در تولید گفتگوهای دینی تلویزیونی، مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال هفدهم شماره 64، پاییز 1400.
 • معتمدی، بشیر (1400)، دین در فضای مجازی: از کارکردهای رسانه زمینه ساز ظهور تا زمینه سازی برای جهانی شدن دین،  عصر آدینه دوره 14 شماره 33، بهار 1400.

 

سخنرانی ها و ارائه مقالات در همایشها و کنفرانسها :

 • مقاله با عنوان «جریانات عرفی شدن در تولید برنامه­ های دینی تلویزیون»، ارائه شده به همایش تلویزیون و سکولاریسم ( 1386).
 • سخنرانی با موضوع «بررسی نظام تولید برنامه­ های دینی تلویزیون»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 28/9/88.
 • مقاله با عنوان «ضوابط شفاف و غیر شفاف در تولید برنامه های دینی تلویزیون»، ارائه شده به دومین همایش دین و رسانه (1388).
 • مقاله با عنوان «دین در فضای مجازی: از کارکردهای رسانه ­های زمینه ساز تا زمینه سازی برای جهانی شدن دین»، ارائه شده به همایش دکترین مهدویت (1390).
 • سخنرانی با موضوع «تعامل دین و تصویر در برنامه های دینی تلویزیون»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 5/11/96.
 • سخنرانی با عنوان «ارزیابی برنامه­های گفتگوی دینی در تلویزیون ایران»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 26/ 11/ 98.
 • سخنرانی با موضوع «ارتباطات دینی و کرونا»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 23/ 9/ 1399.
 • سخنرانی با موضوع «طرح صیانت در چارچوب ارتباطات سیاسی به مثابه سرسپردگی»، اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی، 18/ 8/ 1400.
 • سخنرانی با موضوع «چیستی و چالش­های ارتباطات دینی در ایران»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، هفته پژوهش، 23/ 9/ 1400.
 • سخنرانی با موضوع «تلویزیون و بازنمایی محرومان»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 28/ 10/ 1400.
 • سخنرانی با عنوان «دینِ تلویزیون»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1/ 8/ 1401.
 • سخنرانی با موضوع «تحلیل و بررسی وقایع اخیر ایران از منظر علوم انسانی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 3/ 8/ 1401.
 • سخنرانی با عنوان «آموزه­های شبکه تلویزیونی اوانجلیکها برای تبلیغ دینی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، هفته پژوهش، 23/ 9/ 1401.
 • سخنرانی با عنوان «اثربخشی رسانه­ای برنامه­های دینی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 10/ 11/ 1401.
 • مقاله با موضوع «ارزیابی سیاستها و رویکردهای تلویزیون در حوزه مناسک دینی»، ارائه شده به همایش ملی مناسک و رسانه، 8/ 3/ 1402.
 • سخنرانی با موضوع «آسیب­شناسی برنامه­سازی دینی در تلویزیون»، مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما، 25/ 4/ 1402. 

 سابقه تدریس:

 • تدریس درس «اجتماعی» در مدرسه نیکان (از سال 1382 تاکنون)
 • تدریس درس «رسانه دینی» در مقطع کارشناسی ارشد رشته دین و رسانه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1397)

 

مسئولیتهای علمی و اجرایی:

 • عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تهران (1375- 1376)
 • عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران (1376- 1378)
 • عضو شورای سردبیری نشریه دانشجویی گزاره / دانشکده فنی دانشگاه تهران (1375- 1378)
 • مدیر مسئول نشریه دانشجویی گزاره (1378- 1379)
 • عضویت در شورای نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران (1378- 1379)
 • کارشناس معاونت پژوهشی خبرگزاری ایسنا (1380- 1381)
 • دبیر اجتماعی فصلنامه آدینه (1380)
 • عضو حلقه دین خانه نواندیشان دانشکده علوم اجتماعی (1381)
 • عضو هیئت موسس و مدیر «کانون دفاع از حقوق محرومان» (1384)
 • عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی (1385)
 • مدیر اداره امور پژوهشی مرکز امام و انقلاب اسلامی جهاد دانشگاهی (1385- 1386)
 • سردبیر سایت طریق جاوید مرکز امام و انقلاب اسلامی جهاد دانشگاهی (1385- 1386)
 • همکاری با مرکز تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (1386- 1387)
 • سردبیر سایت الکترونیکی شهر دانشجویان ایران (1387- 1388)
 • همکار اجرایی طرح پژوهشی بررسی سیاستهای جذب دانشجویان خارجی- جهاد دانشگاهی (1388- 1390)
 • مدیر اداره فعالیتهای پژوهشی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی (1390-1388)
 • همکار اجرایی اولین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران- جهاد دانشگاهی (1391)
 • دبیرعلمی دومین و چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران- جهاد دانشگاهی (1392 و 1394)
 • عضو شورای مشورتی کمیسیون دانشجویی شورای عالی انقلاب فرهنگی (1393- 1394)
 • مدیر برنامه­ ریزی فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1393- 1398)
 • مدیر اجرایی مناظرات علمی با محوریت «حقوق شهروندی» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1393- 1396)
 • دبیر علمی و مدیر اجرایی 4 دوره مدرسه تابستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1395- 1398)
 • دبیر علمی و مدیر اجرایی سلسله نشست های «رساله های علوم انسانی و نیازهای جامعه» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1395- 1396)
 • دبیر علمی و مدیر اجرایی مجموعه نشست های «کتابخوان تخصصی» با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی و در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1396-1395)
 • دبیر علمی و مدیر اجرایی سلسله نشست هایی با محوریت «فقر و نابرابری» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1396)
 • دبیر علمی و مدیر اجرایی همایش «صداهایی که شنیده نشد: استبداد- فساد- نابربرای در تاریخ معاصر ایران» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1396)
 • دبیر علمی و مدیر اجرایی مجموعه نشست های «چالشهای انقلاب اسلامی در دهه پنجم» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(1397)
 • مدیر اجرایی مجموعه نشست های «نقد و ارزیابی سازمان صدا و سیما» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1397)
 • مدیر اجرایی نشست «دولت الکترونیک و شفافیت» در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1397)
 • دبیر علمی و مدیر اجرایی سلسله نشست های «بصیرت افزایی» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1398)
 • مدیر اجرایی مجموعه نشست های «بزرگداشت شخصیتهای فرهنگی و اجتماعی» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1393- 1397)
 • مدیر اجرایی مجموعه نشست های «گفتگوی آزاد» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1393- 1397)
 • عضو شورای سواد رسانه ای مدرسه نیکان (1397- 1398)
 • مدیر مسئول نشریه دانشجویی «بیان»- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1394- 1398)
 • عضو شورای هفته پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1397- 1398)
 • عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1397)
 • عضو شورای علمی همایش ملی «رسانه ها و نسل نوی ایرانی؛ روندها، چالشها و راهکارها» (1402)

 

  یادداشت های منتشر شده در رسانه ها:

 • یادداشت «فقر سیاسی» / فصلنامه «وارثین» / تابستان 1387.
 • یادداشت «سیاست و محرومیت زدایی؛ تناقض یا همسویی؟» / فصلنامه «وارثین» / پاییز 1387.
 • یادداشت «محروم رسانه ندارد» / فصلنامه «وارثین» / زمستان 1387.
 • یادداشت «تربیت دینی؛ راهکار فقر فرهنگی»/ فصلنامه «وارثین» / تابستان 1388.
 • یادداشت «اصلاح فقر فرهنگی در عرصه سیاست: دیکتاتوری صالح یا انتخاب مردم؟» / خبرگزاری شفقنا / 29/3/96 .
 • یادداشت «امام خمینی؛ روح یک ملت»/ سایت خبری شفقنا / 1/4/ 97.
 • یادداشت «چه کسی می تواند سفیر نظام در مقابل با تحریمها باشد؟» / سایت خبری جماران / 3/ 6/ 97.
 • یادداشت «از فیلترینگ تلگرام تا تعطیلی نود!» / سایت خبری جماران/  26/2/98.
 • یادداشت «نکته ای برای دستگاه قضائی»/  سایت خبری جماران/  5/4/98.
 • یادداشت «فرق برنامه «نود» با «جهان آرا» چیست؟»/  سایت خبری جماران/  12/5/98.
 • یادداشت «نقدی بر سخنان آقای طائب!»/ سایت خبری جماران/  23/5/98.
 • یادداشت «خطر تحریف با القاب سازی!» / سایت خبری جماران/  11/6/98.
 • یادداشت «چراییِ دروغ پردازی رویترز؟» / سایت خبری جماران /  4/10/98.
 • یادداشت «اصلاح طلبان و لزوم بازگشت به استراتژی مقابله با آمریکا»/ سایت خبری جماران/ 15/10/ 98.
 • یادداشت «صدا و سیما و پخش اعترافات؟!»/ سایت خبری جماران/ 21/6/99.
 • یادداشت «نگذارید جای شاکی و متهم عوض شود» / سایت خبری جماران/ 27/ 6/ 99.
 • یادداشت «تناقضهای آزادی بیان در غرب» / سایت خبری جماران/ 6/ 8/ 99.
 • یادداشت «صدا و سیما؛ رو به جلو یا رو به عقب؟» / سایت خبری جماران/ 20/ 1/ 1400.
 • یادداشت «یک پیشنهاد به مذاکره کنندگان هسته ای!»/ سایت خبری جماران/ 31/ 1/ 1400.
 • یادداشت «احضار یا ابتذال دین؟»/ خبرگزاری ایلنا/ 21/ 2/ 1400.
 • یادداشت «نگام امام و سیره معصومین به حضور مردم در عرصه سیاست»/ خبرگزاری ایلنا/ 15/ 3/ 1400.
 • یادداشت «طرح صیانت و سیاست فریب» / سایت خبری جماران / 12/ 5/ 1400.
 • یادداشت «عبرت های عاشورا1: عدم پاسخگویی به مردم»/ سایت خبری جماران/ 19/5/1400.
 • یادداشت «عبرت های عاشورا 2: چگونگی مواجهه با مخالفان!»/ سایت خبری جماران/ 25/ 5/ 1400.
 • یادداشت «مشکل سیستم قضایی چیست؟»/ سایت خبری مدرسین پرس/ 21/ 10/ 1400
 • یادداشت «خیانت وزارت علوم به کشور؟!»/ سایت خبری جماران/ 4/ 11/ 1400.
 • یادداشت «لزوم شفاف سازی عملکرد سپاه»/ سایت خبری مدرسین پرس/ 29/ 11/ 1400.
 • یادداشت «سال 1400؛ سال ذبح جمهوریت» / سایت خبری مدرسین پرس/ 24/ 12/ 1400.
 • یادداشت «بوی تعفن ریاکاری!» / سایت خبری جماران/ 4/2/ 1401.
 • یادداشت «محروم رسانه ندارد؟!» / سایت خبری جماران/ 20/2/ 1401.
 • یادداشت «روحانیتِ در کنار مردم؛ روحانیتِ در برابر مردم»/ سایت خبری مدرسین پرس/ 10/3/ 1401.
 • یادداشت «از سلام فرمانده تا بلوار چمران شیراز»/ سایت خبری جماران/ 9/ 4/ 1401.
 • یادداشت «مثبت و منفی مهمونی ده کیلومتری»/ سایت خبری مدرسین پرس/ 29/ 4/ 1401.
 • یادداشت «انتخاب رهبری آینده؛ انتخابی یا اکتشافی؟» / سایت خبری مدرسین پرس/ 26/ 5/ 1401.
 • یادداشت «حماقت سیستماتیک در قضیه گشت ارشاد»/ سایت خبری مدرسین پرس/ 2/ 7/ 1401.
 • یادداشت «در مورد سخنان رهبری»/ سایت خبری مدرسین پرس/ 14/ 7/ 1401.
 • یادداشت «سخنی با رهبری» / سایت خبری مدرسین پرس/ 29/ 8/ 1401.
 • یادداشت «اقدامات درست مهمتر از تبیین!»/ سایت خبری مدرسین پرس/ 20/ 10/ 1401.
 • یادداشت «محاکمه خدا توسط مجلس!»/ سایت خبری انصاف نیوز/ 11/ 11/ 1401.
 • یادداشت «صدا و سیما در چنبره زر و زور؟!» / سایت خبری جماران/ 24/ 11/ 1401.
 • یادداشت «سال 1401؛ سال بازاندیشی در شیوه حکومت اسلامی» / سایت خبری انصاف نیوز/ 25/ 12/ 1401.
 • یادداشت «در نقدِ حسینیه معلی و محفل» / سایت خبری جماران/ 15/1/ 1402.
 • یادداشت «از ورود نظامیان و فقها به سیاستگذاری فرهنگی جلوگیری کنید»/ سایت خبری انصاف نیوز/ 22/ 1/ 1402.
 • یادداشت «صدا و سیما و پدیده چاپلوسی»/ سایت خبری انصاف نیوز/ 27/ 3/ 1402.
 • یادداشت «یک راه حل ساده برای حل مسأله حجاب» / سایت خبری جماران/ 12/4/ 1402.
 • یادداشت «الزامات تبلیغ دین» / سایت خبری انصاف نیوز/ 26/4/ 1402.
 • یادداشت «رئیسی در انتظار محاکمه توسط ملت» / سایت خبری انصاف نیوز/ 7/ 6/ 1402.

 

مصاحبه با رسانه ها:

 • مصاحبه با خبرگزاری ایکنا با عنوان: «ارتباط گران دینی به برقراری ارتباط یکسویه با مخاطب اکتفا نکنند»/  23/6/1388.
 • شرکت در میزگرد «استراتژی رسانه ای ایران در جهان اسلام» / خبرگزاری شفقنا/  4/ 12/ 94. 
 • مصاحبه با خبرگزاری ایرنا با عنوان «ترفیع مدیر سیمای کیش، توهین به شعور مخاطب است»/ 11/10/97.
 • مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با عنوان «نظارت صداوسیما بر فضای مجازی یک رانت اضافی به سازمانی ا‌ست که صلاحیت لازم را ندارد» /6/ 12/ 1399.
 • مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با عنوان «رسانه برای ملی بودن باید بلندگوی صداهای مختلف باشد»/ 29/ 8/ 1400.
 • حضور در میزگرد رسانه ای سایت خبری جماران با عنوان  «جایگاه رسانه در تبیین ارزش های امام و انقلاب» / 3/ 12/ 1400.
 • مصاحبه با خبرگزاری فارس با عنوان «فضای مجازی مانند بادکنکی است که دارد ما را در خود هضم می‌کند» / 29/ 1/ 1401.
 • مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با عنوان «به اسم جوانِ مومنِ انقلابی سراغ افراد غیرمتخصص نرویم»/ 10/ 2/ 1401.
 • مصاحبه با خبرگزاری شفقنا با عنوان «انعکاس دیدگاه های متفاوت باید از اولویت های صدا و سیما باشد/ 1/ 4/ 1401.
 • مصاحبه با خبرگزاری شفقنا با عنوان «اولین پیش نیاز گفتگو، پذیرش دیگری است» / 17/ 8/ 1401.
 • مصاحبه با خبرگزاری ایرنا با عنوان «برنامه های اقناعی باید تعاملی باشند» / 30/ 3/ 1402.

تاریخ تنظیم: 24/ 7/ 1402

 

 

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۴۰۲